Actueel

27 april 2010

Flexibiliteitmechanismen maken het halen van doelen goedkoper

Naarmate de datum dichterbij komt waarop de lidstaten hun gedetailleerde actieplannen voor het halen van de duurzame energiedoelstellingen moeten indienen, trekken de flexibele instrumenten van de richtlijnen voor duurzaam steeds meer de aandacht. Jaap Jansen, senior onderzoeker bij ECN-unit...[meer...]

15 april 2010

Solland Solar kondigt consortium aan voor de ontwikkeling van de ‘Emitter Wrap Through’ zonnecel

Onder aanvoering van Solland Solar is door een consortium, dat verder bestaat uit Sunergy, Levitech en ECN, een driejarig project opgestart met als doel hoogrenderende back-contact zonnecellen te ontwikkelen op basis van het zogenaamde Emitter Wrap Through (EWT) zonnecelconcept. Dit Newton project...[meer...]

13 april 2010

Nieuw en beter beleid nodig voor een CO2-vrije Europese elektriciteitsvoorziening in 2050

Vandaag, 13 april, maakt de European Climate Foundation (ECF) de Roadmap 2050 bekend tijdens een bijeenkomst in Brussel waaraan de Eurocommissarissen voor Energie en voor Klimaat deelnemen. De Roadmap 2050 geeft routekaarten om de elektriciteitsvoorziening CO2-vrij te maken, met varianten die...[meer...]

2 april 2010

ECN’s torrefactietechnologie bewijst zich met een duurtest

Dit succes brengt ons gelijk veel dichterbij commerciële toepassing, hiermee kunnen we bewijs leveren aan onze klanten![meer...]

29 maart 2010

CO2 afvang en opslag: noodzaak met hindernissen

De afgelopen weken is de technologie CO2 afvang en opslag (CCS) veel in het nieuws geweest, onder meer door uitspraken van ECN-onderzoeker Heleen de Coninck in De Volkskrant op 20 maart en een rapportage van Zembla van 28 maart. ECN stelt zich op het standpunt dat CCS de technische, economische en...[meer...]

23 maart 2010

Grootschalige productie van hoogrendement zonnecellen ontwikkeld door Yingli, Tempress en ECN

Yingli Green Energy Holding, één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van verticaal geïntegreerde PV-producten, heeft een uitbreiding van 300 MW productiecapaciteit voor n-type monokristallijne silicium zonnecellen en modules in China aangekondigd. Het doel van deze uitbreiding is om een...[meer...]

23 maart 2010

ECN-membraan scheidt waterstof uit kolengas

Op palladium gebaseerde membranen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn gebruikt bij de omzetting van kolen naar schone energie, middels waterstof. De Nieuw-Zeelandse organisatie CRL Energy heeft een uniek experiment uitgevoerd om de gehele keten van kolen naar elektriciteit te...[meer...]

12 maart 2010

PowerMatching City: Europese primeur voor een slim stroomnet

In de toekomst gaat de elektriciteit in het stroomnet twee kanten op. Dankzij zonnepanelen en micro WKK-installaties worden consumenten tevens producenten van stroom. Goed voor het klimaat maar dit vereist wel een slimmer stroomnet, een zogeheten Smart Grid. ECN ontwikkelde voor smart grids de...[meer...]

11 maart 2010

Valkuilen en beleidsopties van biobrandstoffen, commoditymarkten en wereldwijde duurzaamheid

Op 16 maart presenteert Ayla Uslu, coördinator van het ELOBIO-project, de belangrijkste conclusies van het project dat wordt uitgevoerd in het kader van het Intelligent Energy Europe programma. [meer...]

1 maart 2010

Europa en China samen in CCS-onderzoek

Een Europees/Chinees consortium is begonnen met de volgende onderzoeksfase naar CO2-vermindering bij elektriciteitsproductie. Het gaat om de zogeheten pre combustion technologie, waarbij de CO2 wordt gevangen alvorens de (fossiele) brandstof daadwerkelijk wordt gestookt in een ketel. De Europese...[meer...]

24 februari 2010

ECN leidt VN-project dat CCS roadmap gaat ontwikkelen

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat een prestigieus project leiden dat gecoördineerd wordt door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Het doel van dit project is de ontwikkeling van een wereldwijde technologische roadmap voor de toepassing van CO2- afvang en...[meer...]

22 februari 2010

Europees onderzoeksproject Silicon-Light richt zich op betere en goedkopere zonnecellen op folie

Onder leiding van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) werken zeven Europese partijen en één Chinese organisatie mee aan een nieuw zonnecelonderzoeksproject met de naam Silicon-Light. Het project is per 1 januari van start gegaan en duurt drie jaar. Het doel van het project is om betere en...[meer...]

15 februari 2010

ECN ondertekent open brief Nederlandse onderzoekers

Een groep van 53 vooraanstaande Nederlandse klimaatonderzoekers heeft in een open brief gereageerd op de discussie die is ontstaan over de betrouwbaarheid van het IPCC en het klimaatrapport 2007.[meer...]

3 februari 2010

ECN draagt bij aan Staat van het Klimaat 2009

Actueel onderzoek en beleid nader verklaard Minister Jacqueline Cramer heeft op 3 februari het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Staat van het Klimaat 2009’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change (PCCC*) biedt een overzicht van relevante ontwikkelingen op het...[meer...]

3 februari 2010

Benoeming deeltijdhoogleraar Heat Storage Technology

De Technische Universiteit Eindhoven heeft Herbert Zondag per 1 februari 2010 benoemd tot deeltijdhoogleraar Heat Storage Technology. Zondag is onderzoeker bij de unit Efficiency & Infrastructure (E&I) van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). [meer...]

20 januari 2010

Europees onderzoeksproject "HIFLEX" richt zich op nieuwe en goedkope organische zonnecellen

Op 1 januari 2010 ging het Europese onderzoeksproject "HIFLEX" van start waarin de komende drie jaar een Europees consortium, bestaande uit vijf onderzoeksinstituten en twee industriële partijen, zich zal richten op de gezamenlijke ontwikkeling van technologie voor flexibele modules op basis van...[meer...]

20 januari 2010

ECN organiseert perslunch over windenergie.

Op dinsdag 16 februari organiseert het Energieonderzoek Centrum van Nederland (ECN) de zesde perslunch. Het onderwerp is Windenergie, duurzame energievoorziening kan niet zonder.[meer...]

6 januari 2010

Het bemesten van de lucht

De oratie van Jan Willem Erisman, ECN unitmanager Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofproblematiek aan de Vrije Universiteit, op vrijdag 15 januari.[meer...]

4 januari 2010

Paul Kwakkenbos manager Corporate Communications ECN

Met ingang van 1 januari 2010 is Paul Kwakkenbos als manager Corporate Communications in dienst getreden bij the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) in Petten. [meer...]

Resultaten 561 t/m 580 van 711