Actueel

8 oktober 2015

Shared Innovation Program VoltaChem gelanceerd

Verbinding tussen chemische industrie en elektriciteitssector [meer...]

6 oktober 2015

Tienjarig innovatief experiment naar duurzaam stortbeheer kan starten

ECN ondersteunt Green Deal Duurzaam Stortbeheer voor onderzoek verduurzamen storten afval[meer...]

2 oktober 2015

Sardinië congres over afvalbeheer en storten van afval 2015

In de week van 5 tot 9 oktober 2015 wordt op Sardinië voor de 15e keer “Het internationale congres over afvalbeheer en storten van afval” gehouden. ECN is vanuit haar inhoudelijke kennispositie en ervaring op het gebied van afvalbeheer en storten ook dit jaar aanwezig. Andre van Zomeren, expert...[meer...]

29 september 2015

40 procent kostenreductie voor offshore windenergie haalbaar in 2023

Nederlandse streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit wordt niet alleen gedreven door het klimaat probleem of de eindigheid van fossiele brandstoffen, maar ook door de kansen die een energietransitie met zich mee brengen. Het Energieakkoord is daarbij een belangrijke stap...[meer...]

24 september 2015

ECN lezing over Bio-based metingen op Labanalyse 2015

Op woensdag 14 oktober 2015 vindt het LabAnalyse event plaats in het Orion gebouw op de Wageningen Campus. Centraal staat kennisuitwisseling rondom actuele analysemethoden binnen diverse laboratoria. Maurice Hiemstra, onderzoeker bij ECN, houdt tijdens het event van 14.45-15.10 uur een lezing...[meer...]

17 september 2015

Nieuw Europees meetnetwerk volgt nauwkeurig alle niet CO2-broeikasgassen

Belangrijk voor nieuwe afspraken op klimaattop eind december  Vooruitlopend op de politieke klimaattop eind van het jaar in Parijs, vindt van 21 tot 24 september aan de Universiteit Utrecht een internationale wetenschappelijke conferentie plaats over alle andere broeikasgassen dan CO2. Deze...[meer...]

15 september 2015

ECN-meting toont aan: minder fijnstof bij overslagbedrijf IGMA in Amsterdamse haven

Nieuwe metingen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bij bulkterminal IGMA in het Amsterdamse havengebied hebben uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof (PM10) minder is dan tot nu werd aangenomen. IGMA is een bulkterminal in de Amsterdamse haven voor de overslag van landbouwproducten,...[meer...]

10 september 2015

TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek van morgen

TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) starten een unieke samenwerking  om de grote energievraagstukken voor de toekomst te gaan beantwoorden. In het nieuw op te richten “Open Innovation Centre” bundelen zij hun krachten om met interdisciplinaire...[meer...]

10 september 2015

European Conference of Chemical Engineering 2015

Van 27 September t/m 1 Oktober 2015 is ECN aanwezig op de ECCE “European Conference of Chemical Engineering in Nice, Frankrijk. Deze conferentie toont de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (bio-)chemische engineering voor de Europese procesindustrie. ECN is aanwezig op deze beurs en nodigt u...[meer...]

1 september 2015

Quick scan van ECN en PBL brengt mogelijkheden voor extra vermindering van uitstoot broeikasgassen in 2020 in kaart

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht. Deze quick scan is grotendeels op basis van bestaand onderzoek...[meer...]

1 september 2015

ECN maakt concept-onderzoeksplannen 2016 bekend

Ook in 2016 zal ECN in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Zoals ieder jaar zijn voor 2016 de onderzoeksonderwerpen in nauw overleg met de TKI’s (Topconsortia voor...[meer...]

27 augustus 2015

Hoe Max de Planck mis slaat: reactie op windstudie Max Planck

Maandag, 24 Augustus 2015, is in de media beroering ontstaan door de conclusies in het recente artikel van L. Miller et.al. getiteld ‘Two methods for estimating limits to large-scale wind power generation’. Het artikel suggereert dat wanneer er op hele grote schaal windparken worden gebouwd de...[meer...]

24 juli 2015

Nederlandse regering op schema voor aanbestedingen offshore windenergie bij Borssele

ECN vestigt de aandacht op een aantal kernpunten uit de laatste aanvulling op het regelgevend kader[meer...]

21 juli 2015

ECN gastredacteur special energie en klimaat van TPEdigitaal

Paul Koutstaal van ECN Beleidsstudies is samen met Pieter Boot van PBL gastredacteur van een themanummer over energie en klimaat van het economische vaktijdschrift TPEdigitaal. Het speciale nummer van TPEdigitaal, dat uitkomt in juli, gaat in op de vraag hoe we een duurzame energievoorziening tot...[meer...]

16 juli 2015

Massaal elektrisch rijden gaat niet vanzelf

In 2050 moeten alle personenauto’s in Europa aangedreven worden door een elektromotor, waarbij de elektriciteit komt uit batterijen of waterstof-brandstofcellen. Dat lijkt cruciaal om de Europese CO2 reductiedoelstelling voor transport te halen. Maar hoe zorgen landen ervoor dat er genoeg...[meer...]

15 juli 2015

ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken

Recentelijk hebben de overheid en de zware industrie een raamwerk voor nieuwe één-op- één afspraken gemaakt om te komen tot energiebesparing. De industrie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot en energievraag. Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare opgewekte...[meer...]

7 juli 2015

Beter meten maakt beleid slimmer

Fijnstof zorgt voor opwinding bij burgers, overheden en milieuorganisaties. Metingen van de luchtkwaliteit worden geïnterpreteerd en besproken in de pers. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? In Eindhoven doet ECN lokaal nauwkeurige metingen naar de aanwezigheid van fijnstof. Met real time data...[meer...]

3 juli 2015

TORWASH voor ontwatering van zuiveringsslib

ECN is samen met Waterschap Zuiderzeeland een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden om zuiveringsslib efficiënter te ontwateren. Hiervoor wordt de TORWASH technologie ingezet; een vorm van hydrothermale behandeling (hydrothermal treatment). [meer...]

1 juli 2015

ECN beoordeelt risico’s van duurzame investeringen Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

ECN heeft op maandag 29 juni een raamovereenkomst getekend met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) voor het doen van ‘Due Diligence’ onderzoek op het gebied van duurzame energie. [meer...]

30 juni 2015

Publicatie top 3

1. Systeemintegratie en flexibiliteitMet deze studie levert ECN een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het rapport...[meer...]

Resultaten 181 t/m 200 van 721