Actueel

25 januari 2016

Reactie ECN op mediaberichtgeving inzake windmolen exploitatie oud-medewerker Stam

ECN heeft kennis genomen van de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in De Volkskrant van 23 januari jl. over de privé exploitatie van een aantal windmolens door Wim Stam. Wim Stam was directeur van ECN Windturbine Testsite Wieringermeer, een deelneming van ECN, en niet...[meer...]

14 januari 2016

ECN werkt samen met consortium aan innovatieprogramma Dutch Windwheel

Elf bedrijven en kennisinstituten gaan samen een innovatieprogramma opzetten gekoppeld aan de ontwikkeling van de Dutch Windwheel, het 174 meter hoge icoon dat in Rotterdam moet verrijzen. AM en Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO en...[meer...]

11 januari 2016

Floating LiDAR technologie als kosteneffectieve oplossing voor offshore windparkontwikkeling?

The business case voor offshore windparken stoelt op nauwkeurige windaanbodbepalingen. Tegenwoordig worden de meest nauwkeurige winddata gegenereerd door offshore meteorologische masten die erg duur zijn. Een alternatief is floating LiDAR technologie dat de potentie heeft om een kosteneffectieve...[meer...]

15 december 2015

ECN tekent samen met Partners for International Business Clean Coal China convenant

De ondertekening van het convenant vond op 1 december 2015 plaats door het consortium Partners for International Business, waar ECN deel van uitmaakt. Het consortium heeft als doel om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te...[meer...]

10 december 2015

Eindadvies basisbedragen SDE+2016 nu beschikbaar

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gebruikt om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Ieder jaar vraagt EZ aan ECN en DNV GL advies over de hoogte van de basisbedragen in het kader van...[meer...]

8 december 2015

‘100 procent duurzame energie is haalbaar’ Geridderde professor Wim Sinke voorziet spectaculaire groei van PV-markt

In 2050 kijken we door ramen die zonne-energie produceren. 100 procent duurzaam energiegebruik en 95 procent reductie van CO2-uitstoot is mogelijk, wat beleidmakers op klimaattoppen als Parijs ook beslissen. De groei van zonne-energie was de afgelopen 35 jaar spectaculair en zal dat de komende 35...[meer...]

2 december 2015

Tata Steel zet ECN Stof Monitoring Systeem in voor preventie stofoverlast

Bij de activiteiten van Tata Steel in IJmuiden kan stof ontstaan. Op het terrein worden diverse maatregelen genomen om vorming en verspreiding van stof tegen te gaan, zoals afdekken van bergen kolen en erts, bevochtigen van materiaal, schoonhouden van wegen en overdekken van stofgevoelige...[meer...]

1 december 2015

Keuze verwarmingstechnologie huishoudens grote invloed op netwerkkosten

Bij de verduurzaming van de huishoudelijke warmtevoorziening moet gekeken worden naar de impact op de gehele energieketen. Als nieuwe warmtetechnieken en isolatie niet goed gecombineerd worden kunnen de kosten voor de infrastructuur behoorlijk stijgen, terwijl de emissiereductie beperkt blijft. Een...[meer...]

27 november 2015

Klimaat: wat hangt ons nu echt boven het hoofd?

Arjan Hensen, klimaatonderzoeker bij ECN, omschrijft zijn baan als “betonvlechter “. Want hij en zijn team bij ECN kijken wat er nu echt in de lucht gebeurt met broeikasgassen boven Nederland. Hensen: “We meten nu 22 jaar lang wat er boven Nederland rondhangt. Op de 200 meter hoge meetmast van het...[meer...]

25 november 2015

Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Een nieuwe door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot van grote bedrijven in de staalindustrie tegen geringe kosten met miljarden tonnen te verminderen. Aangezien de staalindustrie samen met energiecentrales verantwoordelijk zijn voor...[meer...]

20 november 2015

Proces intensifiëring: SEWGS case

Proces intensifiëring omvat het combineren van meerdere processtappen met als doel de specifieke kosten te verkleinen. Een typische proces intensifiëring is de combinatie van een evenwichts-gelimiteerde reactie met de na-geschakelde scheiding. De dalende kosten kunnen resulteren uit een toegenomen...[meer...]

16 november 2015

Wim Sinke Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wim Sinke heeft vrijdag de Koninklijke Onderscheiding ’Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’ gekregen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van zonne-energie. Dit gebeurde tijdens het symposium ’De toekomst van zonne-energie’ dat werd georganiseerd door Amolf, met hulp van ECN, ter...[meer...]

10 november 2015

ECN produceert hoge kwaliteit metalen producten via additive manufacturing

Additive manufacturing is sterk in opkomst als alternatief voor traditionele vormgevingstechnieken zoals spuitgieten en verspanen. Additive manufacturing maakt nieuwe toepassingen mogelijk. Zo kunnen producten helemaal afgestemd worden op individuele consumenten, zoals...[meer...]

5 november 2015

Geothermie voor de industrie: ECN & IF Technology slaan de handen ineen!

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ingenieursbureau IF Technology B.V. hebben op 3 november 2015 een intentieverklaring getekend voor samenwerking op het gebied van toepassing van diepe geothermie in de industrie in de overtuiging dat deze optie veel potentie biedt voor de verduurzaming...[meer...]

4 november 2015

ECN brengt effecten eerdere sluiting Nederlandse kolencentrales in kaart

In opdracht van energiebedrijf Delta NV heeft ECN gekeken naar de gevolgen van een vervroegde sluiting van kolencentrales in Nederland. Zo’n maatregel is één van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de rechterlijke uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat...[meer...]

3 november 2015

Hoogtemperatuur Vacuümsolderen- diffusiesolderen onderwerp BIL/NIL Lassymposium

Dhr. Schuring - IWE, materiaaldeskundige bij ECN, geeft op 25 november 2015 tijdens het BIL/NIL Lassymposium in Antwerpen een presentatie over Hoogtemperatuur Vacuümsolderen-Diffusiesolderen. Het betreft de resultaten van een onderzoek dat ECN als partner heeft uitgevoerd binnen de Vereniging...[meer...]

3 november 2015

Nieuw onderzoek neemt effectiviteit van maatregelen tegen energiearmoede onder de loep

In samenwerking met vijf partners gaat Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) onderzoeken welke maatregelen huishoudens met lagere inkomens het beste kunnen helpen bij het omlaag brengen van hun energierekening. Ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben moeite om maandelijks de energierekening...[meer...]

27 oktober 2015

Onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol afgerond

ECN meet luchtkwaliteit rond luchthaven[meer...]

22 oktober 2015

ECN helpt China bij aanpak fijnstof met ‘Made in Holland’ technologie

Overeenkomst met Lanmeng gesloten tijdens handelsmissie met koning en koningin[meer...]

26 oktober 2015

Nieuwe branchevereniging voor duurzame energie wil energietransitie versnellen

Vandaag lanceren tien brancheverenigingen en 18 bedrijven een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties en heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare...[meer...]

Resultaten 141 t/m 160 van 706