AMOLF en ECN sluiten samenwerkingsovereenkomst

vrijdag 27 januari 2012 14:17

Het FOM-instituut AMOLF en ECN hebben een overeenkomst getekend om de samenwerking te bestendigen. Hiermee willen AMOLF en ECN de kloof tussen fundamenteel onderzoek en grootschalige productie en toepassing van zonnecellen overbruggen.

AMOLF en ECN werken sinds 2010 samen aan het verbeteren van het rendement van silicium zonnecellen. AMOLF levert hiervoor fundamentele kennis op het gebied van de lichthuishouding,   ECN past deze kennis toe in prototype zonnecellen.

Robert Kleiburg, COO bij ECN: “Met deze overeenkomst verbreden wij ons onderzoeksterrein naar meer fundamenteel onderzoek. Het biedt ons de mogelijkheid nieuwe technologieën in een vroeg stadium te evalueren en een snellere technologieoverdracht naar de industrie te realiseren.”

AMOLF directeur Albert Polman: “In het funderend energieonderzoek is het essentieel dat je nieuwe concepten direct kunt testen op zonnecellen van hoge kwaliteit. De samenwerking met ECN maakt dat mogelijk.”

AMOLF startte in 2011 een groot onderzoeksprogramma op het gebied van zonnecellen met als thema Light management in new photovoltaic materials. Het onderzoek richt zich op het controleren van het opvangen, geleiden, concentreren en omzetten van licht op de nanometerschaal. Bij dit onderzoek ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe materialen en nieuwe zonnecelgeometrieën, met als doel zonnecellen te realiseren die zonlicht op een efficiëntere en goedkopere manier in elektrische stroom kunnen omzetten.

ECN werkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de toepassing daarvan in de grootschalige productie van zonnecellen en -panelen. Door de samenwerking ontstaat een groot synergievoordeel en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het versterken van de octrooiportefeuille.

Over AMOLF
Het FOM-instituut AMOLF is een van de drie instituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). AMOLF doet toonaangevend fundamenteel onderzoek op het gebied van Fysica van Biomoleculaire Systemen en Nanofotonica, twee onderwerpen met grote potentie voor technologische innovaties. Binnen deze twee thema’s worden drie programma’s uitgevoerd: Nanofotonica, Moleculaire Biofysica en Systeem Biofysica. Daarnaast wordt een nieuw programma opgestart: Photovoltaics. Het instituut draagt bij aan de overdracht van kennis aan industrie en maatschappij, en leidt jonge en hoogwaardige wetenschappers en technici op.

Over ECN
ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied.  Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies en Biomassa & Energy Efficiency. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. ECN loopt voorop met onder andere zonneceltechnologie, windparkaerodynamica, 2e generatie biomassa omzetting in Groen Gas en membraantechnologie voor scheidingsprocessen in de industrie.

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met:
AMOLF, Prof.dr. Albert Polman, a.polman@remove-this-part-amolf.nl, +31 20 7547100
ECN, Dr. Arthur Weeber, weeber@remove-this-part-ecn.nl, +31 224 56 4113

Categorie: Zonne-energie, Corporate