Actueel

22 december 2011

Gerard Schepers aangesteld als Lector Windenergie

Vanaf 1 januari 2012 zal Gerard Schepers, ECN Windenergie, aan de slag gaan als Lector Windenergie binnen het cluster Duurzame Technologie van Hogeschool NHL. Gerard zal twee dagen in de week als Lector verbonden zijn aan de NHL Hogeschool. Daarnaast is hij nog drie dagen werkzaam bij ECN. Na zijn...[meer...]

21 december 2011

Expertisecentrum en demonstratie-installatie Biomassavergasser in 2013 gepland in Alkmaar

Groen Gas, motor voor verduurzaming In de brochure “Groen Gas: motor voor verduurzaming” wordt uiteen gezet hoe het Nederlandse Expertisecentrum eruit komt te zien. Daarbij zal de demonstratie-installatie het kloppend hart zijn. Deze krijgt in de eerste fase een vermogen van 12 MW en zal ongeveer...[meer...]

21 december 2011

SECTOR ondersteunt marktintroductie van getorreficeerde producten als duurzame vaste energiedragers

SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of TORrefaction: productie van vaste duurzame energiedragers uit biomassa door middel van torrefactie) is een grootschalig Europees project van een sterk consortium van 21 partners uit de industrie en de wetenschap. Het...[meer...]

20 december 2011

Koreaans bedrijf POSCO Power en ECN bundelen krachten op gebied van wind-, zonne- en bio-energie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Zuid-Koreaanse bedrijf POSCO Power hebben officieel besloten hun krachten te bundelen. Op 15 december hebben beide partijen een memorandum van overeenstemming getekend en besloten om in de toekomst samen te gaan werken op het gebied van wind-, zonne-...[meer...]

19 december 2011

Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet

Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn....[meer...]

9 december 2011

Perslunch over Groen Gas, de onvermoede mogelijkheden in duurzaamheid

ECN organiseert de perslunch over Groen Gas op dinsdag 13 december aanstaande. Dit keer gebeurt dat in samenwerking met Gasunie.[meer...]

7 december 2011

Europese samenwerking in energieonderzoek werpt vruchten af

Door samen te werken kunnen energieonderzoeksorganisaties in Europa de ontwikkeling van koolstofarme technologieën versnellen. De organisaties hebben hun krachten gebundeld in de European Energy Research Alliance (EERA), waarin ze via gezamenlijke onderzoeksprogramma’s (Joint Programmes) hun...[meer...]

7 december 2011

Koolstofarme ontwikkelingsstrategieën: “bereidwilligheid” verschilt per land

Koolstofarme strategieën (Low-Carbon Development Strategies – LCDS) hebben in de klimaatonderhandelingen de aandacht getrokken als een zacht alternatief voor vrijwillige of verplichte nationale doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie, vooral voor ontwikkelingslanden. Een aantal landen zijn...[meer...]

6 december 2011

”Spoorzoeken en wegbereiden”, een reisgids voor de energietransitie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een reisgids voor de energietransitie gepubliceerd. Deze gids biedt tips & tricks voor beleidsmakers op weg naar een duurzame energiehuishouding. De gids brengt in kaart welke uitdagingen een beleidsmaker op de weg van de transitie kan tegenkomen, en...[meer...]

28 november 2011

Nieuw lasersysteem versnelt ontwikkeling dunne film zonnecellen

Voor de ontwikkeling van dunne film zonnecellen door ECN zijn twee van de modernste laserbronnen geïntegreerd in een universeel bewerkingsstation.Deze lasers zijn een essentiële stap in de fabricage van dunne film zonnecellen op de High Tech Campus te Eindhoven, waar ECN een vestiging heeft. Het...[meer...]

22 november 2011

Emissiekaarten van Europa voor doeltreffend klimaatbeleid

Om onafhankelijk te bepalen of Europees klimaatbeleid effect heeft, is nauwkeurige vaststelling van concentraties en uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen essentieel. Cruciaal hierbij is een goede en betrouwbare meetinfrastructuur. Vanaf vandaag stuurt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 34...[meer...]

22 november 2011

Koninklijk bezoek Onderzoekslocatie Petten

ECN feliciteert haar dochterorganisatie NRG met haar 50-jarig bestaan. Op woensdag 9 november om 21.48 uur was de Hoge Flux Reactor (HFR) in het Noordhollandse Petten op de kop af een halve eeuw in bedrijf. Precies op dat tijdstip vond namelijk de eerste kernsplijting plaats in de toen...[meer...]

17 november 2011

Inschatting effecten Green Deals

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten: bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 59 van deze ‘Green Deals’ getekend. Het PBL en het ECN maakten...[meer...]

16 november 2011

Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

Nederland kan in 2050 80% minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’,...[meer...]

12 november 2011

Verklaring ECN/NRG inzake pensioenindexatie

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam worden ECN en NRG verplicht gesteld een pensioenindexatie vanaf 1 januari 2007 uit te voeren volgens ongewijzigde indexatiebepalingen. Een onverkorte uitvoering van dit arrest zal betekenen dat ECN en NRG zich gesteld zien voor zeer hoge extra kosten...[meer...]

11 november 2011

Internationaal team jaagt op broeikasgassen

Een internationaal team van wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie nam op vrijdag 4 november deel aan een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) georganiseerde “plume hunting” excursie. Tijdens deze excursie werden broeikasgasemissies op diverse locaties in...[meer...]

27 oktober 2011

Marktstimulering nodig om enorm PV-potentieel snel te ontsluiten

In een reactie op het artikel over het faillissement van het Amerikaanse Solyndra in The Economist van 15 oktober, waarbij het Britse weekblad dit failliet aangrijpt om te beweren dat subsidies geen goede zaak zijn voor de zonne-energiesector, neemt Wim Sinke het op voor onze Oosterburen, de...[meer...]

24 oktober 2011

Forse besparing energierekening huishoudens mogelijk

Maatwerk in beleid is nodig Voor vier op de vijf huishoudens is het rendabel om één of meer energiebesparende maatregelen te installeren in hun woning. Gemiddeld kan daardoor 22 procent bespaard worden op de energierekening. In de praktijk blijken er grote verschillen tussen huishoudens te...[meer...]

20 oktober 2011

Fantastische prestatie Nuna6 'sponsored by ECN'

Nuna6 heeft de tweede prijs gewonnen in de vermaarde World Solar Challenge 2011. Met een zelf ontworpen en nieuw ontwikkelde zonnewagen heeft het Nuon Solar Team van TU Delft een fantastische prestaties geleverd. Aan de World Solar Challenge van Darwin naar Adelaide deden 30 teams uit 22 landen...[meer...]

11 oktober 2011

CCS in Nederlandse industrie mondiaal warm aanbevolen

Bij CO2 afvang en opslag (CCS), een technologie om klimaatveranderingveroorzakende emissies van CO2 te verminderen, denken veel mensen vaak alleen aan kolencentrales. CO2 kan echter ook worden afgevangen bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, de staalindustrie en...[meer...]

Resultaten 441 t/m 460 van 712