Actueel

9 april 2008

Flex Power Grid Lab officieel van start

Arnhem - Bedrijfsleven én universiteiten kunnen inpassing van decentrale energieopwekking in het elektriciteitsnet nu beter testen en onderzoeken. Vandaag stellen mevrouw mr. R.M. Bergkamp, directeur-generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische zaken, en prof.ir. M. Antal,...[meer...]

28 maart 2008

Nederlands consortium legt basis voor betaalbare zonnestroom

Petten - In het kader van het Nederlandse project Sunovation II heeft het consortium TTA/Eurotron, Solland Solar, TNO en ECN apparatuur voor een pilotlijn ontwikkeld, alsmede de bijbehorende verbindingstechnologie, met het doel om zonnepanelen te produceren met extreem dunne achterzijde...[meer...]

14 maart 2008

Ruimte genoeg voor biobrandstoffen in Europa

Petten - De EU biobrandstoffendoelstelling voor 2020 van 10% kan gehaald worden met behulp van conventionele grondstoffen en huidige technologie, zonder ingrijpende veranderingen in gebruik van landbouwgrond en gevolgen voor het milieu. Het is echter de verwachting dat alleen geavanceerde tweede...[meer...]

13 maart 2008

ECN en TECHNIP KTI werken aan volgende generatie waterstofproductie

Petten/Rome - Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is door TECHNIP KTI SpA uitgekozen om een waterstofscheidingsmodule op basis van membranen te leveren voor het FISR-project. Dit project biedt een kans om het gebruik van hoge temperatuur membranen voor de waterstofproductie voor de...[meer...]

19 februari 2008

Balkenende ontvangt ‘De Staat van het Klimaat 2007’

De jaarlijkse inventarisatie van de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatonderzoek en klimaatbeleid, werd op dinsdag 19 februari in Nieuwspoort in Den Haag aangeboden aan minister president Jan Peter Balkenende. De Staat van het Klimaat 2007 is samengesteld door het...[meer...]

12 februari 2008

Biobrandstoffen bittere noodzaak

In recente publicaties komen biobrandstoffen er opnieuw niet goed van af. De grootschalige inzet van biobrandstoffen zou het broeikaseffect versterken wanneer dit ten koste gaat van tropisch regenwoud. Die conclusie, gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, leidt tot de nodige verwarring....[meer...]

11 februari 2008

Nanozeef bespaart energie bij productie biobrandstoffen

Een nieuw type membraan, ontwikkeld door onderzoekers van ECN, de Universiteit van Twente en de Universiteit van Amsterdam, is langdurig bestand tegen blootstelling aan hoge temperaturen. De ‘moleculaire zeef’ is in staat oplosmiddelen en biobrandstoffen te ‘ontwateren’, en is daarmee een...[meer...]

30 januari 2008

Nieuwe generatie zonnepanelen maakt zonnestroom concurrerend

Onderzoekers van het Europese onderzoeksproject CrystalClear zijn erin geslaagd om zonnepanelen te maken met een techniek die geschikt is voor zeer dunne zonnecellen. De zonnecellen worden niet onderling verbonden door solderen, maar door lijmen (met geleidende lijm). Deze techniek maakt de weg...[meer...]

24 januari 2008

Klimaatplan Brussel getuigt van gezond verstand

Petten - Het klimaatplan dat de Europese Commissie (EC) op 23 januari 2008 heeft gepresenteerd, getuigt van gezond verstand. De commissie heeft over het geheel genomen de juiste keuzes gemaakt in haar streven de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen en de energievoorziening duurzamer te...[meer...]

15 januari 2008

Belangrijke resultaten klimaattop op Bali

Het resultaat van de 13e klimaattop op Bali (COP13) was over de gehele wereld voorpaginanieuws. Na een aanvankelijk dramatisch verloop werd toch nog overeenstemming bereikt over een 'Actieplan' voor een nieuw klimaatverdrag. De deadline voor een opvolger van Kyoto is op 2009 gesteld, als de...[meer...]

14 december 2007

Ruud Lubbers stelt ECN-proefinstallatie voor CO2-afvang in gebruik

Petten – Ruud Lubbers heeft op donderdag 13 december de SEWGS-proefinstallatie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) officieel in gebruik gesteld. Onderzoek met deze installatie moet ertoe leiden dat de CO2-afvangtechnologie binnen afzienbare tijd beschikbaar komt voor commerciële...[meer...]

7 december 2007

Waarmee wordt uw lucht gemeten?

In samenwerking met Applikon en Mechatonics, organiseert ECN van 10 tot en met 12 december een symposium over ‘air monitoring instrumentation’. Met presentaties en workshops over fijn stof en gassen, ammonia en ammonium en de diverse meetinstrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld. De kwaliteit van...[meer...]

6 december 2007

Energievisie ECN/NRG richtinggevend voor kabinetsbeleid

Petten - Ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) zullen de EnergieVisie 2050 van ECN/NRG betrekken bij de innovatie-agenda voor het kabinetsbeleid. Dat hebben de ministers meegedeeld aan de Tweede Kamer. De ECN/NRG EnergieVisie geeft richting aan het innovatie- en energiebeleid voor de...[meer...]

19 november 2007

Onderhoudskosten windparken beter voorspelbaar met softwarepakket ECN

Petten - Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een softwarepakket ontwikkeld waarmee de onderhoudskosten van een –offshore- windpark in de planningsfase in groot detail in kaart gebracht kunnen worden. Hoewel er meerdere partijen zijn die op dit gebied software en dienstverlening...[meer...]

15 november 2007

Besmettingsincident: geen radioactieve stoffen buiten onderzoeksruimte

In mei 2006 vond op de onderzoekslocatie Petten een incident plaats. Twee medewerkers van de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) raakten tijdens werkzaamheden met een zuurkast in het radiologisch laboratorium besmet met een radioactieve stof. De gezondheidsrisico’s bleken gelukkig...[meer...]

8 november 2007

Econcern, ECN en Chemfo bouwen eerste commerciele biomassa torrefactie plant

Econcern, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Chemfo hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuw type biomassa plant, die de tweede generatie biomassa pellets zal produceren: BO2pelletsTM.[meer...]

30 oktober 2007

IEA-rapport: meer duurzame warmte en koude uit zonnecollectoren, aardwarmte en biomassa

ECN draagt bij aan beleidsrapport - Warmte bepaalt een groot deel van de vraag naar energie. Op dit moment wordt in Nederland deze vraag hoofdzakelijk ingevuld met aardgas. Een zojuist verschenen IEA-rapport, waaraan door ECN is bijgedragen, brengt de mogelijkheden in kaart voor het toepassen van...[meer...]

8 oktober 2007

Nederland moet profiteren van nieuwe Europese aanpak voor waterstof- en brandstofceltechnologie

De EU stelt de komende zes jaar 470 miljoen euro ter beschikking om waterstof- en brandstofceltechnologie marktrijp te maken, op voorwaarde dat industriële partners ten minste hetzelfde bedrag op tafel leggen. Volgens ECN moet Nederland snel actie ondernemen om van deze nieuwe aanpak te profiteren.[meer...]

2 oktober 2007

ECN brengt stand van zaken kernenergie in kaart

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ECN een fact-finding studie laten uitvoeren waarin feiten en gegevens over kernenergie zijn verzameld. Op basis van deze studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige energievoorziening. [meer...]

18 september 2007

Energie- en klimaatbeleid kabinet geeft forse maar onzekere effecten

Het energie- en klimaatbeleid van de overheid zet een flinke stap in de richting van de amitieuze doelen die het kabinet heeft gesteld. Maar de effecten zijn onzeker, concluderen ECN en MNP. Aanzienlijke beleidsinspanningen zijn nodig. In het Coalitieakkoord zijn ambitieuze doelen voor energie-...[meer...]

Resultaten 661 t/m 680 van 721