Belangrijkste conclusies uit de Nationale Energieverkenning 2014

maandag 19 januari 2015 14:08

De Nederlandse energiehuishouding is flink in beweging. Dat laat de Nationale Energieverkenning 2014 zien. ECN bracht hierin de energietransitie in kaart en schetste de ontwikkelingen tot 2030. Liggen we op koers met hernieuwbare energie, energiebesparing en de klimaatdoelstelling? De belangrijkste conclusies voor u op een rij.

In oktober 2014 bracht ECN voor het eerst de Nationale Energieverkenning 2014 (NEV) uit. De NEV is opgesteld samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Langzaam maar zeker verschuiving 
Projectcoördinatoren Michiel Hekkenberg van ECN (zie foto onder) en Martijn Verdonk van PBL: “Onze conclusie is dat de Nederlandse energiehuishouding flink in beweging is. De transitie wordt langzaam aan zichtbaar. Het energieverbruik laat in verschillende sectoren een trendbreuk zien: het totale verbruik groeit niet mee met de economie, maar blijft de komende jaren ongeveer gelijk. De inzet van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windenergie, nam wel toe. Deze steeg van 1,4 procent in 2000 naar 4,5 procent in 2013. Als aan de voorgenomen beleidsafspraken wordt voldaan, zal dit percentage stijgen naar ongeveer 12,4 procent in 2020. De Europese doelstelling voor hernieuwbare energie ligt ondanks deze stijging echter nog buiten bereik. 

Gemengde uitkomsten voor energiebesparing
De energiebesparing geeft een gemixt beeld. Zo lijkt het Europese besparingsdoel uit de Richtlijn Energie-efficiëntie binnen bereik, maar de afspraak uit het Energieakkoord nog niet. Voor huishoudens leiden de ontwikkelingen tot een lagere energierekening. Hoewel de energieprijzen zullen stijgen, kan de energierekening van consumenten in 2020 gemiddeld 40 á 50 euro lager liggen. Dit komt door een lager verbruik en eigen opwekking van zonnestroom. 

Een veranderende energievoorziening 
“Er is een duidelijk verschil tussen de energiehuishouding van Nederland in het verleden en wat we verwachten voor de toekomst. Het begrip Nederland aardgasland wankelt. Aardgas zal zijn positie als belangrijkste energiedrager inleveren. Dit komt door het dalende gasverbruik in Nederlandse huishoudens en een slechte marktsituatie voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt een sterke afname verwacht in de winning van gas”, aldus Hekkenberg. Hierdoor verandert Nederland aan het einde van komend decennium van een netto-aardgasexporteur in een netto-aardgasimporteur.

Ook het werkgelegenheidsbeeld verandert
De trend naar een meer duurzame energiehuishouding zien we ook terug in de werkgelegenheid. Michiel: “De ontwikkelingen vragen om investeringen, en die brengen naar verwachting werk met zich mee. Niet zozeer in de energiesector zelf, maar met name in de bouwsector en bij installateurs waar men bezig is met hernieuwbare energie en energiebesparing.” De verwachting is dat het aantal energiegerelateerde voltijdbanen zal stijgen van zo’n 160.000 in 2008 naar 250.000 in 2020. 

Michiel HekkenbergMeer informatie? 
De NEV werd dit jaar voor het eerst gepubliceerd. Het document ondersteunt beleidsmakers bij het formuleren van energiebeleid én helpt bedrijven en consumenten om keuzes te maken over hun energieverbruik. Jaarlijks verschijnt er een nieuwe uitgave met de meest recente cijfers en nieuwe onderwerpen. Lees de volledige samenvatting 2014 of download de complete Nationale Energieverkenning 2014

Categorie: December, Corporate