Actueel

30 januari 2017

Een platform voor versnellen implementatie industriële warmtepomp technologie

Om een duurzame en toekomstbestendige procesindustrie te realiseren, is het essentieel om de CO2-voetafdruk van industriële processen te verminderen. Warmtepomp technologie gaat een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze reductie. Om het potentieel van industriële warmtepompen op grote...[meer...]

27 januari 2017

Nederlandse kennis ingezet voor hergebruik reststromen biomassa in Maleisië

Onder aanvoering van ECN gaan Nederlandse bedrijven samen met de Maleisische overheid en bedrijven oplossingen ontwikkelen voor reststromen uit de palmolieindustrie. Eind december ging hiervoor het Palmares-consortium van start.[meer...]

24 januari 2017

ECN brengt voor provincie Noord-Holland economische kansen zeewier in kaart

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers. De provincie Noord-Holland vraagt ECN, NIOZ en WMR te onderzoeken waar in Noord-Holland voor zeewier de grootste kansen liggen...[meer...]

20 januari 2017

PV OpMaat: integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, mooier én goedkoper maken

Het Interreg project PV OpMaat is een internationaal consortium van acht kennispartners en een tiental bedrijven die samen werken aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht.[meer...]

17 januari 2017

Onderzoek laat zien: energielabel A-kantoren verbruiken 50 procent minder gas

Er is veel spreiding in gasverbruik door leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties. Zo verbruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel blijkt het elektriciteitsverbruik van label A-kantoren hoger te liggen. Dat blijkt uit...[meer...]

17 januari 2017

Goed advies helpt huishoudens geld besparen op energie

Met een advies op maat kunnen huishoudens geld besparen op hun energierekening en bijdragen aan klimaatdoelen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van ECN naar ‘energiearmoede’: huishoudens die een energierekening hebben die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Ruim 750.000 huishoudens in...[meer...]

16 januari 2017

ECN en PBL brengen gevolgen EU-doelen voor terugbrengen niet-ETS emissies in kaart voor Nederland

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht, met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Nederland moet zijn niet-ETS emissies (gebouwen, verkeer, landbouw) in 2030 met 36% hebben...[meer...]

16 december 2016

Metropoolregio Amsterdam bereidt zich voor op aardgasloze toekomst

Op 14 december stemmen 32 publieke en private partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in met het ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer.[meer...]

15 december 2016

Onderzoek naar waterstof uit windenergie in de Energy Valley regio

Groningen - De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie...[meer...]

13 december 2016

Europese afvalstoffenclassificatie als bedreiging voor de circulaire economie

Nieuwe Europese regelgeving kan betekenen dat een grote hoeveelheid afval niet meer mag worden gebruikt als bouwmateriaal, maar gestort moet worden als gevaarlijk afval. Dat is onnodig en desastreus voor het Nederlandse recyclingbeleid. ECN biedt met een beproefde meetmethode een oplossing.[meer...]

9 december 2016

ECN ontwikkelt energie- en kostenbesparende technologie voor industriële warmte-opslag

Het LOCOSTO project is erop gericht oplossingen te ontwikkelen voor industriële warmteopslagsystemen in het temperatuurgebied tussen 100°C en 250°C, die zowel technisch als economisch haalbaar zijn. Daarmee kan de industrie energie en kosten besparen.[meer...]

8 december 2016

€30.000 voor bio-based houtskoolalternatief en pilot voor zeewierproductie om klimaatverandering te tackelen

OPIN Foundation en Royal IHC hebben vandaag elk 30.000 euro gewonnen met innovatieve plannen die bij gaan dragen aan klimaatmitigatie of –adaptatie in ontwikkelingslanden.[meer...]

8 december 2016

Banen duurzame energiesector niet in beeld bij jongeren

Petten, 29 november 2016 - Jongeren zien de duurzame energiesector doorgaans niet als een aantrekkelijk werkveld. Dit komt omdat er nog veel onwetendheid heerst over werken in de sector.[meer...]

6 december 2016

Ultradun beschermlaagje maakt perovskiet-zonnecel stukken stabieler

Toevoeging van een enkele nanometers dun laagje aluminiumoxide beschermt een zonnecel van perovskiet tegen aantasting van vocht – vooralsnog een belangrijk struikelblok naar commerciële toepassing voor dit nieuwe type zonnecel. Verrassende bijvangst bleek een verhoging van het rendement met 3...[meer...]

1 december 2016

ECN stapt in Biorizon met thermochemische aromatenproductie

Bergen op Zoom, 1 december 2016 - Vandaag ondertekenden TNO, VITO en ECN een overeenkomst om samen te werken in Shared Research Center Biorizon. ECN brengt haar thermochemische onderzoek voor de productie van bio-aromaten onder in Biorizon. Dit onderzoekscentrum werkt samen met de industrie aan de...[meer...]

29 november 2016

Onderzoek ECN stimuleert energietransitie en economie

Door ECN-onderzoek en technologieontwikkeling in biomassa, energie en industrie, opslag en integratie van duurzame energie, windenergie en zonne-energie zijn verduurzaming en kostenbesparing haalbaar.[meer...]

22 november 2016

ECN verstevigt banden China-Nederland op gebied van zonne-energie technologie

China heeft wereldwijd de grootste productie van zonnepanelen en het grootst opgestelde vermogen zonne-energie. Dit biedt exportmogelijkheden voor Nederlandse cleantech bedrijven.[meer...]

14 november 2016

Bezoek ECN op de Precisiebeurs op 16 en 17 november 2016

Op 16 en 17 november 2016 vindt de 16e editie van de succesvolle Precisiebeurs plaats in het NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven. De Precisiebeurs is hét trefpunt van bedrijven en organisaties actief in hoog- en ultra-precisietechnologie. [meer...]

10 november 2016

Offshore windkennis waait over naar Zuid-Koreaanse Jeju Island

Het Zuid-Koreaanse JeJu Island is over vijf jaar tientallen experts rijker op het gebied van offshore windenergie. Geen overbodige luxe, want het land investeert fors in windparken. In samenwerking met DUWIND/TU Delft zorgt ECN dat excellente windkennis uit Nederland overwaait.[meer...]

10 november 2016

CertifHy geeft garantie op groene waterstof

Het gebruik van waterstofgas bijvoorbeeld in de industrie of voor transport kan een bijdrage leveren aan de vergroening van de energiehuishouding, zeker wanneer het duurzaam wordt geproduceerd. Daarom werd eind oktober CertifHy gepresenteerd, een plan voor een EU-breed certificeringssysteem voor...[meer...]

Resultaten 61 t/m 80 van 721