Actueel

21 maart 2018

Energietransitie kan nadelige gevolgen hebben voor burgers en bedrijven

Nieuw rapport pleit voor meer kennis over maatschappelijke consequenties rondom energietransitie.[meer...]

16 maart 2018

LeydenJar Technologies ontvangt € 1,5 miljoen voor revolutionair nieuwe batterijtechnologie

Leiden, 15 maart 2018 – ECN spin-out LeydenJar Technologies heeft een kapitaalinjectie ontvangen van in totaal ruim € 1,5 miljoen. Hiermee kan LeydenJar zijn vinding – een batterij op basis van een silicium-anode in plaats van grafiet – verder ontwikkelen. De verbeterde Lithium Ion batterij kan tot...[meer...]

16 maart 2018

Grote rol industriële elektrificatie in 2050 alleen mogelijk door nu te investeren in innovaties

Innovatie op gebied van elektrificatie van de Nederlandse industrie moet zich niet alleen richten op de nabije toekomst, maar ook op de toekomstige veranderingen in het industrie. Omdat de energie-intensieve industrie in 2050 volledig anders is dan vandaag de dag, moet er technologie worden...[meer...]

22 februari 2018

ECN gaat samen met TNO; NRG zelfstandig verder

De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’ is deze week officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces is in september 2016 in gang gezet met de aankondiging van toenmalig minister Kamp dat TNO en...[meer...]

14 februari 2018

Hoe krijgt grootschalige zon-PV op een mooie manier plek in onze leefomgeving?

Nederland staat aan de vooravond van grootschalige implementatie van duurzame energie. Zonne-energie speelt hierin een grote rol , wat betekent dat we, naast de integratie in de gebouwde omgeving ook veel meer zonneparken en –panelen zullen gaan zien in ons landschap. Naast rendement worden ook...[meer...]

6 februari 2018

Project ‘Zon op Zee’ van start: eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld

ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan...[meer...]

25 januari 2018

Scholen meten lokale luchtkwaliteit via netwerk ECN

Demonstratie nieuw luchtmeetnet met betaalbare CAIRE-sensoren[meer...]

22 januari 2018

Elektrificatie industrie: van gas naar duurzame elektriciteit

De industrie kan op korte termijn deels overschakelen van gasgestookte naar elektrische technieken om warmte op te wekken. Daarbij kunnen ze veel meer gebruik maken van duurzame energie uit zon en wind. ECN ontwikkelt samen met TNO enen een groep bedrijven technologieën die dat mogelijk maken. Op...[meer...]

15 december 2017

Nederlandse onderzoeksinstellingen bundelen krachten op gebied windmetingen

Het gedrag van de wind is belangrijk voor veel sectoren, zoals voor het opwekken van energie met windturbines, voor lucht- en scheepvaart, maar ook voor het bestrijden van luchtverontreiniging. Nauwkeurige en uitgebreide windmetingen op afstand leveren dan ook belangrijke informatie op voor deze...[meer...]

11 december 2017

Ondertekening regionaal groen waterstofconvenant tijdens Congres Energy Island Goeree Overflakkee

Vrijdag 8 december stond Goeree-Overflakkee in het teken van innovatie en duurzaamheid tijdens het congres Energy Island Goeree-Overflakkee. Als afsluiting van het congres ondertekenden 28 nationale en internationale partijen, waaronder ECN, het regionale groene...[meer...]

30 november 2017

€10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie

ECN, TNO, Provincie Noord-Brabant en het Vlaamse VITO investeren gezamenlijk €10 miljoen in de ontwikkeling van bio-aromaten: duurzame grondstoffen voor de chemische industrie. De vier partijen maken dit in Antwerpen bekend tijdens het jaarevent van Biorizon. Biorizon wil met de financiering de...[meer...]

9 november 2017

Zes keer meer vraag naar flexibiliteit in 2050; rol voor opslag kleiner dan gedacht

De vraag naar flexibiliteit van het elektriciteitssysteem zal verdubbelen tussen nu en 2030. In de jaren daarna - tussen 2030 en 2050 - verdrievoudigt de vraag. Deze toenemende vraag naar flexibiliteit wordt – naast een stijging in het verbruik van elektriciteit – vooral veroorzaakt door een snel...[meer...]

3 november 2017

Nauwkeurigere windinformatie op Noordzee verlaagt kosten offshore windenergie

ECN, KNMI en Whiffle werken aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over wind op de Noordzee voor windenergietoepassingen. Als duidelijk is hoeveel wind er gemiddeld waait en hoe vaak het extreem hard waait, is een nauwkeurigere inschatting te maken van hoeveel energie je kunt opwekken met...[meer...]

24 oktober 2017

De eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof komt in Nederland

Eind 2018 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een...[meer...]

19 oktober 2017

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat[meer...]

12 oktober 2017

Hoe rechtvaardig is de energietransitie? Energierechtvaardigheid in beeld gebracht

ECN wil discussie over ethische kant van groene energie aanjagen[meer...]

12 oktober 2017

Elektriciteit als duurzame oplossing voor klimaatverandering

“Industrie, investeer in technologie voor elektrificatie!” Dat is de heldere boodschap van Yvonne van Delft. Elektrificatie van de industrie gaat om het inzetten van duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie ter vervanging van fossiele energie.[meer...]

11 oktober 2017

ECN maakt zich ook in 2018 sterk voor duurzame energie en cleantech

Ook in 2018 ontwikkelt ECN voor verschillende thema’s in de Topsector Energie technologieën en diensten die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren.[meer...]

11 oktober 2017

ECN ondersteunt verduurzamingsopgave zware industrie

Om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen moet Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 80-95% hebben teruggebracht. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de zware industrie, met 27% de sector met de grootste uitstoot van CO2 – op de...[meer...]

Resultaten 1 t/m 20 van 721
<< Eerste < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende > Laatste >>