Actueel

19 december 2006

Energiebesparingsdoel vergt een forse inspanning

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het energiebesparingtempo in Nederland stijgt van 1% naar 2% per jaar. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uitgezocht welke extra beleidsmaatregelen daarvoor ingezet moeten worden. Voor...[meer...]

23 november 2006

Licentieovereenkomst 'unieke gasreiniging' getekend

Op woensdag 22 november hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Dahlman Industrial Group B.V. een licentieovereenkomst voor de OLGA-gasreinigingstechnologie in Petten getekend. De feestelijke bijeenkomst werd mede bijgewoond door de projectleiders van beide partijen. In nauwe...[meer...]

23 november 2006

Op weg naar de Duurzame Energievoorziening: Niet alleen technologische, maar ook beleidsinnovatie noodzakelijk

Het transitiebeleid is er in geslaagd veel draagvlak te creëren bij bedrijfsleven, onderzoek en maatschappelijk middenveld, maar dit is ten koste gegaan van heldere keuzes in de zin van concrete projecten, nieuwe beleidsinstrumenten en noodzakelijke financiële middelen. Om die keuzes te versnellen...[meer...]

27 oktober 2006

Staatssecretaris Van Geel opent waterstoftankstation ECN

Vrijdag 27 oktober opende staatssecretaris Van Geel op het ECN-terrein in Petten een tankstation voor waterstofauto's. Dit ECN WaterstofTankstation (ECN WT) zal voornamelijk worden gebruikt door de HydroGEM. Deze waterstofauto, die afgelopen zomer door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)...[meer...]

13 oktober 2006

Internationale winddeskundigen bijeen tijdens winddagen in Petten

Woensdag 11 en donderdag 12 oktober kwamen in Petten zo'n 150 internationale deskundigen op het gebied van windenergie bijeen. Tijdens de 'Dutch Wind Workshops', georganiseerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Kenniscentrum voor het testen van Windturbines, Materialen en...[meer...]

12 oktober 2006

ECN ontwikkelt windturbinetestpark in China

Samenwerkingsverband ECN en Chinese stad Baoding[meer...]

5 oktober 2006

Een wind van verandering voor Nederland

Binnen 20 tot 30 jaar moet de uitstoot van CO2 met 30 tot 50 procent teruggedrongen worden. De opwekking en het gebruik van energie moeten worden geherstructureerd. De stand van zaken voor windenergie wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Wind R&D Workshops op 11 en 12 oktober.[meer...]

5 oktober 2006

Zeer lokale en extreme klimaatverandering

Met de aanschaf van een nieuwe klimaatkamer is de nu mogelijkheid ontstaan om ook voor derden zeer zware klimatologische beproevingen uit te voeren. Een object binnen zeer korte tijd van -65°C tot +200°C brengen behoort hiermee tot het brede spectrum van onderzoek bij ECN.[meer...]

20 juli 2006

Grote rol voor ECN bij internationaal onderzoek CO2

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) krijgt een grote rol in het internationaal samenwerkende consortium CACHET dat methodes zal ontwikkelen om tegen zo laag mogelijke kosten CO2 af te vangen. Het 3-jarige project heeft als doel technologieën te ontwikkelen die broeikasgasemissies van...[meer...]

13 juli 2006

Miniwindmolen op ECN-testpark Wieringermeer

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil op het Windturbine Testpark in de Wieringermeer elf 'mini'-windturbines plaatsen in een windparkopstelling. Dit 'schaalpark' met kleine windmolens met een rotordiameter van 7,6 m zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe turbines in grote offshore...[meer...]

6 juli 2006

Tempress Systems Inc. in groot R&D project met ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een R&D samenwerkingsovereenkomst getekend met Tempress Systems Inc., een dochterbedrijf van het NASDAQ genoteerde Amtech Systems Inc. [meer...]

27 juni 2006

Meer onderzoeksresultaten ECN inzetten bij Bedrijfsleven

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil in 2006 de door haar ontwikkelde energietechnologieën meer bij het bedrijfsleven implementeren! ECN-directievoorzitter Ton Hoff: "Wij willen de marktontwikkeling van energie-technologie ‘afmaken’ en over de technology gap heentillen!" Hierbij betrekt...[meer...]

8 mei 2006

Analyse energieverbruik en CO2-emissies voor het Transitieactieplan

In opdracht van de Interdepartementale Projectdirectie Energietransitie (IPE) is door ECN een analyse gemaakt van het effect van het portfolio van de binnen de Transitieplatforms onderscheiden transitiepaden op de ontwikkeling van het energiegebruik en de hieraan gekoppelde CO2-emissies.[meer...]

17 maart 2006

Schoon gas uit biomassa

Op vrijdag 10 maart heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten een 1000 uurtest afgerond waarin de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa succesvol is gedemonstreerd. [meer...]

15 maart 2006

Optiedocument energie en emissies nu beschikbaar

Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020.[meer...]

28 februari 2006

Verkoop ECN-licentie aan REpower

ECN heeft een licentie verkocht aan het Duitse bedrijf REpower. REpower heeft sinds een jaar een prototype van een windturbine met een vermogen van 5 MW in bedrijf.[meer...]

14 februari 2006

CO2-Reductie in 2020 haalbaar en betaalbaar

Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag zijn de belangrijkste maatregelen en zijn relatief niet duur. Het beperken van de uitstoot met 15% en...[meer...]

20 januari 2006

Eurocommissaris Energie onderstreept sleutelfunctie energieonderzoek!

Bezoek aan energieonderzoeklocatie in Petten De Eurocommissaris voor Energie, Andris Piebalgs, onderstreept de noodzaak om nú actie te nemen om de energievoorziening van Europa zeker te stellen! Dit zei Piebalgs vandaag tijdens zijn bezoek aan de onderzoekslocatie naar energie in het...[meer...]

2 augustus 2005

Dr. Jos Bruggink benoemd tot bijzonder hoogleraar Energietransities en Duurzame Ontwikkeling.

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Dr. Jos J.C. Bruggink benoemd tot bijzonder hoogleraar Energietransities en Duurzame Ontwikkeling bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen.  Bruggink zal bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) onderzoeksprojecten opzetten op het...[meer...]

Resultaten 681 t/m 700 van 713