Actueel

8 september 2010

Conferentie in Amsterdam luidt nieuwe fase in voor CO2-afvang, transport en opslag

Wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring Onder het motto ‘Van onderzoek naar realisatie’, zullen 1500 internationale experts van 19 tot 23 september 2010 in Amsterdam discussiëren over het afvangen, transporteren en opslaan van het broeikas kooldioxide (CO2). In een fase waarin grote...[meer...]

1 september 2010

ECN behaalt IEC-certificering voor nieuw type zonnepanelen

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) maakt bekend dat IEC61215 certificering is behaald voor het nieuwe type moduletechnologie dat is gebaseerd op achterzijde contactcellen van het Metal Wrap Through (MWT) type. De certificering is tot stand gekomen in samenwerking met een bedrijf op het gebied...[meer...]

14 juli 2010

ECN in samenwerkingsverband luchtkwaliteitmetingen

Directeuren van negen Nederlandse kennisinstituten, waaronder ECN, hebben een nieuwe overeenkomst getekend om meer samen te werken op het gebied van klimaat en luchtkwaliteitmetingen. Zo wil dit zogenaamd CESAR-consortium meer data uitwisselen en gezamenlijk aan projecten deelnemen.[meer...]

7 juli 2010

Synergie in toepassing van hernieuwbare energie en elektrisch vervoer

Hernieuwbare energiebronnen – zoals wind- en zonne-energie – kunnen de ontwikkeling van schone en efficiënte wegvervoersystemen bevorderen, en andersom. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van IEA-RETD (International Energy Agency Implementing Agreement for Renewable Energy Technology...[meer...]

6 juli 2010

Fijn stof grotendeels door mens veroorzaakt

Mensen veroorzaken een veel groter deel van het fijn stof in de lucht dan gedacht. Dat blijkt uit het rapport 'Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu...[meer...]

6 juli 2010

Membraanreactor wint TU/e Design Award 2010

De Spanjaard Francisco Zaragoza Martin heeft een elektriciteitscentrale ontworpen met een nieuw type membraanreactor. Het gaat om een centrale met pre-combustion technologie waarin zijn reactor met het door ECN gepatenteerde membraanreactorsysteem waterstof scheidt van CO2. De resterende CO2 kan...[meer...]

5 juli 2010

Siemens installeert grootste windturbine rotor van Nederland

Op het ECN Windturbine Testpark Wieringermeer (EWTW) heeft Siemens Wind Power op zaterdag 3 juli de grootste windturbine (vermogen 3,6 MW) van Nederland uitgerust met een nieuwe rotor met een diameter van 120 meter. De grotere rotor levert meer elektriciteit op. De SWT-3.6 turbine is momenteel de...[meer...]

1 juli 2010

Emissies van broeikasgassen methaan en lachgas onderschat

De uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas wordt structureel onderschat. Dit is een gevolg van de meetmethodes die men hiervoor hanteert. Dat concludeert wetenschapper Petra Kroon, die bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de TU Delft onderzoek deed naar een innovatieve...[meer...]

30 juni 2010

Frank de Bruijn hoogleraar aan Rijksuniversiteit Groningen

Op 29 juni is de unitmanager van H2SF benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leeropdracht is Gasconversietechnologie. Gisteren hield Frank zijn oratie, getiteld De rol van gas in een duurzame energiehuishouding. Hieronder...[meer...]

24 juni 2010

Windenergie op zee goed voor duizenden banen

Nederlandse bedrijven, kennis- en opleidingsinstituten, zoals Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), hebben een gouden toekomst als kansen worden benut en slim wordt geïnvesteerd in de ontwikkelingen van windenergie op zee. Windenergie op zee kan uitgroeien tot een nieuwe sterke economische...[meer...]

24 juni 2010

GTI’s en TNO bundelen hun krachten voor meer innovatiekracht

Federatie TO2 moet concurrentiepositie van Nederland helpen vergroten Ondanks de politieke ambitie om bij de mondiale top vijf van de meest innovatieve economieën te horen staat de concurrentiekracht van Nederland de laatste jaren stevig onder druk. Om het innovatief vermogen en daarmee de...[meer...]

23 juni 2010

ECN verleent Pervatech licentie op HybSi® membraantechnologie

Pervatech, een innovatieve Nederlandse specialist in pervaporatie membraan technologie, heeft als eerste partij rechten verworven om het door Energieonderzoek Centrum Nederland en de Universiteiten van Twente en Amsterdam ontwikkelde HybSi® pervaporatie membraan commercieel aan te bieden. Met de...[meer...]

22 juni 2010

ECN Jaarverslag 2009 in 20 minuten-uitvoering

Het jaarverslag 2009 van ECN is gereed. In 20 minuten bent u zo goed als volledig bijgepraat, volgende maand komt een 40-minutenversie uit. Het ECN-jaarverslag is doorgaans een kloeke verantwoording van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk aan duurzame energietechnologie. De informatiehonger...[meer...]

22 juni 2010

Samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer opgericht

Nuon (samen met 27 agrariërs), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Vereniging van Windturbine-eigenaren Noord-Holland, groep Wieringermeer (VWNH) hebben het samenwerkingsverband ‘Windkracht Wieringermeer’ opgericht. Deze drie partijen zijn eigenaar van de huidige windturbines in de...[meer...]

18 juni 2010

Zeewierprojecten Noordzee worden concreet

Onlangs besloot de overheid om aan vier zeewierprojecten subsidie toe te kennen. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit om tot teelt van deze nieuwe vorm van biomassa in de Noordzee te komen. ECN neemt in twee van deze projecten deel. Onderzoekers van Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek...[meer...]

15 juni 2010

Zin en onzin marktstimulering zonnestroom

In een column in het eerste nummer van Solar Magazine beargumenteert ECN-er Wim Sinke waarom juist nu niet moet worden bezuinigd op subsidie op duurzame energie. “Als Nederland snel van de subsidie op zonnestroom  af wil moet ons land juist even doorzetten met de marktstimulering.”  Lees...[meer...]

14 juni 2010

JA Solar en ECN bundelen krachten voor de introductie van hoogrendement PV-modules

JA Solar Holdings Co., Ltd., (Nasdaq: JASO), een van ’s werelds meest vooraanstaande fabrikanten van hoogrendement zonne-energieproducten, heeft op de Intersolar Europe Beurs aangekondigd dat het gaat samenwerken met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) op het gebied van de metal wrap...[meer...]

4 juni 2010

Vattenfall ondersteunt ECN in opschaling torrefactie technologie

Biomassa wordt hoogwaardige brandstof met nieuwe technologie Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Vattenfall hebben recentelijk een overeenkomst gesloten om samen te werken in de opschaling van ECN’s BO2-technologie. Dit is een belangrijke stap richting commerciële toepassing van...[meer...]

3 juni 2010

Pedro Sayers benoemd tot Adjunct-Directeur Financiën en Bedrijfsvoering

Met ingang van 1 juni 2010 is Pedro Sayers benoemd tot adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering voor ECN. Zijn benoeming volgt na een interne sollicitatieronde met senior-management en instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad op de voortzetting van een driehoofdige...[meer...]

1 juni 2010

Hoe biomassa duurzaam in te zetten?

Biomassa is volgens sommigen een belangrijke duurzame energiebron. Op termijn kan deze optie prima de fossiele bronnen vervangen. Weer anderen wijzen op de dramatische gevolgen voor de voedselvoorziening, als boeren energiegewassen gaan telen in plaats van voedselgewassen. Over dit spraakmakende...[meer...]

Resultaten 541 t/m 560 van 721