ECN Relatiedag 12 juni 2015

Impact uit Petten: 60 jaar onderzoekslocatie Petten

Op vrijdag 12 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 opent ECN haar deuren voor klanten en relaties om een kijkje te komen nemen in onze laboratoria. De relatiedag is uitsluitend toegankelijk voor genodigden. 

Meer informatie over de ECN Relatiedag

Onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden en samen te brainstormen over uw mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkelingen waar wij aan werken. U zult versteld staan van de vele oplossingen die wij uw bedrijf te bieden hebben. Verder zijn er diverse lezingen te volgen of kunt u een speciale rondleiding volgen met een van onze bevlogen onderzoekers. Heeft u de vooraankondiging ontvangen? Reserveer dan 12 juni alvast in uw agenda.

Programma ECN Relatiedag

13.00 uur

Ontvangst

13.30 uur

Welkomstwoord

14.00 uur

Parallelsessies eerste ronde

14.45 uur

Parallelsessies tweede ronde

15.25 uur

Parallelsessies derde ronde

16.05 uur

Parallelsessies vierde ronde

16.45 uur

Afsluitende borrel

Parallelsessies

U heeft de mogelijkheid om vier parallelsessies bij te wonen. Hieronder ziet u het totale aanbod, u kunt via het registratieformulier dat u per mail heeft gekregen uw voorkeur aangeven.

Rondleiding: 
Milieuonderzoek voor lucht- en bodemkwaliteit
Leer, tijdens de open dag, alles over hoe een duurzame leefomgeving mogelijk wordt door o.a. hergebruik van materialen, metingen voor een schone lucht en een schone bodem.

Lezing: Luchtkwaliteit 2.0 – Moderne monitoring en minder (fijn)stof
De luchtkwaliteit in Nederland wordt steeds beter, maar nog onvoldoende voor een echt gezonde leefomgeving. Nog betere lucht vergt nog slimmer beleid én betrokkenheid van bedrijven en burgers. ECN biedt oplossing met de AirBox en het Innovatief Lucht Meetnet (ILM).

Rondleiding: Materiaalkunde op het ECN-terrein, verder dan alleen voor energieonderzoek
Een rondleiding over het ECN terrein, langs onderzoeksfaciliteiten, gebouwen en installaties. Tijdens deze rondleiding wordt ingegaan op de materiaalkundige uitdagingen en vragen die opgelost moeten worden voor de testinstallaties ten behoeve van het energieonderzoek. Daarnaast gaat dit ook over onverwachte zaken als corrosie van roestvaststalen leidingen en gegalvaniseerde buitenconstructies. En wist u dat ECN u kan helpen bij een breed spectrum aan materiaalkundige vragen? Stel tijdens de rondleiding rustig uw materiaalkundige vragen.

Solar Presentatie
Wim Sinke geeft een presentatie over PV-technologie, inclusief actuele ontwikkelingen binnen ECN.

Solar Tour
Neem een kijkje in de labs van de afdeling Solar Energy. Zie met eigen ogen hoe de opbrengst van PV modules gemeten wordt en hoe fouten opgespoord worden.

Solar exhibition tour
Bezoek de stand over zonne-energie met daarin voorbeelden van diverse soorten PV cellen en informatie over de geschiedenis van PV.

Lezing: Energie in Nederland verkend
In de Nationale Energie Verkenning schetsen de onderzoekers de stand van zaken in de Nederlandse energiehuishouding en de verwachte ontwikkeling tot 2030. Jaarlijks en feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lezing: Beleidsopties om de verkoop zero- emissie voertuigen te maximaliseren in 2035
De presentatie gaat in op hoe het Brussels beleid, door steeds strengere CO2 uitstoot-normen, ervoor gaat zorgen dat dat automobielfabrikanten steeds meer elektrische auto’s zullen moeten gaan maken.

Lezing: The Next Dawn: Energy Efficiency comes of age
De rol van energie efficiëntie is altijd een ondergeschoven kindje geweest en werd lang gezien als de hidden fuel. In deze presentatie laten wij zien dat energie efficiëntie een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Wat zijn de drivers en op wat voor manieren kan energie&resource efficiency worden gerealiseerd.

Biomass Labtour: een tour in de wereld van afval biomassa
Een set aan verschillende unieke test faciliteiten&services waarbij op verschillende schaalgroottes de gehele waarde en energieketen van biomassa te zien is. Van feedstock karakterisering tot aan de product synthese.

Energy Efficiency Labtour
Een tour langs verschillende installaties waarin de expertise op het gebied van energie efficiency wordt gedemonstreerd. Van test-equipment op het gebied van restwarmte benutting tot aan grote installaties die ingezet worden voor gas- en vloeistof scheidingen en conversies met als doel om efficiënter met energie en resources om te gaan in de industrie.

Lezing: Role of biomass for energy
In de bio-based economy wordt biomassa ingezet als duurzame grondstof voor elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen, materialen en chemicaliën. Tijdens deze lezing gaan we in op de rol van die biomassa speelt als energiedrager in de biobased economy.

Lezing: Offshore Wind Energy – Where do we come from and where are we now
Tijdens deze presentatie kijken Jos Beurskens (voormalige Unit manager ECN Windenergie) en Peter Eecen (Program Developer voor ECN Windenergie) terug op 50 jaar windenergie. Verder geven zij een overzicht van het huidige werk van ECN op het gebied van offshore wind en blikken zij vooruit in de toekomst van offshore wind

Workshop: Cost for Offshore Wind Energy – Where are we now and what is the impact of ECN
Tijdens deze interactieve workshop zullen onderzoekers van ECN Windenergie u laten zien waar ze aan werken door middel van verschillende presentaties en demonstraties. Onderwerpen zijn onder meer operation & maintenance, low cost load monitoring, innovative load monitoring sensor, wind farm aerodynamic modeling, assessment of grid connections, aerodynamic blade design, wind turbine control systems, metingen en experimenten en nog veel meer.

Abonneren op de ECN nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op onze nieuwsbrief? Met de digitale nieuwsbrief informeren we periodiek onze relaties over de activiteiten en resultaten van ECN.
>> Abonneer u nu op onze nieuwsbrief

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de verschillende expertises van ECN? Klik dan op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

                        

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.