Actueel

17 maart 2017

Nieuwe ADMETALFLEX 130 print hoge kwaliteit metalen onderdelen

Admatec Europe B.V. en ECN zullen later deze maand, op de Additive Manufacturing User Group Conference in Chicago, de ADMETALFLEX 3D printer presenteren.[meer...]

17 maart 2017

Voortgang CSR-beleid ECN: cijfers 2016 nu beschikbaar

ECN neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en brengt daarom sinds 2012 jaarlijks in kaart hoe het hierop scoort.  Er zijn 16 prestatie-indicatoren, geclusterd rond de thema’s ‘core business’, ‘terrein’ en ‘samenleving’. “De grootste impact realiseert ECN door zijn...[meer...]

10 maart 2017

VoltaChem zoekt high tech componentenleveranciers voor superieure electrolyzer

Shared Innovation Program VoltaChem is op zoek naar bedrijven die technologie in huis hebben om de levensduur van componenten in een electrolyzer te verbeteren. Met een electrolyzer kun je waterstof maken uit water met behulp van elektriciteit. De behoefte aan waterstof stijgt de komende jaren...[meer...]

10 maart 2017

Evaluatie Commissie Schaaf over TO2-instituten: zorgen over de kennisbasis

Het rapport ‘Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie onder leiding van dhr. Schaaf heeft onderzocht of de publieke middelen die naar de TO2-instellingen gaan doeltreffend en doelmatig worden ingezet. Over de volle breedte...[meer...]

2 maart 2017

Grote zonnepanelenorder voor Nederlandse machinebouwer Tempress

Jarenlange samenwerking met ECN werpt zijn vruchten af[meer...]

16 februari 2017

Hoe gaat CCUS de Europese staalindustrie versterken? CATO/ECN evenement op 19 en 20 april 2017!

Op 19-20 april 2017 co-hosten CATO en ECN een tweedaagse (internationale) conferentie met als onderwerp "Het verminderen van de CO2 footprint in de staal industrie”.[meer...]

16 februari 2017

Ook PDENH en ENGIE partner biovergasser Ambigo Alkmaar

Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar. Gasunie New Energy, Royal...[meer...]

16 februari 2017

ECN neemt CAIRE sensoren voor meten luchtkwaliteit in productie

Hoe schoon is de lucht waar u woont en werkt? Steeds meer mensen maken zich zorgen om de hoeveelheid fijnstof in hun directe leefomgeving. Hoe schoon is de lucht buiten, op het werk of thuis? ECN heeft jarenlange ervaring met het meten van de luchtkwaliteit en maakt het nu mogelijk dat iedereen kan...[meer...]

3 februari 2017

Blog: Hoe een koude douche de energietransitie bepaalt

Casper Tigchelaar, onderzoeker bij ECN, blogt over de toekomstige warmtevoorziening van huishoudens in Nederland. Hoe kunnen we de overgang naar duurzame consumentenkeuzes versnellen?[meer...]

3 februari 2017

Groen licht voor groen gas expertisecentrum Investa in Alkmaar

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar). Het programma wordt vanaf 1 september 2017 in Alkmaar uitgevoerd...[meer...]

1 februari 2017

Membraantechnologie bespaart energie en is marktrijp

ECN heeft een uitzonderlijk stabiel membraan ontwikkeld dat vloeistoffen kan scheiden, zoals water of methanol uit een oplossing die rijk is aan organische stoffen. Deze scheiding kan destillatie vervangen in diverse industriële processen waarbij tot meer dan de helft aan energie kan worden...[meer...]

30 januari 2017

Een platform voor versnellen implementatie industriële warmtepomp technologie

Om een duurzame en toekomstbestendige procesindustrie te realiseren, is het essentieel om de CO2-voetafdruk van industriële processen te verminderen. Warmtepomp technologie gaat een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze reductie. Om het potentieel van industriële warmtepompen op grote...[meer...]

27 januari 2017

Nederlandse kennis ingezet voor hergebruik reststromen biomassa in Maleisië

Onder aanvoering van ECN gaan Nederlandse bedrijven samen met de Maleisische overheid en bedrijven oplossingen ontwikkelen voor reststromen uit de palmolieindustrie. Eind december ging hiervoor het Palmares-consortium van start.[meer...]

24 januari 2017

ECN brengt voor provincie Noord-Holland economische kansen zeewier in kaart

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers. De provincie Noord-Holland vraagt ECN, NIOZ en WMR te onderzoeken waar in Noord-Holland voor zeewier de grootste kansen liggen...[meer...]

20 januari 2017

PV OpMaat: integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, mooier én goedkoper maken

Het Interreg project PV OpMaat is een internationaal consortium van acht kennispartners en een tiental bedrijven die samen werken aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht.[meer...]

17 januari 2017

Onderzoek laat zien: energielabel A-kantoren verbruiken 50 procent minder gas

Er is veel spreiding in gasverbruik door leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties. Zo verbruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel blijkt het elektriciteitsverbruik van label A-kantoren hoger te liggen. Dat blijkt uit...[meer...]

17 januari 2017

Goed advies helpt huishoudens geld besparen op energie

Met een advies op maat kunnen huishoudens geld besparen op hun energierekening en bijdragen aan klimaatdoelen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van ECN naar ‘energiearmoede’: huishoudens die een energierekening hebben die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Ruim 750.000 huishoudens in...[meer...]

16 januari 2017

ECN en PBL brengen gevolgen EU-doelen voor terugbrengen niet-ETS emissies in kaart voor Nederland

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht, met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Nederland moet zijn niet-ETS emissies (gebouwen, verkeer, landbouw) in 2030 met 36% hebben...[meer...]

16 december 2016

Metropoolregio Amsterdam bereidt zich voor op aardgasloze toekomst

Op 14 december stemmen 32 publieke en private partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in met het ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer.[meer...]

15 december 2016

Onderzoek naar waterstof uit windenergie in de Energy Valley regio

Groningen - De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie...[meer...]

Resultaten 41 t/m 60 van 712