Actueel

5 oktober 2006

Een wind van verandering voor Nederland

Binnen 20 tot 30 jaar moet de uitstoot van CO2 met 30 tot 50 procent teruggedrongen worden. De opwekking en het gebruik van energie moeten worden geherstructureerd. De stand van zaken voor windenergie wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Wind R&D Workshops op 11 en 12 oktober.[meer...]

5 oktober 2006

Zeer lokale en extreme klimaatverandering

Met de aanschaf van een nieuwe klimaatkamer is de nu mogelijkheid ontstaan om ook voor derden zeer zware klimatologische beproevingen uit te voeren. Een object binnen zeer korte tijd van -65°C tot +200°C brengen behoort hiermee tot het brede spectrum van onderzoek bij ECN.[meer...]

20 juli 2006

Grote rol voor ECN bij internationaal onderzoek CO2

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) krijgt een grote rol in het internationaal samenwerkende consortium CACHET dat methodes zal ontwikkelen om tegen zo laag mogelijke kosten CO2 af te vangen. Het 3-jarige project heeft als doel technologieën te ontwikkelen die broeikasgasemissies van...[meer...]

13 juli 2006

Miniwindmolen op ECN-testpark Wieringermeer

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil op het Windturbine Testpark in de Wieringermeer elf 'mini'-windturbines plaatsen in een windparkopstelling. Dit 'schaalpark' met kleine windmolens met een rotordiameter van 7,6 m zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe turbines in grote offshore...[meer...]

6 juli 2006

Tempress Systems Inc. in groot R&D project met ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een R&D samenwerkingsovereenkomst getekend met Tempress Systems Inc., een dochterbedrijf van het NASDAQ genoteerde Amtech Systems Inc. [meer...]

27 juni 2006

Meer onderzoeksresultaten ECN inzetten bij Bedrijfsleven

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil in 2006 de door haar ontwikkelde energietechnologieën meer bij het bedrijfsleven implementeren! ECN-directievoorzitter Ton Hoff: "Wij willen de marktontwikkeling van energie-technologie ‘afmaken’ en over de technology gap heentillen!" Hierbij betrekt...[meer...]

8 mei 2006

Analyse energieverbruik en CO2-emissies voor het Transitieactieplan

In opdracht van de Interdepartementale Projectdirectie Energietransitie (IPE) is door ECN een analyse gemaakt van het effect van het portfolio van de binnen de Transitieplatforms onderscheiden transitiepaden op de ontwikkeling van het energiegebruik en de hieraan gekoppelde CO2-emissies.[meer...]

17 maart 2006

Schoon gas uit biomassa

Op vrijdag 10 maart heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten een 1000 uurtest afgerond waarin de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa succesvol is gedemonstreerd. [meer...]

15 maart 2006

Optiedocument energie en emissies nu beschikbaar

Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020.[meer...]

28 februari 2006

Verkoop ECN-licentie aan REpower

ECN heeft een licentie verkocht aan het Duitse bedrijf REpower. REpower heeft sinds een jaar een prototype van een windturbine met een vermogen van 5 MW in bedrijf.[meer...]

14 februari 2006

CO2-Reductie in 2020 haalbaar en betaalbaar

Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag zijn de belangrijkste maatregelen en zijn relatief niet duur. Het beperken van de uitstoot met 15% en...[meer...]

20 januari 2006

Eurocommissaris Energie onderstreept sleutelfunctie energieonderzoek!

Bezoek aan energieonderzoeklocatie in Petten De Eurocommissaris voor Energie, Andris Piebalgs, onderstreept de noodzaak om nú actie te nemen om de energievoorziening van Europa zeker te stellen! Dit zei Piebalgs vandaag tijdens zijn bezoek aan de onderzoekslocatie naar energie in het...[meer...]

2 augustus 2005

Dr. Jos Bruggink benoemd tot bijzonder hoogleraar Energietransities en Duurzame Ontwikkeling.

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Dr. Jos J.C. Bruggink benoemd tot bijzonder hoogleraar Energietransities en Duurzame Ontwikkeling bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen.  Bruggink zal bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) onderzoeksprojecten opzetten op het...[meer...]

25 juli 2005

Jubileumboek te koop

Jubileumboek 'Op weg naar de markt' te koop[meer...]

13 juni 2005

Onderzoeksvraag van overheid en bedrijfsleven bij ECN staat ook in 2004 centraal!

De Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is in haar vandaag verschenen jaarverslag, tevreden over de ontwikkelingen in 2004. De omzet nam toe van 96 miljoen Euro in 2003 tot 102 miljoen in 2004. Net als in 2003 is er in 2004 sprake van een positief economische resultaat. Ook het...[meer...]

20 april 2005

Ruud Lubbers nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ECN.

Met ingang van 1 juni wordt Prof. drs. R.F.M. Lubbers de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). In deze functie volgt hij Prof. dr. J. C. Terlouw op. De formele benoeming door de minister van Economische Zaken zal op korte termijn plaatsvinden....[meer...]

2 april 2005

H.C. Starck neemt brandstofcelproducent InDEC over van ECN

Bayer-dochter H.C. Starck heeft brandstofcelproducent InDEC definitief overgenomen van ECN. De officiële overdracht vond onlangs plaats in Duitsland.[meer...]

3 juni 2004

Jaarverslag ECN 2003

ECN op de goede weg[meer...]

Resultaten 681 t/m 700 van 707