Actueel

3 augustus 2011

Pyrolyse maakt biomassa geschikt als chemische grondstof

‘Terwijl zon, wind, water en aardwarmte bronnen voor hernieuwbare energie zijn, is biomassa de enige bron voor hernieuwbare chemicaliën. Grondstoffen die de chemische industrie uit aardolie wint, kun je ook uit biomassa winnen. De omslag van olie- naar bioraffinage is dan ook dichtbij.’, stelt Paul...[meer...]

28 juli 2011

Europees project CARENA versnelt implementatie van membraanreactoren

Op 1 juni ging het CARENA-project van start: katalytische reactoren op basis van nieuwe materialen. Een door de EU gesubsidieerd groot samenwerkingsproject dat efficiënte conversie van lichte alkanen en CO2 in hoogwaardige chemicaliën mogelijk maakt. Om de afhankelijkheid van geïmporteerde olie...[meer...]

18 juli 2011

Het jaarverslag 2010 van ECN

In 20 minuten bent u zo goed als volledig bijgepraat over ECN in 2010. [meer...]

11 juli 2011

Roetfilters: goed voor mens, milieu en klimaat

De Volkskrant van dinsdag 5 juli bericht over de vermeende nadelen van roetfilters. ECN laat een ander geluid horen met een ingezonden brief aan de redactie van de Volkskrant. [meer...]

28 juni 2011

PV-technologie ECN: samenwerking met Chinese en Nederlandse partijen

In de Volkskrant van zaterdag 25 juni jl. is een artikel verschenen over de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in China én de positie van Nederland op dit gebied. Ook ECN werd hierin genoemd, in het kader van de samenwerking in de regio Eindhoven en de rol van ECN in China. [meer...]

22 juni 2011

Klimaatadaptatie elektriciteitssector kan Europa € 15-19 miljard per jaar kosten

Recent onderzoek dat Ecorys in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, laat zien dat het ‘climate proof’ maken van de Europese energiesector per jaar tussen 15 en 19 miljard...[meer...]

17 juni 2011

Perslunch over Stikstof, een niet te onderschatten probleem

ECN organiseert de tiende perslunch op dinsdag 28 juni aanstaande. Dit keer gebeurt dat in samenwerking met PBL en Alterra. [meer...]

15 juni 2011

Betrokkenheid in CCS trajecten nader verklaard

Onder de titel “Communicatiestrategieën en het betrekken van stakeholders in CCS-projecten: resultaten van het Europese NEARCO2 project" wordt in juni een workshop georganiseerd in Londen en Madrid. [meer...]

1 juni 2011

Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken

Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor de luchtverontreinigende stoffen ammoniak en stikstofoxiden is het onzeker of de verplichtingen worden...[meer...]

26 mei 2011

Workshop Intellectueel Eigendom

Praktijkworkshop over geld verdienen met kennis, lucratieve r&d samenwerking tussen ondernemers en met kennisinstituten, hoe regel je dat? [meer...]

24 mei 2011

HybSi® techologie en Plant One volop in belangstelling

Op 23 mei verrichtte Minister Verhagen de officiële opening van Plant One, de testruimte in het Rotterdams havengebied voor duurzame procestechnologie. ECN is een van de launching customers met een technologie om complexe scheidingsprocessen efficiënter te laten verlopen wat zowel het...[meer...]

23 mei 2011

ECN heeft pilot bij testfaciliteit Plant One

Verhagen opent testfaciliteit Plant One Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) opende in de middag van 23 mei een nieuwe testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond, Plant One. Met deze faciliteit wordt het gat gevuld tussen laboratorium en...[meer...]

20 mei 2011

E-Dee 2011

Op woensdag 25 mei vindt op het Science Park Amsterdam de tweede editie van E-Dee plaats. Centraal op deze dag staat de uitwisseling van kennis en technologie op het gebied van duurzame energie tussen het bedrijfsleven en de UvA, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Vrije Universiteit...[meer...]

4 mei 2011

Opgeven nog mogelijk voor zomercursus

ECN organiseert Zomer Academie Het zijn hectische tijden in de energiewereld. De dramatische ontwikkelingen in de Arabische wereld en Japan onderstrepen de grote onzekerheden over ontwikkelingen op de mondiale energiemarkt en de toekomstige inzet van energietechnologie. Visies over de toekomst...[meer...]

22 april 2011

Verwachtingen over gebruik elektrische auto’s verschillen in Europa

Nederlanders hebben soms andere behoeftes dan andere Europeanen met betrekking tot het opladen van elektrische auto’s. Dat blijkt uit onderzoek dat het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) binnen het Europese onderzoeksproject Grid4Vehicles heeft gedaan naar de voorkeuren van Europeanen rond...[meer...]

12 april 2011

TNO neemt activiteiten over van ECN

TNO neemt twee activiteiten over van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit is begin april vastgelegd in een overeenkomst tussen de beide kennisinstituten. Het gaat om “Energie in de Gebouwde Omgeving” en “Intelligente Elektriciteitsnetten”.[meer...]

11 april 2011

Nieuwe gratis tool voor praktische keuzes voor een duurzaam leven

Calculator voor de stikstofvoetafdruk stelt mensen in staat hun bijdrage aan het groeiende probleem van stikstofvervuiling in kaart te brengen en te beperken. [meer...]

11 april 2011

Stikstof is nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden, maar vervuilt de lucht, de bodem en het water

Te veel stikstof schadelijk voor economie en milieu – eerste grootschalige Europese onderzoek gepubliceerd Een omvangrijk onderzoek wijst uit dat stikstofvervuiling de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro kost. Het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (European Nitrogen Assessment),...[meer...]

8 april 2011

ECN draagt deel onderzoeksactiviteiten over aan HyET

Hoogwaardige waterstofkennis blijft behouden voor Nederland Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en HyET zijn in maart overeengekomen dat een deel van de ECN onderzoeksactiviteiten zal worden overgedragen aan HyET. Hierbij gaat het om onderzoek dat voorheen werd gedaan door de ECN...[meer...]

8 april 2011

EERA: 1000 onderzoekers werken vandaag aan de ontwikkeling van de volgende generatie technologieën

Meer dan 1000 onderzoekers, afkomstig van meer dan 70 vooraanstaande Europese onderzoeksinstituten op het gebied van energie, zijn betrokken in de verschillende Gezamenlijke Programma's van EERA. Deze wetenschappers richten zich op versnelling van oplevering van een nieuwe generatie...[meer...]

Resultaten 481 t/m 500 van 721