Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

woensdag 16 november 2011 08:55

Nederland kan in 2050 80% minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80% minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken. Energiebesparing vormt de basis van vrijwel elke oplossing, maar is op zichzelf niet voldoende om de ambitieuze doelstelling te halen. 

Aan elke technologie kleven nadelen en risico’s, die steeds groter worden naarmate er meer van wordt ingezet. De onderzoekers hebben voor elke sector afgewogen welke oplossingen het best passen in een schone en duurzame energiehuishouding, als ook effecten buiten de sectorgrenzen worden meegeteld Dit blijkt bijvoorbeeld uit de analyse van de verkeerssector. De beschikbare hoeveelheid duurzame biomassa is begrensd; daarom kan je dit het beste inzetten waar weinig alternatieven voorhanden zijn, zoals in de luchtvaart en het vrachtverkeer. Het gebruik van biogas in personenauto’s ligt daarentegen minder voor de hand; personenverkeer kan duurzamer met elektrische voertuigen of auto’s op waterstof.

Het rapport concludeert dat de afvang en opslag van CO2 (CCS) een essentiële rol te vervullen heeft bij grote industriële installaties. De totale opslagcapaciteit is echter onzeker. Daarom zijn kolencentrales met CCS niet de optimale keuze; voor emissiearme elektriciteitsproductie zijn alternatieven zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen voorhanden. 

Veel nieuwe technieken zijn nu nog relatief duur. Voor de verdere ontwikkeling zijn investeringen nodig, ook in nieuwe infrastructuur. De analyse van PBL en ECN helpt om te bepalen welke infrastructuur  met prioriteit zou moeten worden ontwikkeld. Dat betekent tevens betrokkenheid van veel partijen die sterker afhankelijk worden van elkaar. Zekerheid over het toekomstige overheidsbeleid is dan een belangrijke factor. Om te kunnen voldoen aan het langetermijndoel van 80% minder CO2-uitstoot in 2050 zijn andere en verdergaande technieken nodig dan de technieken die nu worden gestimuleerd om te voldoen aan de doelen voor 2020 (20% minder CO2-uitstoot en 14% hernieuwbare energie). Om de benodigde innovatie voor de lange termijn te stimuleren zijn nu al aanvullende initiatieven nodig.

Over PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering voorop staat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Over ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied.  Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van Biomassa, Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies en Duurzame Proces- en Warmtetechnologie. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied.


Noot voor de redactie:
De publicatie is beschikbaar via deze ECN link  en de pbl link .  Het rapport wordt in een korte film toegelicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
- PBL: afdeling persvoorlichting, tel: 070 - 3288 688; persvoorlichting@remove-this-part-pbl.nl

- ECN: persvoorlichter Florentine de Maar, tel: 0224-564050; demaar@remove-this-part-ecn.nl

Categorie: Corporate, Beleidsstudies