Actueel

9 februari 2016

Circulariteit vraagt om doorbraak

“We zien veel bedrijven stoeien met circulariteit”, vertelt Sjaak van Loo, program development manager Milieu bij ECN. “Grondstoffen moeten  zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden, afval geminimaliseerd en er moet zelfs een tweede leven aan worden gegeven. Enerzijds vanuit...[meer...]

9 februari 2016

ECN constateert geen belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam

Berichtgeving in de media over privé exploitatie van de heer Stam van een aantal windmolens heeft geleid tot een intern onderzoek naar deze zaak. Ook zijn processen die bij ECN worden gebruikt rond het melden, toetsen en vastleggen van nevenwerkzaamheden onder de loep genomen. ECN  constateert...[meer...]

5 februari 2016

ECN, initiator van het VoltaChem Shared Innovation Program, nodigt u uit voor het jaarcongres elektrificatie van de chemische industrie

Op 17 maart 2016 organiseert VoltaChem samen met Innovatielink, Energy Valley, FME en de Topsector Chemie van 13.30 uur tot 18:00 haar jaarlijkse event. Ditmaal in de Energy Barn op het Zernike Science Park in Groningen. VoltaChemShared Innovation Program VoltaChem, een initiatief van TNO en ECN,...[meer...]

2 februari 2016

Bedrijven ‘vergeten’ materiaalkunde in ontwerpfase

Of een windmolen op land staat of in het zoute zeewater maakt een groot verschil voor het materiaal. En dat geldt ook voor de temperatuur of samenstelling van biogassen in een opslagvat. Een slimme materiaalkeuze is dus essentieel voor het slagen van energie-innovaties. ECN test materialen en...[meer...]

29 januari 2016

Hoge-temperatuur warmtepomp technologie voor duurzame stoomproductie in de industrie

Een consortium, gecoördineerd door ECN, ontwikkelt warmtepomptechnologie voor industriële toepassingen waarbij restwarmte of geothermie wordt gebruikt als bron om stoom te producereen tot temperatuurniveaus van 200°C, aanmerkelijk hoger dan tot op heden mogelijk. De nieuwe pomptechnologie moet...[meer...]

25 januari 2016

Reactie ECN op mediaberichtgeving inzake windmolen exploitatie oud-medewerker Stam

ECN heeft kennis genomen van de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in De Volkskrant van 23 januari jl. over de privé exploitatie van een aantal windmolens door Wim Stam. Wim Stam was directeur van ECN Windturbine Testsite Wieringermeer, een deelneming van ECN, en niet...[meer...]

14 januari 2016

ECN werkt samen met consortium aan innovatieprogramma Dutch Windwheel

Elf bedrijven en kennisinstituten gaan samen een innovatieprogramma opzetten gekoppeld aan de ontwikkeling van de Dutch Windwheel, het 174 meter hoge icoon dat in Rotterdam moet verrijzen. AM en Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO en...[meer...]

11 januari 2016

Floating LiDAR technologie als kosteneffectieve oplossing voor offshore windparkontwikkeling?

The business case voor offshore windparken stoelt op nauwkeurige windaanbodbepalingen. Tegenwoordig worden de meest nauwkeurige winddata gegenereerd door offshore meteorologische masten die erg duur zijn. Een alternatief is floating LiDAR technologie dat de potentie heeft om een kosteneffectieve...[meer...]

15 december 2015

ECN tekent samen met Partners for International Business Clean Coal China convenant

De ondertekening van het convenant vond op 1 december 2015 plaats door het consortium Partners for International Business, waar ECN deel van uitmaakt. Het consortium heeft als doel om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te...[meer...]

10 december 2015

Eindadvies basisbedragen SDE+2016 nu beschikbaar

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gebruikt om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Ieder jaar vraagt EZ aan ECN en DNV GL advies over de hoogte van de basisbedragen in het kader van...[meer...]

8 december 2015

‘100 procent duurzame energie is haalbaar’ Geridderde professor Wim Sinke voorziet spectaculaire groei van PV-markt

In 2050 kijken we door ramen die zonne-energie produceren. 100 procent duurzaam energiegebruik en 95 procent reductie van CO2-uitstoot is mogelijk, wat beleidmakers op klimaattoppen als Parijs ook beslissen. De groei van zonne-energie was de afgelopen 35 jaar spectaculair en zal dat de komende 35...[meer...]

2 december 2015

Tata Steel zet ECN Stof Monitoring Systeem in voor preventie stofoverlast

Bij de activiteiten van Tata Steel in IJmuiden kan stof ontstaan. Op het terrein worden diverse maatregelen genomen om vorming en verspreiding van stof tegen te gaan, zoals afdekken van bergen kolen en erts, bevochtigen van materiaal, schoonhouden van wegen en overdekken van stofgevoelige...[meer...]

1 december 2015

Keuze verwarmingstechnologie huishoudens grote invloed op netwerkkosten

Bij de verduurzaming van de huishoudelijke warmtevoorziening moet gekeken worden naar de impact op de gehele energieketen. Als nieuwe warmtetechnieken en isolatie niet goed gecombineerd worden kunnen de kosten voor de infrastructuur behoorlijk stijgen, terwijl de emissiereductie beperkt blijft. Een...[meer...]

27 november 2015

Klimaat: wat hangt ons nu echt boven het hoofd?

Arjan Hensen, klimaatonderzoeker bij ECN, omschrijft zijn baan als “betonvlechter “. Want hij en zijn team bij ECN kijken wat er nu echt in de lucht gebeurt met broeikasgassen boven Nederland. Hensen: “We meten nu 22 jaar lang wat er boven Nederland rondhangt. Op de 200 meter hoge meetmast van het...[meer...]

25 november 2015

Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Een nieuwe door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot van grote bedrijven in de staalindustrie tegen geringe kosten met miljarden tonnen te verminderen. Aangezien de staalindustrie samen met energiecentrales verantwoordelijk zijn voor...[meer...]

20 november 2015

Proces intensifiëring: SEWGS case

Proces intensifiëring omvat het combineren van meerdere processtappen met als doel de specifieke kosten te verkleinen. Een typische proces intensifiëring is de combinatie van een evenwichts-gelimiteerde reactie met de na-geschakelde scheiding. De dalende kosten kunnen resulteren uit een toegenomen...[meer...]

16 november 2015

Wim Sinke Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wim Sinke heeft vrijdag de Koninklijke Onderscheiding ’Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’ gekregen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van zonne-energie. Dit gebeurde tijdens het symposium ’De toekomst van zonne-energie’ dat werd georganiseerd door Amolf, met hulp van ECN, ter...[meer...]

10 november 2015

ECN produceert hoge kwaliteit metalen producten via additive manufacturing

Additive manufacturing is sterk in opkomst als alternatief voor traditionele vormgevingstechnieken zoals spuitgieten en verspanen. Additive manufacturing maakt nieuwe toepassingen mogelijk. Zo kunnen producten helemaal afgestemd worden op individuele consumenten, zoals...[meer...]

5 november 2015

Geothermie voor de industrie: ECN & IF Technology slaan de handen ineen!

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ingenieursbureau IF Technology B.V. hebben op 3 november 2015 een intentieverklaring getekend voor samenwerking op het gebied van toepassing van diepe geothermie in de industrie in de overtuiging dat deze optie veel potentie biedt voor de verduurzaming...[meer...]

4 november 2015

ECN brengt effecten eerdere sluiting Nederlandse kolencentrales in kaart

In opdracht van energiebedrijf Delta NV heeft ECN gekeken naar de gevolgen van een vervroegde sluiting van kolencentrales in Nederland. Zo’n maatregel is één van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de rechterlijke uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat...[meer...]

Resultaten 141 t/m 160 van 711