Actueel

26 oktober 2015

Nieuwe branchevereniging voor duurzame energie wil energietransitie versnellen

Vandaag lanceren tien brancheverenigingen en 18 bedrijven een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties en heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare...[meer...]

26 oktober 2015

Zeewierfarm kan net zoveel duurzame energie leveren als windmolens

Consortium met ECN ontwerpt kant en klare installatie voor grootschalige productie [meer...]

26 oktober 2015

Roadmap voor gebouwintegratie van zonnepanelen helpt Nederlandse bipv-sector vooruit

Het zelf opwekken van zonnestroom is in Nederland voor kleinverbruikers inmiddels goedkoper dan stroom afnemen bij een energiebedrijf. Voor daadwerkelijk grootschalige implementatie moeten zonnepanelen echter esthetisch en functioneel beter geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving. Het kan...[meer...]

15 oktober 2015

ECN op Recycling 2015 in stand 318

Op 2-4 november a.s. vindt Recycling 2015 plaats in de Evenementenhal Gorinchem, dé vakbeurs in de Benelux waar de totale recyclingbranche samenkomt. Rondom circulaire economie, belicht ecn de volgende onderwerpen tijdens de beurs: Van afval naar grondstof Wij ondersteunen u graag om uw...[meer...]

9 oktober 2015

Nationale Energieverkenning 2015: Energie in Nederland op een kantelpunt

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling...[meer...]

8 oktober 2015

ECN lanceert online toolkit voor het betrekken van gebruikers bij smart grids

In het toekomstige energiesysteem wordt de consument steeds belangrijker. Intelligente netten worden pas echt slim als ze rekening houden met de wensen, motivaties en zorgen van gebruikers. Het ontwikkelen van een slim net is dus niet alleen een technische uitdaging, maar ook een...[meer...]

8 oktober 2015

Shared Innovation Program VoltaChem gelanceerd

Verbinding tussen chemische industrie en elektriciteitssector [meer...]

6 oktober 2015

Tienjarig innovatief experiment naar duurzaam stortbeheer kan starten

ECN ondersteunt Green Deal Duurzaam Stortbeheer voor onderzoek verduurzamen storten afval[meer...]

2 oktober 2015

Sardinië congres over afvalbeheer en storten van afval 2015

In de week van 5 tot 9 oktober 2015 wordt op Sardinië voor de 15e keer “Het internationale congres over afvalbeheer en storten van afval” gehouden. ECN is vanuit haar inhoudelijke kennispositie en ervaring op het gebied van afvalbeheer en storten ook dit jaar aanwezig. Andre van Zomeren, expert...[meer...]

29 september 2015

40 procent kostenreductie voor offshore windenergie haalbaar in 2023

Nederlandse streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit wordt niet alleen gedreven door het klimaat probleem of de eindigheid van fossiele brandstoffen, maar ook door de kansen die een energietransitie met zich mee brengen. Het Energieakkoord is daarbij een belangrijke stap...[meer...]

24 september 2015

ECN lezing over Bio-based metingen op Labanalyse 2015

Op woensdag 14 oktober 2015 vindt het LabAnalyse event plaats in het Orion gebouw op de Wageningen Campus. Centraal staat kennisuitwisseling rondom actuele analysemethoden binnen diverse laboratoria. Maurice Hiemstra, onderzoeker bij ECN, houdt tijdens het event van 14.45-15.10 uur een lezing...[meer...]

17 september 2015

Nieuw Europees meetnetwerk volgt nauwkeurig alle niet CO2-broeikasgassen

Belangrijk voor nieuwe afspraken op klimaattop eind december  Vooruitlopend op de politieke klimaattop eind van het jaar in Parijs, vindt van 21 tot 24 september aan de Universiteit Utrecht een internationale wetenschappelijke conferentie plaats over alle andere broeikasgassen dan CO2. Deze...[meer...]

15 september 2015

ECN-meting toont aan: minder fijnstof bij overslagbedrijf IGMA in Amsterdamse haven

Nieuwe metingen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bij bulkterminal IGMA in het Amsterdamse havengebied hebben uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof (PM10) minder is dan tot nu werd aangenomen. IGMA is een bulkterminal in de Amsterdamse haven voor de overslag van landbouwproducten,...[meer...]

10 september 2015

TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek van morgen

TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) starten een unieke samenwerking  om de grote energievraagstukken voor de toekomst te gaan beantwoorden. In het nieuw op te richten “Open Innovation Centre” bundelen zij hun krachten om met interdisciplinaire...[meer...]

10 september 2015

European Conference of Chemical Engineering 2015

Van 27 September t/m 1 Oktober 2015 is ECN aanwezig op de ECCE “European Conference of Chemical Engineering in Nice, Frankrijk. Deze conferentie toont de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (bio-)chemische engineering voor de Europese procesindustrie. ECN is aanwezig op deze beurs en nodigt u...[meer...]

1 september 2015

Quick scan van ECN en PBL brengt mogelijkheden voor extra vermindering van uitstoot broeikasgassen in 2020 in kaart

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht. Deze quick scan is grotendeels op basis van bestaand onderzoek...[meer...]

1 september 2015

ECN maakt concept-onderzoeksplannen 2016 bekend

Ook in 2016 zal ECN in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Zoals ieder jaar zijn voor 2016 de onderzoeksonderwerpen in nauw overleg met de TKI’s (Topconsortia voor...[meer...]

27 augustus 2015

Hoe Max de Planck mis slaat: reactie op windstudie Max Planck

Maandag, 24 Augustus 2015, is in de media beroering ontstaan door de conclusies in het recente artikel van L. Miller et.al. getiteld ‘Two methods for estimating limits to large-scale wind power generation’. Het artikel suggereert dat wanneer er op hele grote schaal windparken worden gebouwd de...[meer...]

24 juli 2015

Nederlandse regering op schema voor aanbestedingen offshore windenergie bij Borssele

ECN vestigt de aandacht op een aantal kernpunten uit de laatste aanvulling op het regelgevend kader[meer...]

21 juli 2015

ECN gastredacteur special energie en klimaat van TPEdigitaal

Paul Koutstaal van ECN Beleidsstudies is samen met Pieter Boot van PBL gastredacteur van een themanummer over energie en klimaat van het economische vaktijdschrift TPEdigitaal. Het speciale nummer van TPEdigitaal, dat uitkomt in juli, gaat in op de vraag hoe we een duurzame energievoorziening tot...[meer...]

Resultaten 161 t/m 180 van 707