Actueel

10 september 2015

European Conference of Chemical Engineering 2015

Van 27 September t/m 1 Oktober 2015 is ECN aanwezig op de ECCE “European Conference of Chemical Engineering in Nice, Frankrijk. Deze conferentie toont de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (bio-)chemische engineering voor de Europese procesindustrie. ECN is aanwezig op deze beurs en nodigt u...[meer...]

1 september 2015

Quick scan van ECN en PBL brengt mogelijkheden voor extra vermindering van uitstoot broeikasgassen in 2020 in kaart

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht. Deze quick scan is grotendeels op basis van bestaand onderzoek...[meer...]

1 september 2015

ECN maakt concept-onderzoeksplannen 2016 bekend

Ook in 2016 zal ECN in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Zoals ieder jaar zijn voor 2016 de onderzoeksonderwerpen in nauw overleg met de TKI’s (Topconsortia voor...[meer...]

27 augustus 2015

Hoe Max de Planck mis slaat: reactie op windstudie Max Planck

Maandag, 24 Augustus 2015, is in de media beroering ontstaan door de conclusies in het recente artikel van L. Miller et.al. getiteld ‘Two methods for estimating limits to large-scale wind power generation’. Het artikel suggereert dat wanneer er op hele grote schaal windparken worden gebouwd de...[meer...]

24 juli 2015

Nederlandse regering op schema voor aanbestedingen offshore windenergie bij Borssele

ECN vestigt de aandacht op een aantal kernpunten uit de laatste aanvulling op het regelgevend kader[meer...]

21 juli 2015

ECN gastredacteur special energie en klimaat van TPEdigitaal

Paul Koutstaal van ECN Beleidsstudies is samen met Pieter Boot van PBL gastredacteur van een themanummer over energie en klimaat van het economische vaktijdschrift TPEdigitaal. Het speciale nummer van TPEdigitaal, dat uitkomt in juli, gaat in op de vraag hoe we een duurzame energievoorziening tot...[meer...]

16 juli 2015

Massaal elektrisch rijden gaat niet vanzelf

In 2050 moeten alle personenauto’s in Europa aangedreven worden door een elektromotor, waarbij de elektriciteit komt uit batterijen of waterstof-brandstofcellen. Dat lijkt cruciaal om de Europese CO2 reductiedoelstelling voor transport te halen. Maar hoe zorgen landen ervoor dat er genoeg...[meer...]

15 juli 2015

ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken

Recentelijk hebben de overheid en de zware industrie een raamwerk voor nieuwe één-op- één afspraken gemaakt om te komen tot energiebesparing. De industrie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot en energievraag. Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare opgewekte...[meer...]

7 juli 2015

Beter meten maakt beleid slimmer

Fijnstof zorgt voor opwinding bij burgers, overheden en milieuorganisaties. Metingen van de luchtkwaliteit worden geïnterpreteerd en besproken in de pers. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? In Eindhoven doet ECN lokaal nauwkeurige metingen naar de aanwezigheid van fijnstof. Met real time data...[meer...]

3 juli 2015

TORWASH voor ontwatering van zuiveringsslib

ECN is samen met Waterschap Zuiderzeeland een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden om zuiveringsslib efficiënter te ontwateren. Hiervoor wordt de TORWASH technologie ingezet; een vorm van hydrothermale behandeling (hydrothermal treatment). [meer...]

1 juli 2015

ECN beoordeelt risico’s van duurzame investeringen Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

ECN heeft op maandag 29 juni een raamovereenkomst getekend met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) voor het doen van ‘Due Diligence’ onderzoek op het gebied van duurzame energie. [meer...]

30 juni 2015

Publicatie top 3

1. Systeemintegratie en flexibiliteitMet deze studie levert ECN een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het rapport...[meer...]

8 juni 2015

Explosiegevaar voorkomen? ECN test grondstoffen.

Wat denkt u dat er kan gebeuren als er deeltjes zweven in een ruimte? Inderdaad, deze kunnen ontbranden en zelfs exploderen. Zelfs in een zeer kleine hoeveelheid kunnen poeders of stofdeeltjes ernstige gevaren opleveren in een industrieel proces.[meer...]

25 juni 2015

Stille warmtepomp ECN kan energieverbruik woning halveren

Met een fluisterstille warmtepomp die woningen per kamer kan ventileren, koelen en verwarmen denken Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Teamwork Technology een enorme energiebesparing te kunnen realiseren in de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik van de warmtepomp 10...[meer...]

24 juni 2015

ECN presenteert rapport “Hoe beperken we de Nederlandse gasvraag?”

In opdracht van Greenpeace heeft ECN gekeken naar de vraag of het mogelijk is om in 2020 de vraag naar gas met 10 miljard kuub (een kwart van wat er in Groningen gewonnen wordt) te beperken. Welke maatregelen zijn er per sector mogelijk? Wat zijn eventuele belemmeringen en welk beleid kan helpen...[meer...]

8 juni 2015

Materialenkennis en de invloed op uw productkwaliteit

Om de energievraagstukken van morgen te kunnen oplossen, is materialenkennis noodzakelijk. Een goede zonnecel kun je alleen maken als je de materialen begrijpt en weet hoe je ze moet bewerken. Door onderzoeken te doen en te experimenteren met nieuwe energietechnologie heeft ECN unieke expertise...[meer...]

23 juni 2015

Is een landelijke AiREAS mogelijk?

Van onze partner AiREAS:  Het antwoord is volmondig “JA!” maar dan dienen er zich verschillende partijen, die vandaag nog de landelijke hiërarchie vormen, los te durven laten en zich opnieuw verbinden aan de multidisciplinaire waardecreatie van AiREAS. Lange tijd bestond het vermoeden dat dit...[meer...]

19 juni 2015

Praktijktest energieopwekkend geluidsscherm van start

In ’s-Hertogenbosch is het startsein gegeven voor een praktijktest met energieopwekkende geluidsschermen (SONOB). Gedurende een jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met zonnecellen die zijn geïntegreerd in geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Het is de...[meer...]

19 juni 2015

ECN en Basisschool De Zwerm scoren met beste techniekonderwijs

Basisschool De Zwerm uit Sint Maarten heeft de TechniekTrofee 2015 gewonnen—een erkenning voor de uitmuntende kwaliteit van het techniekonderwijs van de school. Energiekist van ECN De prijs werd onder andere toegekend aan De Zwerm omdat ECN samen met de leraren van de school een energiekist...[meer...]

12 juni 2015

Workshop biedt energieke perspectieven op elektrificering

Vertegenwoordigers uit de elektriciteitssector, chemische industrie en machinebouw zijn afgelopen 28 mei in Rotterdam bijeengekomen met TNO en ECN. Tijdens deze workshop hebben zij van gedachten gewisseld over het gebruik van elektriciteit als duurzame energiebron in de chemische sector...[meer...]

Resultaten 181 t/m 200 van 713