Actueel

18 maart 2016

Wim Sinke ziet hoofdrol weggelegd voor zonne-energie als duurzame bron

Sinke deelde deze visie in de rede die hij uitsprak bij zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam op donderdag 4 februari 2016.[meer...]

16 maart 2016

ECN geeft lezing over 3D printen van metalen en keramiek met DLP methode tijdens Additive World Conference 2016

Jan Opschoor, researcher Materials, Testing & Analysis van ECN, houdt op 22 maart 2016 tijdens het Additive World Conference 2016 in Eindhoven, een lezing over 3D printen van metalen en keramiek met de DLP methode.[meer...]

10 maart 2016

Ben Knapen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht ECN

De Minister van Economische Zaken heeft de heer dr. H.P.M. (Ben) Knapen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De heer Knapen heeft via een openbare procedure gesolliciteerd. Brede bestuurlijke ervaringHet Ministerie van...[meer...]

10 maart 2016

ECN presenteert nieuwste ontwikkelingen voor productie ‘groen gas’ tijdens ACI Gasification 2016 conferentie

ECN ontwikkelt toonaangevende technieken voor een duurzame samenleving door een optimaal gebruik van alle grondstoffen voor het opwekken van energie en voor productontwikkeling mogelijk te maken. Nederland heeft een rijke geschiedenis als ‘gas land’. ECN zet deze traditie graag voort met de...[meer...]

10 maart 2016

ECN en WMC bundelen krachten om industrie beter te voorzien in materialenonderzoek

ECN en Kenniscentrum WMC gaan nauwer samenwerken in materiaalonderzoek voor de industrie. De expertises van beide organisaties op het gebied van materialenkennis en -onderzoek sluiten naadloos op elkaar aan. Dit  geeft de mogelijkheid om de industrie  van ontwerp tot en met de toepassing...[meer...]

7 maart 2016

Nederlandse innovatie maakt zonnecellen nog rendabeler

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een techniek geïntroduceerd waarbij het vermogensverlies bij zonnecellen tot een minimum beperkt wordt. De zeer innovatieve oplossing leidt tot een hoger zonnecelrendement en gaat – naar verwachting - leiden tot lagere kWh-kosten. De vinding wordt...[meer...]

7 maart 2016

Materialenkennis: Titaan, een geweldenaar?

Materiaaldeskundige van ECN, Erik Schuring - IWE, geeft op 22 maart a.s. een presentatie bij de themabijeenkomst ‘Het toepassen van (constructie) materialen zoals Alu, Ti en rvs - de consequenties voor ontwerp en constructie’ van de Noord-Hollandse materialenkring. De bijeenkomst vindt plaats bij...[meer...]

18 februari 2016

Start van ELECTRE project: verlagen van electrolyzer kosten door verlenging levensduur

VoltaChem co-initiator ECN en Hydron Energy gaan samenwerken in een project om te onderzoeken welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer. Het uiteindelijke doel is om de kosten van electrolyzers te verlagen naar een niveau...[meer...]

15 februari 2016

Blog CEO Paul Korting: “Veranderingen voor ECN in de lucht in 2016”

Samenwerking, voor mij is dat de sleutel naar de energietransitie. Met wetenschappers, beleidsmakers, commerciële partijen en maatschappelijke groeperingen. In de hele keten van energie en innovatie moeten we de schouders eronder zetten om het tempo van ontwikkeling hoog te houden en draagvlak in...[meer...]

11 februari 2016

Energieneutraliteit agrosectoren niet binnen handbereik

Ondanks maximale benutting van de huidige technische mogelijkheden voor energiebesparing en de productie van duurzame energie blijft energieneutraliteit van de totale agrosector in 2025 nog buiten bereik. Dat blijkt uit een verkenning van LEI Wageningen UR en ECN. De productiebosbouw zal de...[meer...]

9 februari 2016

Circulariteit vraagt om doorbraak

“We zien veel bedrijven stoeien met circulariteit”, vertelt Sjaak van Loo, program development manager Milieu bij ECN. “Grondstoffen moeten  zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden, afval geminimaliseerd en er moet zelfs een tweede leven aan worden gegeven. Enerzijds vanuit...[meer...]

9 februari 2016

ECN constateert geen belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam

Berichtgeving in de media over privé exploitatie van de heer Stam van een aantal windmolens heeft geleid tot een intern onderzoek naar deze zaak. Ook zijn processen die bij ECN worden gebruikt rond het melden, toetsen en vastleggen van nevenwerkzaamheden onder de loep genomen. ECN  constateert...[meer...]

5 februari 2016

ECN, initiator van het VoltaChem Shared Innovation Program, nodigt u uit voor het jaarcongres elektrificatie van de chemische industrie

Op 17 maart 2016 organiseert VoltaChem samen met Innovatielink, Energy Valley, FME en de Topsector Chemie van 13.30 uur tot 18:00 haar jaarlijkse event. Ditmaal in de Energy Barn op het Zernike Science Park in Groningen. VoltaChemShared Innovation Program VoltaChem, een initiatief van TNO en ECN,...[meer...]

2 februari 2016

Bedrijven ‘vergeten’ materiaalkunde in ontwerpfase

Of een windmolen op land staat of in het zoute zeewater maakt een groot verschil voor het materiaal. En dat geldt ook voor de temperatuur of samenstelling van biogassen in een opslagvat. Een slimme materiaalkeuze is dus essentieel voor het slagen van energie-innovaties. ECN test materialen en...[meer...]

29 januari 2016

Hoge-temperatuur warmtepomp technologie voor duurzame stoomproductie in de industrie

Een consortium, gecoördineerd door ECN, ontwikkelt warmtepomptechnologie voor industriële toepassingen waarbij restwarmte of geothermie wordt gebruikt als bron om stoom te producereen tot temperatuurniveaus van 200°C, aanmerkelijk hoger dan tot op heden mogelijk. De nieuwe pomptechnologie moet...[meer...]

25 januari 2016

Reactie ECN op mediaberichtgeving inzake windmolen exploitatie oud-medewerker Stam

ECN heeft kennis genomen van de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in De Volkskrant van 23 januari jl. over de privé exploitatie van een aantal windmolens door Wim Stam. Wim Stam was directeur van ECN Windturbine Testsite Wieringermeer, een deelneming van ECN, en niet...[meer...]

14 januari 2016

ECN werkt samen met consortium aan innovatieprogramma Dutch Windwheel

Elf bedrijven en kennisinstituten gaan samen een innovatieprogramma opzetten gekoppeld aan de ontwikkeling van de Dutch Windwheel, het 174 meter hoge icoon dat in Rotterdam moet verrijzen. AM en Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO en...[meer...]

11 januari 2016

Floating LiDAR technologie als kosteneffectieve oplossing voor offshore windparkontwikkeling?

The business case voor offshore windparken stoelt op nauwkeurige windaanbodbepalingen. Tegenwoordig worden de meest nauwkeurige winddata gegenereerd door offshore meteorologische masten die erg duur zijn. Een alternatief is floating LiDAR technologie dat de potentie heeft om een kosteneffectieve...[meer...]

15 december 2015

ECN tekent samen met Partners for International Business Clean Coal China convenant

De ondertekening van het convenant vond op 1 december 2015 plaats door het consortium Partners for International Business, waar ECN deel van uitmaakt. Het consortium heeft als doel om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te...[meer...]

10 december 2015

Eindadvies basisbedragen SDE+2016 nu beschikbaar

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gebruikt om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Ieder jaar vraagt EZ aan ECN en DNV GL advies over de hoogte van de basisbedragen in het kader van...[meer...]

Resultaten 141 t/m 160 van 721