Actueel

5 februari 2015

Nieuwe Europese klimaatdoelen bieden kansen voor Nederland

Sommige van de nieuwe Europese energie- en klimaatdoelen  zijn dusdanig gedefinieerd dat Nederland de kans heeft om mede richting te geven aan de concrete invulling van deze doelen door de lidstaten. Waar de 40 procent reductie van broeikasgassen een behoorlijk harde afspraak is, zijn er ook...[meer...]

26 januari 2015

Toegepast onderzoek essentieel voor Energieakkoord

Het kabinet bezuinigt flink op het budget voor toegepast onderzoek. Ten onrechte, vindt Paul Korting, CEO van ECN. Toegepast onderzoek is – evenals fundamenteel onderzoek - belangrijk voor de maatschappij. Met een beperkt budget zien we dat broodnodige en kansrijke technologieën de markt niet...[meer...]

23 januari 2015

Industrie slaat handen ineen

Elk industrieel bedrijf kan besparen op energie en grondstoffen. En als we de krachten bundelen zijn de effecten nóg groter. Reststof van het ene bedrijf kan bijvoorbeeld grondstof zijn voor de ander. ECN brengt de mogelijkheden in kaart. Samenwerking met andere (industriële) bedrijven verbetert...[meer...]

19 januari 2015

Belangrijkste conclusies uit de Nationale Energieverkenning 2014

De Nederlandse energiehuishouding is flink in beweging. Dat laat de Nationale Energieverkenning 2014 zien. ECN bracht hierin de energietransitie in kaart en schetste de ontwikkelingen tot 2030. Liggen we op koers met hernieuwbare energie, energiebesparing en de klimaatdoelstelling? De belangrijkste...[meer...]

15 januari 2015

ECN zet stappen in Midden-Oosten

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn energiebesparing en duurzame opwek zeer kansrijk. Het klimaat is er gunstig en bovendien willen overheden investeren in verduurzaming. Corporate business developer Atef Hamdy bouwt relaties op en laat zien waar ECN toe in staat is.[meer...]

11 januari 2015

EXPERTA en ECN organiseren Technology Day - Thermische analyse voor energieonderzoek in lab en praktijk

EXPERTA en ECN organiseren een Technology Day op 5 februari 2015 op de onderzoekslocatie van ECN in Petten. Een unieke mogelijkheid voor onze klanten en relaties om ons thermische analyse laboratorium te bezoeken en toepassingen uit de praktijk te bespreken met onze experts.[meer...]

12 januari 2015

Stakeholderdialoog Corporate Social Responsibility

Op 14 januari 2015 organiseert ECN een stakeholderdialoog. Met een groep klanten en partners gaan we in gesprek over Corporate Social Responsibility. [meer...]

9 januari 2015

Publicatie top 3

Onze nieuwste inzichten publiceren we in onderzoeksrapporten en presentaties. Wij stelden een ‘must read’ top drie voor u samen.[meer...]

22 december 2014

Promovendus Benjamin Sanderse wint Stieltjes Prijs na vier jaar onderzoek bij ECN

Promovendus Benjamin Sanderse wint de Stieltjes Prijs met zijn proefschrift: ‘Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations'. Dit onderzoek is uitgevoerd bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam in opdracht van het Energieonderzoek Centrum...[meer...]

18 december 2014

ECN en TNO starten programma over elektrificering van de chemische industrie

De toename van duurzame energie uit zon en wind leidt tot een steeds groter fluctuerend aanbod aan elektriciteit in Noordwest-Europa. Dit is een grote kans voor de chemische industrie, die enerzijds energiekosten zou kunnen verlagen en anderzijds nieuwe hoogwaardige producten kan maken. Onlangs...[meer...]

16 december 2014

Persbericht: NO2-sensor maakt luchtmeetsysteem compleet

AiREAS breidt netwerk van AirBoxen Eindhoven uit met monitoring verkeersemissies[meer...]

15 december 2014

Platform Energy Storage NL opgericht

Op donderdag 6 november 2014 is het platform Energy Storage NL opgericht. Het wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden, zodat alle spelers in de (toekomstige) energieketen verantwoord kunnen investeren in onderzoek, ontwikkeling en...[meer...]

15 december 2014

Slimme materiaalkeuze voorkomt falen

Tijdens de Constructeursdag 2014 in november jl. heeft Erik Schuring, expert materiaalkunde bij ECN, een lezing gegeven over het belang van de materiaalkeuze voor ontwerp en functionaliteit. Bekijk de presentatie 'Your design is as good as your materials selection' op onze...[meer...]

11 december 2014

Eerste partijen ondertekenen Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten

Gedragscode voor transparantie ESCo markt gelanceerd[meer...]

10 december 2014

ECN meet ammoniakreductie van innovatieve bemester Triple Spray

Ammoniak is goed, maar niet teveelReactief stikstof, zoals ammoniak, is een meststof. Bij bemesten is het de bedoeling dat de stikstof uit de mest zoveel mogelijk in de grond terechtkomt. Probleem is dat een deel in de vorm van ammoniakgas bij bemesten vrijkomt en zich in de omgeving verspreidt....[meer...]

10 december 2014

Op termijn kansen voor stilstaande Nederlandse gascentrales

• Groei zonne- en windenergie vraagt om flexibiliteit • Inzet gascentrales ook voor buitenlandse markt • Opslag elektriciteit en vraagrespons interessant door prijsschommelingen als gevolg van meer variabele duurzame energie [meer...]

10 december 2014

ECN en Ecofys lanceren het jaarlijkse NAMA Status Report 2014

Op 8 december lanceerden ECN en Ecofys het jaarlijkse  NAMA Status report 2014 tijdens de UNFCCC Conference of Parties dat op dit moment plaats vindt in Lima, Peru. De conferentie werd geopend door Miriam Ott van het Duitse Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire...[meer...]

4 december 2014

Succesvolle duurproef voor het maken van groen aardgas met biomassavergassing

Groen aardgas is de duurzame vervanger van fossiel aardgas zoals dat nu bijvoorbeeld in Groningen wordt gewonnen. Het voordeel van groen aardgas is dat het gemaakt wordt uit biomassa en dat het daarmee grotendeels CO2 neutraal is omdat deze eerder door de biomassa uit de atmosfeer opgenomen is....[meer...]

28 november 2014

Nieuwe tool van ECN voor effectieve aanpak luchtkwaliteit

ECN ontwikkelt, samen met GGD Amsterdam, een nieuwe tool voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Het instrument met de naam 'Decision Support Tool', helpt beleidsmedewerkers van gemeentes bij de keuze, implementatie en evaluatie van de meest effectieve maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te...[meer...]

26 november 2014

Vijf Nederlandse bedrijven gaan samenwerking aan met KazAtomProm om doelstellingen zonne-energie te bereiken

Vandaag hebben vijf Nederlandse partners en KazAtomProm zichzelf gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Minister van Energie van Kazachstan en de Nederlandse Minister van Economische zaken dat plaats vond in Kazachstan. KazAtomProm heeft zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van...[meer...]

Resultaten 241 t/m 260 van 721