Actueel

14 december 2007

Ruud Lubbers stelt ECN-proefinstallatie voor CO2-afvang in gebruik

Petten – Ruud Lubbers heeft op donderdag 13 december de SEWGS-proefinstallatie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) officieel in gebruik gesteld. Onderzoek met deze installatie moet ertoe leiden dat de CO2-afvangtechnologie binnen afzienbare tijd beschikbaar komt voor commerciële...[meer...]

7 december 2007

Waarmee wordt uw lucht gemeten?

In samenwerking met Applikon en Mechatonics, organiseert ECN van 10 tot en met 12 december een symposium over ‘air monitoring instrumentation’. Met presentaties en workshops over fijn stof en gassen, ammonia en ammonium en de diverse meetinstrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld. De kwaliteit van...[meer...]

6 december 2007

Energievisie ECN/NRG richtinggevend voor kabinetsbeleid

Petten - Ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) zullen de EnergieVisie 2050 van ECN/NRG betrekken bij de innovatie-agenda voor het kabinetsbeleid. Dat hebben de ministers meegedeeld aan de Tweede Kamer. De ECN/NRG EnergieVisie geeft richting aan het innovatie- en energiebeleid voor de...[meer...]

19 november 2007

Onderhoudskosten windparken beter voorspelbaar met softwarepakket ECN

Petten - Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een softwarepakket ontwikkeld waarmee de onderhoudskosten van een –offshore- windpark in de planningsfase in groot detail in kaart gebracht kunnen worden. Hoewel er meerdere partijen zijn die op dit gebied software en dienstverlening...[meer...]

15 november 2007

Besmettingsincident: geen radioactieve stoffen buiten onderzoeksruimte

In mei 2006 vond op de onderzoekslocatie Petten een incident plaats. Twee medewerkers van de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) raakten tijdens werkzaamheden met een zuurkast in het radiologisch laboratorium besmet met een radioactieve stof. De gezondheidsrisico’s bleken gelukkig...[meer...]

8 november 2007

Econcern, ECN en Chemfo bouwen eerste commerciele biomassa torrefactie plant

Econcern, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Chemfo hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuw type biomassa plant, die de tweede generatie biomassa pellets zal produceren: BO2pelletsTM.[meer...]

30 oktober 2007

IEA-rapport: meer duurzame warmte en koude uit zonnecollectoren, aardwarmte en biomassa

ECN draagt bij aan beleidsrapport - Warmte bepaalt een groot deel van de vraag naar energie. Op dit moment wordt in Nederland deze vraag hoofdzakelijk ingevuld met aardgas. Een zojuist verschenen IEA-rapport, waaraan door ECN is bijgedragen, brengt de mogelijkheden in kaart voor het toepassen van...[meer...]

8 oktober 2007

Nederland moet profiteren van nieuwe Europese aanpak voor waterstof- en brandstofceltechnologie

De EU stelt de komende zes jaar 470 miljoen euro ter beschikking om waterstof- en brandstofceltechnologie marktrijp te maken, op voorwaarde dat industriële partners ten minste hetzelfde bedrag op tafel leggen. Volgens ECN moet Nederland snel actie ondernemen om van deze nieuwe aanpak te profiteren.[meer...]

2 oktober 2007

ECN brengt stand van zaken kernenergie in kaart

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ECN een fact-finding studie laten uitvoeren waarin feiten en gegevens over kernenergie zijn verzameld. Op basis van deze studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige energievoorziening. [meer...]

18 september 2007

Energie- en klimaatbeleid kabinet geeft forse maar onzekere effecten

Het energie- en klimaatbeleid van de overheid zet een flinke stap in de richting van de amitieuze doelen die het kabinet heeft gesteld. Maar de effecten zijn onzeker, concluderen ECN en MNP. Aanzienlijke beleidsinspanningen zijn nodig. In het Coalitieakkoord zijn ambitieuze doelen voor energie-...[meer...]

12 juli 2007

Samenwerking ECN en China Academy of Sciences

Onderzoek op gebied van windenergie, brandstofcellen en zonnepanelen. Tijdens een handelsmissie naar China ondertekende ECN in Beijing en Dalian twee samenwerkingsovereenkomsten tussen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de China Academy of Sciences (CAS). De overeenkomsten zijn op 9...[meer...]

6 juli 2007

FESTpv: internationaal onderzoekscentrum zonne-energie in Heerlen

Uniek samenwerkingsverband onderzoekscentra en bedrijfsleven. Vandaag tekenden twee internationale onderzoeksinstellingen en vier bedrijven uit Nederland en Duitsland een intentieverklaring voor de oprichting van het onderzoeksinstituut FESTpv. Dit instituut zal zich vestigen op het...[meer...]

18 juni 2007

Huidige stand techniek onvoldoende om energiedoelstellingen Kabinet te realiseren

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zegt in haar zojuist verschenen jaarverslag dat de huidige stand van de techniek onvoldoende is om de hoge energiedoelstellingen van het nieuwe kabinet op een betaalbare wijze te realiseren. Meer kennis moet worden opgebouwd en de introductie van...[meer...]

10 mei 2007

Zaterdag 2 juni. Open Dag ECN.

Volgens sommigen is het warme weer van de afgelopen tijd te wijten aan de verandering van ons klimaat. Wereldwijd praat men over de oorzaken van de klimaatveranderingen en probeert men de opwarming van de aarde te bestrijden. Een duurzame energievoorziening is hierbij van groot belang. Wat doen wij...[meer...]

18 april 2007

ECN neemt deel aan European Smart Metering Alliance

Kennisproject EU 'slimme energiemeters' Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft samen met 13 Europese partners de European Smart Metering Alliance (ESMA) opgericht. Het doel van deze alliantie is om de ervaringen en best practices op het gebied van 'slimme energiemeters' binnen Europa...[meer...]

19 maart 2007

Primeur: Eerste in Nederland gebouwde waterstofauto op de AutoRAI!

Tijdens de AutoRAI laat ECN de eerste in Nederland gebouwde waterstofauto zien. Deze door ECN ontwikkelde en gebouwde HydroGEM is geruisloos en zeer schoon. Daardoor kan deze mini-wagen worden gebruikt op stations, natuurgebieden en distributiecentra. Maar bijvoorbeeld ook het intern vervoer in...[meer...]

16 maart 2007

ECN test windturbine in windtunnel DNW

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft vorig jaar december in de grootste Europese windtunnel DNW in Marknesse (Flevoland) unieke metingen verricht aan een model van een windturbine. Met deze metingen onderzoekt ECN de aërodynamische eigenschappen van een windturbine. Hiermee worden...[meer...]

19 december 2006

Energiebesparingsdoel vergt een forse inspanning

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het energiebesparingtempo in Nederland stijgt van 1% naar 2% per jaar. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uitgezocht welke extra beleidsmaatregelen daarvoor ingezet moeten worden. Voor...[meer...]

23 november 2006

Licentieovereenkomst 'unieke gasreiniging' getekend

Op woensdag 22 november hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Dahlman Industrial Group B.V. een licentieovereenkomst voor de OLGA-gasreinigingstechnologie in Petten getekend. De feestelijke bijeenkomst werd mede bijgewoond door de projectleiders van beide partijen. In nauwe...[meer...]

Resultaten 661 t/m 680 van 711