Actueel

3 oktober 2012

Krachtenbundeling zonne-energie in Nederland

Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, waaronder ECN, gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen. Deze groep vormt een zogenaamd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van...[meer...]

1 oktober 2012

ECN zet deuren open voor bedrijven

Veel interesse voor kennismakingsmiddag ECN: Circa 120 bezoekers, merendeel bedrijven uit het MKB, kwamen naar het ECN-terrein in Petten. [meer...]

27 september 2012

Wereldwijde studie toont wat nodig is voor energietransitie

Het is mogelijk een duurzaam energiesysteem te bereiken door een transformatie van het huidige systeem. Die transformatie moet op korte termijn beginnen en vergt meer dan het traditionele beleidsinstrumentarium. In bijna alle landen, en Nederland incluis, is het energiebeleid niet op een dergelijke...[meer...]

26 september 2012

Energietransitie is goed voor Nederland en onze gasvoorraad

De Algemene Energieraad waarschuwde vorige week dat de overheid de komende jaren jaarlijks miljarden euro’s mis zal lopen door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en door teruglopende aardgasbaten. De opbrengsten uit fossiele brandstoffen voor de Staat bedragen nu ruim €35...[meer...]

12 september 2012

Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem

Op donderdag 27 september wordt met een perslunch de Global Energy Assessment (GEA) toegelicht, zowel op internationaal als nationaal niveau. Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden. [meer...]

4 september 2012

Toekomstig aandeel hernieuwbare energie vereist grote investeringen in Europese elektriciteitsinfrastructuur

Een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie tot 40-55 procent van de Europese energiemix rond 2050 zal hoge eisen stellen aan de Europese elektriciteitsinfrastructuur. Om aan deze eisen te voldoen, zullen aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden in een nieuwe infrastructuur...[meer...]

28 augustus 2012

Nederland internationaal koploper uitrol elektrisch vervoer en oplaadpunten

Elektrisch vervoer Nederland in internationaal perspectief.[meer...]

27 augustus 2012

ECN ondersteunt planbureaus bij doorrekening verkiezingsprogramma´s

Onder de titel `Keuzes in kaart 2013-2017´ lanceren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag een doorrekening van de verkiezingsprogramma´s. [meer...]

22 augustus 2012

Hernieuwbare energie: huidig beleid Nederland mist doelstelling 2020 ondanks sterke groei

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4% in 2010 tot 7-10% in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14% in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord...[meer...]

25 juli 2012

Welvaartswinst van ambitieus klimaatbeleid berekend

Wat is de economische winst van vergaand klimaatbeleid in Nederland? En welke technologische opties komen daarbij in beeld? Dit zijn de twee centrale vragen in de studie "Kosten en baten van CO2-emissiereductiemaatregelen' die ECN en SEO Economisch Onderzoek samen voor het ministerie van...[meer...]

24 juli 2012

Wereldwijde samenwerking ter bevordering van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie

De International Renewable Energy Agency (IRENA) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Door samen te werken versterken beide partijen hun activiteiten op het gebied van efficiency en kwaliteit, met als uiteindelijk doel de...[meer...]

24 juli 2012

Van sojabonenafval energie maken in India

ECN sluit licentieovereenkomst met Thermax ECN verstrekt het Indiase bedrijf Thermax een licentie om MILENA biomassa-vergassingsinstallaties te bouwen en verkopen. Thermax is een groot Indiaas bedrijf, dat technologie levert aan de elektriciteitssector. ECN werkt hierbij samen met het...[meer...]

12 juli 2012

Nieuwe internationale conferentie over zeelandbouw

Seagriculture - de kansen en mogelijkheden voor zee(wier)teelt commodities[meer...]

10 juli 2012

Energieonderzoek en -onderwijs trekken samen op

De Energy Academy Europe (EAE) en Energy research Centre of the Netherlands (ECN) gaan samenwerken op het gebied van energieonderwijs- en onderzoeksactiviteiten. [meer...]

2 juli 2012

Doorbraak in technologie voor CO2-verwijdering

Dankzij nieuwe technologie van ECN kunnen energiebedrijven in de toekomst goedkoper en schoner elektriciteit of waterstof produceren uit steenkool of aardgas. Dit perspectief komt in zicht dankzij een doorbraak in de Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS)-technologie voor het verwijderen van CO2...[meer...]

26 juni 2012

Voordelen concurrentie bij investeringen in gasinfrastructuur onbenut

De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte...[meer...]

22 juni 2012

Workshop economische kansen PV

Op 13 juni jl. vond een workshop plaats in Amsterdam over de economische kansen van zonne-energie (PV). [meer...]

21 juni 2012

Smart Grids vergen aanpassingen waar iedereen beter van wordt

Elektriciteitsnetwerken zijn essentieel voor een duurzame energievoorziening, maar de manier waarop bestaande netten nu zijn georganiseerd staat de realisatie in de weg. Smart Grids kunnen hier verandering in brengen maar dan moeten, volgens een nieuwe studie van ECN, de verschillende partijen...[meer...]

15 juni 2012

ECN medeorganisator van de International Energy Workshop in Kaapstad, 19 t/m 21 juni

In een wereld vol uitdagingen en onzekerheden voor milieu en economie vormt modellering een steeds belangrijker instrument in het omgaan met de complexiteit van energieplanning en beleidsontwikkeling. De International Energy Workshop (IEW) is een van de meest toonaangevende conferenties voor de...[meer...]

4 juni 2012

Doorbraak in thermo-akoestische energieomzetting

Toepassing van industriële restwarmte voor de productie van nuttige warmte of koude kan binnen vijf jaar een feit zijn. In het deels door de EU gefinancierde THATEA-project heeft ECN samen met haar projectpartners een belangrijke doorbraak gerealiseerd op het gebied van thermo-akoestiek. [meer...]

Resultaten 401 t/m 420 van 718