Actueel

18 juni 2010

Zeewierprojecten Noordzee worden concreet

Onlangs besloot de overheid om aan vier zeewierprojecten subsidie toe te kennen. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit om tot teelt van deze nieuwe vorm van biomassa in de Noordzee te komen. ECN neemt in twee van deze projecten deel. Onderzoekers van Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek...[meer...]

15 juni 2010

Zin en onzin marktstimulering zonnestroom

In een column in het eerste nummer van Solar Magazine beargumenteert ECN-er Wim Sinke waarom juist nu niet moet worden bezuinigd op subsidie op duurzame energie. “Als Nederland snel van de subsidie op zonnestroom  af wil moet ons land juist even doorzetten met de marktstimulering.”  Lees...[meer...]

14 juni 2010

JA Solar en ECN bundelen krachten voor de introductie van hoogrendement PV-modules

JA Solar Holdings Co., Ltd., (Nasdaq: JASO), een van ’s werelds meest vooraanstaande fabrikanten van hoogrendement zonne-energieproducten, heeft op de Intersolar Europe Beurs aangekondigd dat het gaat samenwerken met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) op het gebied van de metal wrap...[meer...]

4 juni 2010

Vattenfall ondersteunt ECN in opschaling torrefactie technologie

Biomassa wordt hoogwaardige brandstof met nieuwe technologie Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Vattenfall hebben recentelijk een overeenkomst gesloten om samen te werken in de opschaling van ECN’s BO2-technologie. Dit is een belangrijke stap richting commerciële toepassing van...[meer...]

3 juni 2010

Pedro Sayers benoemd tot Adjunct-Directeur Financiën en Bedrijfsvoering

Met ingang van 1 juni 2010 is Pedro Sayers benoemd tot adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering voor ECN. Zijn benoeming volgt na een interne sollicitatieronde met senior-management en instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad op de voortzetting van een driehoofdige...[meer...]

1 juni 2010

Hoe biomassa duurzaam in te zetten?

Biomassa is volgens sommigen een belangrijke duurzame energiebron. Op termijn kan deze optie prima de fossiele bronnen vervangen. Weer anderen wijzen op de dramatische gevolgen voor de voedselvoorziening, als boeren energiegewassen gaan telen in plaats van voedselgewassen. Over dit spraakmakende...[meer...]

1 juni 2010

EERA lanceert nieuwe gezamenlijke energieonderzoeksprogramma’s

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan energie-innovatie in Europa en daarbuiten heeft de European Energy Research Alliance (EERA) nieuwe gezamenlijke onderzoeksprogramma’s (Joint Research Programmes) gelanceerd ter versterking, uitbreiding en optimalisatie van het Europese...[meer...]

31 mei 2010

Hester Bijl lid van Raad van Toezicht ECN

Per 1 april 2010 is prof. dr. ir. drs. Hester Bijl (40 jaar) toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Mevrouw Bijl is in het dagelijkse leven hoogleraar Aerodynamica en als afdelingsvoorzitter Aerodynamica en Windenergie lid van het MT van de faculteit...[meer...]

31 mei 2010

EZ investeert in FLOW innovatieproject offshore windenergie

Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft op vrijdag 28 mei een subsidie van 19,5 miljoen euro toegezegd aan het innovatieproject voor Far and Large Offshore Wind (FLOW). Dit subsidiebedrag komt bovenop eenzelfde bedrag dat de bedrijven in het FLOW-consortium eerder kenbaar...[meer...]

27 mei 2010

Metal Injection Moulding componenten nu verkrijgbaar bij ECN

Sinds 1 april 2010 worden de Metal Injection Moulding (MIM) activiteiten, voorheen onderdeel van Philips Lighting, voortgezet bij de unit Engineering & Services van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De productiefaciliteiten zijn gehuisvest in Goirle, dicht bij de ECN Eindhoven locatie op de...[meer...]

18 mei 2010

EIMRA richt zich op scheidingstechnologieën voor duurzame energiesystemen

Een belangrijk deel van het Europese membraanonderzoek richt zich op de scheidingstechnologieën die nodig zijn voor schone en duurzame energiesystemen. Om de huidige ontwikkelingen te versnellen hebben vijf vooraanstaande energieonderzoekinstituten besloten hun samenwerking op het gebied van...[meer...]

6 mei 2010

ECN is dé uitvinder van Noordwest Holland

Kamer van Koophandel liet aantal octrooiaanvragen turven “De regio Noordwest Holland hoeft zich niet te schamen als het gaat om innovatief bedrijfsleven. Wat betreft het aantal octrooiaanvragen scoort het gebied gemiddeld. Regionaal koploper is het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten,...[meer...]

5 mei 2010

ECN organiseert perslunch energie efficiency en energiebesparing

Op dinsdag 18 mei organiseert het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de zevende perslunch. Het onderwerp is energie efficiency en energiebesparing.[meer...]

29 april 2010

Veel windenergie inpassen in elektriciteitsnet is mogelijk

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar ‘Brandstofmix elektriciteit 2020: Inventarisatie, mogelijke problemen en oplossingsrichtingen’. Daaruit blijkt dat Nederland in 2020 exportland voor elektriciteit zou kunnen...[meer...]

29 april 2010

Nederland haalt energie- en klimaatdoelen niet

Nederland dreigt de doelen te missen voor de terugdringing van broeikasgassen, energiebesparing en het aandeel duurzame energie. Ook mét de maatregelen die het kabinet voor zijn val overwoog, blijven de energiedoelen van de regering voor 2020 buiten bereik. Niettemin heeft het kabinetsbeleid...[meer...]

29 april 2010

Landbouwsector onmisbaar voor duurzame energie

Stimuleer eigen gebruik en kringloopsluiting De agrarische sector speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energie in Nederland. De overheid kan dit verder ondersteunen door opwekking en gebruik van duurzame energie binnen landbouw¬bedrijven te stimuleren, gebruikmaking van...[meer...]

27 april 2010

Flexibiliteitmechanismen maken het halen van doelen goedkoper

Naarmate de datum dichterbij komt waarop de lidstaten hun gedetailleerde actieplannen voor het halen van de duurzame energiedoelstellingen moeten indienen, trekken de flexibele instrumenten van de richtlijnen voor duurzaam steeds meer de aandacht. Jaap Jansen, senior onderzoeker bij ECN-unit...[meer...]

15 april 2010

Solland Solar kondigt consortium aan voor de ontwikkeling van de ‘Emitter Wrap Through’ zonnecel

Onder aanvoering van Solland Solar is door een consortium, dat verder bestaat uit Sunergy, Levitech en ECN, een driejarig project opgestart met als doel hoogrenderende back-contact zonnecellen te ontwikkelen op basis van het zogenaamde Emitter Wrap Through (EWT) zonnecelconcept. Dit Newton project...[meer...]

13 april 2010

Nieuw en beter beleid nodig voor een CO2-vrije Europese elektriciteitsvoorziening in 2050

Vandaag, 13 april, maakt de European Climate Foundation (ECF) de Roadmap 2050 bekend tijdens een bijeenkomst in Brussel waaraan de Eurocommissarissen voor Energie en voor Klimaat deelnemen. De Roadmap 2050 geeft routekaarten om de elektriciteitsvoorziening CO2-vrij te maken, met varianten die...[meer...]

2 april 2010

ECN’s torrefactietechnologie bewijst zich met een duurtest

Dit succes brengt ons gelijk veel dichterbij commerciële toepassing, hiermee kunnen we bewijs leveren aan onze klanten![meer...]

Resultaten 541 t/m 560 van 707