Actueel

23 maart 2012

Emergo aangeboden aan Minister Verhagen

Toegepast onderzoek lost maatschappelijke vraagstukken op. De combinatie van theoretische kennis en de praktijk van de markt zijn hiervoor nodig. De kennisorganisaties van toegepast onderzoek vormen in deze een onmisbare schakel. Nederland heeft een traditie van innovatie vooruitgang en durf. We...[meer...]

15 maart 2012

Barrière of kans: succesvolle transitie van conventionele naar innovatieve auto

Een transitie van het gebruik van conventionele auto's naar het gebruik van duurzame, innovatieve auto's, vergt een gedragsverandering. ECN onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de percepties en attitudes van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's. Wat...[meer...]

8 maart 2012

Meer duurzame energie in gebouwen via innovatieve business modellen

In opdracht van de 'Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment (RETD) of the International Energy Agency' (IEA), onderzocht ECN nieuwe business modellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel van het RE-BIZZ project was om beleidsmakers en marktpartijen...[meer...]

2 maart 2012

Lancering testmodule voor zeewierteelt in offshore windparken

Ecofys begint een proef met de offshore teelt van zeewier voor combinatie met offshore windenergie. Afgelopen woensdag vertrok de teeltmodule vanuit de NIOZ-haven op Texel naar een oud zandwingebied 10 kilometer ten westen van het eiland. Eind juni hoopt Ecofys de eerste tonnen Hollands zeewier te...[meer...]

29 februari 2012

Ondergrondse CO2-opslag op de proef gesteld: is het veilig en doeltreffend?

Vandaag worden de resultaten van CO2ReMoVe, een EU-project over CO2-opslag, gepresenteerd op de slotconferentie in de buurt van Parijs. Meer dan 30 partners uit onderzoek en industrie uit Europa en daarbuiten werkten de afgelopen zes jaar samen in het CO2ReMoVe-project. Een belangrijke conclusie:...[meer...]

22 februari 2012

Perslunch ECN over duurzaam Nederland in 2050

Tijdens de perslunch op dinsdag 28 februari schetst ECN de grote lijnen in de complexe materie van de toekomst van de Nederlandse energiehuishouding. [meer...]

22 februari 2012

Bepaal uw kansen in de Biobased Economy

Het gebruik van biomassa voor energie en chemie groeit de laatste jaren zeer snel. Welke kansen biedt dit voor u? Dit inzicht geeft ECN samen met andere instituten tijdens de cursus Biomassa voor Energie en Chemie, georganiseerd door Wageningen UR op 18 en 19 april a.s.[meer...]

20 februari 2012

Duurzame leefstijlen verspreiden zich over Europa

Nieuwe initiatieven en sociale innovatie inspireren een verschuiving naar duurzame, hoogwaardige leefstijlen in Europa in 2050. [meer...]

15 februari 2012

Noordzee is goudmijn voor windenergie

Deze week bracht Deloitte Nederland het Energy Magazine uit, waarin experts uit de energiewereld aan het woord komen over Energie, 2012 en verder. Hierin staat ook een interview met Paul Korting, CEO van ECN. Korting onderstreept in zijn verhaal het belang van de Noordzee voor windenergie....[meer...]

2 februari 2012

Nieuwe koers ECN: met en voor de markt

Op 3 februari 2012 heeft de directie het ECN Strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&I.[meer...]

27 januari 2012

AMOLF en ECN sluiten samenwerkingsovereenkomst

Het FOM-instituut AMOLF en ECN hebben een overeenkomst getekend om de samenwerking te bestendigen. Hiermee willen AMOLF en ECN de kloof tussen fundamenteel onderzoek en grootschalige productie en toepassing van zonnecellen overbruggen. [meer...]

20 januari 2012

Kabinet steunt komst nieuwe reactor Petten

Het kabinet staat positief tegenover de realisatie van de nieuwe reactor PALLAS. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend gemaakt. Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voor de verdere voortzetting van het PALLAS-project voldaan.[meer...]

18 januari 2012

Praktische informatie op maat kan impact energielabel vergroten

De huidige invloed van het energielabel bij aankoop- en renovatiebeslissingen van woningeigenaren blijkt beperkt. Maar meer maatwerk kan de invloed van energielabels vergroten. Huishoudens willen graag praktische informatie op maat over energiebesparing in hun eigen woning. Dit blijkt uit een, door...[meer...]

18 januari 2012

ECN verkoopt licentie HybSi® membraantechnologie aan marktleider Ceramiques Techniques Industrielles

De Franse marktleider voor de fabricage van keramische membranen, Ceramiques Techniques Industrielles (CTI), heeft van ECN de rechten verworven voor de vermarkting van het HybSi® membraan. Met behulp van deze HybSi® nanozeef is het mogelijk om diverse industriële oplosmiddelen te zuiveren tegen...[meer...]

11 januari 2012

Moeilijk meten aan ontsnappend gas

In milieuthema’s zoals het versterkte broeikaseffect, verzuring of luchtkwaliteit, draait het om gassen en deeltjes die in de lucht terecht komen. Die uitstoot kan komen vanuit een “puntbron” zoals een schoorsteen, dat is redelijk eenvoudig te meten. Een stuk moeilijker te meten zijn de emissies...[meer...]

22 december 2011

Gerard Schepers aangesteld als Lector Windenergie

Vanaf 1 januari 2012 zal Gerard Schepers, ECN Windenergie, aan de slag gaan als Lector Windenergie binnen het cluster Duurzame Technologie van Hogeschool NHL. Gerard zal twee dagen in de week als Lector verbonden zijn aan de NHL Hogeschool. Daarnaast is hij nog drie dagen werkzaam bij ECN. Na zijn...[meer...]

21 december 2011

Expertisecentrum en demonstratie-installatie Biomassavergasser in 2013 gepland in Alkmaar

Groen Gas, motor voor verduurzaming In de brochure “Groen Gas: motor voor verduurzaming” wordt uiteen gezet hoe het Nederlandse Expertisecentrum eruit komt te zien. Daarbij zal de demonstratie-installatie het kloppend hart zijn. Deze krijgt in de eerste fase een vermogen van 12 MW en zal ongeveer...[meer...]

21 december 2011

SECTOR ondersteunt marktintroductie van getorreficeerde producten als duurzame vaste energiedragers

SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of TORrefaction: productie van vaste duurzame energiedragers uit biomassa door middel van torrefactie) is een grootschalig Europees project van een sterk consortium van 21 partners uit de industrie en de wetenschap. Het...[meer...]

20 december 2011

Koreaans bedrijf POSCO Power en ECN bundelen krachten op gebied van wind-, zonne- en bio-energie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Zuid-Koreaanse bedrijf POSCO Power hebben officieel besloten hun krachten te bundelen. Op 15 december hebben beide partijen een memorandum van overeenstemming getekend en besloten om in de toekomst samen te gaan werken op het gebied van wind-, zonne-...[meer...]

19 december 2011

Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet

Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn....[meer...]

Resultaten 421 t/m 440 van 707