Ben Knapen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht ECN

donderdag 10 maart 2016 14:58

De Minister van Economische Zaken heeft de heer dr. H.P.M. (Ben) Knapen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De heer Knapen heeft via een openbare procedure gesolliciteerd.

Brede bestuurlijke ervaring
Het Ministerie van Economische Zaken is verheugd een toezichthouder te kunnen benoemen met brede bestuurlijke ervaring. Zo is de heer Knapen onder meer staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geweest gedurende het kabinet Rutte-I, belast met Europese samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

De heer Knapen is momenteel senator voor het CDA, voorzitter van de Stichting NovaMedia Fundatie en bestuurslid van de Vereniging Aegon. De vergoeding van kosten voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is ongewijzigd en is in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Over Stichting ECN
ECN is een onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland, dat in samenwerking met industrie, overheden en andere onderzoeksinstituten onderzoek doet naar duurzame energie, zoals op de thema’s zon, wind, biomassa en energie-efficiëntie in de industrie. Daarnaast heeft ECN een unit beleidsstudies, die onder meer beleidsonderzoek uitvoert voor Economische Zaken.

Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) is ook onderdeel van de Stichting ECN. Deze onderneming produceert isotopen, verricht nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. Voor overheden wordt onderzoek gedaan om kennis over nucleaire technologie te ontwikkelen.

Categorie: Corporate