Actueel

19 maart 2013

Negeren van bezorgdheid valkuil in (schalie)gasdebat

Kort nadat het Staatstoezicht op de Mijnen de overheid adviseerde om de gaswinning in Groningen te beperken, grijpt in Nederland de schaliegaskoorts om zich heen. In beide discussies staan techno-economische argumenten lijnrecht tegenover de zorgen van burgers. Niet voor het eerst. Het patroon van...[meer...]

8 maart 2013

Spoedig aanbesteden nodig om 16% doel hernieuwbare energie in 2020 te halen

Het regeerakkoord stelt een doel van 16% hernieuwbare energie in 2020. Dit doel lijkt binnen bereik te liggen, wanneer een voldoende ondersteunend beleidskader tijdig wordt vastgesteld. In opdracht van Stichting Natuur en Milieu en Energie-Nederland heeft ECN onderzocht op welke momenten de...[meer...]

21 februari 2013

Biomassa produceren op zee: het kan!

Seminar op woensdag 27 februari, 10.00-13.00 uur, Bovenkarspel[meer...]

7 januari 2013

Consortium onderzoekt ‘stopcontact’ windparken Noordzee

Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door ontwikkeling van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. De Nederlandse overheid heeft vorige maand 2 miljoen euro subsidie in het kader van Topteams...[meer...]

2 januari 2013

ECN presenteert state of the art n-type PV-cellen op de grootste markt ter wereld: China.

ECN is voorloper op het gebied van zonne-energietechnologie en promoot samen met Nederlandse bedrijven zoals Tempress, Levitech en Eurotron, state of the art technologie en procesapparatuur voor hoog rendement zonnecellen en modules. De onlangs gehouden zonne-energie conferentie in China bood...[meer...]

23 november 2012

Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas. Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door...[meer...]

1 november 2012

Doelstelling van 16% duurzame energie vraagt om extra windparken op zee en inzetten extra biomassa in kolencentrales

De 2,4 miljard extra die het nieuwe kabinet Rutte II structureel voor duurzame energie beschikbaar stelt, zou toereikend kunnen zijn om tot 16% duurzame energie in 2020 te komen. Dit vraagt om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Het vorige...[meer...]

24 oktober 2012

Ongekende wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei van start

Vorige week is de Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) van start gegaan. Dit initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op...[meer...]

17 oktober 2012

ECN en Trinitas College motiveren jongeren voor technische kant

Woensdag 17 oktober tekenen het Trinitas College uit Heerhugowaard en ECN een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Jet-Net. [meer...]

11 oktober 2012

Aad Veenman neemt functie Ruud Lubbers over als voorzitter Raad van Toezicht ECN/NRG

Aad Veenman is met terugwerkende kracht per 1 juni 2012 benoemd tot opvolger van Ruud Lubbers als voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN/NRG. Ruud Lubbers is 7 jaar lang actief geweest als voorzitter. Hij heeft zich met groot enthousiasme en inzet verdienstelijk gemaakt voor ECN en haar...[meer...]

10 oktober 2012

ECN helpt durfinvesteerders technologierisico te beoordelen

ECN Technology Due Diligence is op maat gesneden voor internationale durfinvesteerders die investeren in technologische ondernemingen op het gebied van duurzame energie.[meer...]

8 oktober 2012

ECN investeert in extra reinigingsfilter na dioxine incident

Tijdens een onderzoek in het kader van schone biomassa is in de algemene gasreinigingsvoorziening een onvoorziene emissie van dioxine ontstaan in de maand april van dit jaar. De  betreffende installatie is meteen stil gezet. ECN heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Op...[meer...]

4 oktober 2012

's Werelds grootste PV-industrieën op internationale MWT Workshop

Hoe komen we tot materiaalinnovaties en kostenverlagingen om zo snel mogelijk van laboratoriumschaal naar massaproductie van zonne-energie over te stappen? Dat is het hoofdthema van de internationale 4e MWT Workshop op 20 en 21 november in Amsterdam.Grote, internationale spelers uit de PV-industrie...[meer...]

3 oktober 2012

Europees maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid nodig voor grootschalige toepassing van offshore hernieuwbare energieopwekking

Voor elektriciteitsopwekking van offshore hernieuwbare energie in Europese zeebekkens, zoals wind-, golfslag- en getijde-energie, is beter geïntegreerd en grensoverschrijdend maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid (MRO) nodig. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm van een nieuwe richtlijn...[meer...]

3 oktober 2012

Krachtenbundeling zonne-energie in Nederland

Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, waaronder ECN, gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen. Deze groep vormt een zogenaamd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van...[meer...]

1 oktober 2012

ECN zet deuren open voor bedrijven

Veel interesse voor kennismakingsmiddag ECN: Circa 120 bezoekers, merendeel bedrijven uit het MKB, kwamen naar het ECN-terrein in Petten. [meer...]

27 september 2012

Wereldwijde studie toont wat nodig is voor energietransitie

Het is mogelijk een duurzaam energiesysteem te bereiken door een transformatie van het huidige systeem. Die transformatie moet op korte termijn beginnen en vergt meer dan het traditionele beleidsinstrumentarium. In bijna alle landen, en Nederland incluis, is het energiebeleid niet op een dergelijke...[meer...]

26 september 2012

Energietransitie is goed voor Nederland en onze gasvoorraad

De Algemene Energieraad waarschuwde vorige week dat de overheid de komende jaren jaarlijks miljarden euro’s mis zal lopen door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en door teruglopende aardgasbaten. De opbrengsten uit fossiele brandstoffen voor de Staat bedragen nu ruim €35...[meer...]

12 september 2012

Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem

Op donderdag 27 september wordt met een perslunch de Global Energy Assessment (GEA) toegelicht, zowel op internationaal als nationaal niveau. Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden. [meer...]

4 september 2012

Toekomstig aandeel hernieuwbare energie vereist grote investeringen in Europese elektriciteitsinfrastructuur

Een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie tot 40-55 procent van de Europese energiemix rond 2050 zal hoge eisen stellen aan de Europese elektriciteitsinfrastructuur. Om aan deze eisen te voldoen, zullen aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden in een nieuwe infrastructuur...[meer...]

Resultaten 381 t/m 400 van 712