Actueel

16 mei 2013

Hypermoderne SEM’s in gebruik genomen bij ECN-Environment & Energy Engineering (E&EE)

ECN-E&EE, afdeling Materials, Testing & Analyses heeft twee nieuwe Scanning Elektronen Microscopen (SEM) met uitgebreide mogelijkheden voor materiaalanalyse in gebruik genomen. Het betreft een zogenaamde FEG-SEM (Hitachi SU70) en de variabele druk SEM (Hitachi S3700). Met deze nieuwe SEM’s...[meer...]

19 april 2013

Innovaties voor de chemische industrie

ECN presenteert haar aantrekkelijke, innovatieve technologieen en services aan de chemische industrie op de European Congress of Chemical Engineering and Applied Biotechnology (ECCE9/ECAB2) van 21 tot 25 april 2013 in het World Forum in Den Haag. Interesse? Lees hier meer.[meer...]

10 april 2013

ECN doceert windenergie op NHL Hogeschool

Op donderdag 11 april 2013 houdt ECN-er en tevens lector Gerard Schepers een inaugurele rede met de titel ‘Wind wint via onderwijs en onderzoek’ op NHL Hogeschool. Dit in het kader van het lectoraat Windenergie dat gericht is op praktijkgericht onderzoek en onderwijs. [meer...]

10 april 2013

Engeland selecteert ECN technologie om van afval energie te maken

Het Britse Energy Technologies Institute (ETI) heeft naast twee andere Britse bedrijven het Nederlandse bedrijf Dahlman geselecteerd om de meest economische en efficiënte ‘afval naar energie installatie’ te ontwerpen. Dahlman gebruikt daarbij ECN technologie met de naam MILENA-OLGA. [meer...]

5 april 2013

ECN innoveert op de Maintenance NEXT

ECN innoveert op de Maintenance NEXT 2013, de technologie- en onderhoudsexpo die van 16 tot en met 18 april aanstaande plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. We presenteren de unieke, nieuwe faciliteit die binnen een week inzicht geeft in corrosiegedrag. Daarnaast bieden we nieuwe en bestaande expertise en...[meer...]

28 maart 2013

Corrosiegedrag binnen één week voorspeld

Om sneller en beter zicht te krijgen op corrosie biedt ECN een nieuwe, uitgebreide faciliteit aan. Deze faciliteit geeft in een week tijd inzicht in het corrosieproces, waar andere methodes (zoals de zoutsproeitest) tot wel een jaar kunnen duren.[meer...]

21 maart 2013

Belang zonne-energie voor Nederlandse economie neemt aanzienlijk toe

Het belang van zonne-energie voor de Nederlandse economie zal de komende decennia aanzienlijk toenemen. In 2020 stijgt het aantal voltijdsbanen in de Nederlandse zonne-energiesector tot circa 10.000 en in 2050 tot ongeveer 40.000. Eind 2012 bedroeg dat aantal circa 1.500. Ook het geïnstalleerd...[meer...]

20 maart 2013

Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda

Voor de uitvoering van de Lokale klimaatagenda ‘Werk maken van klimaat’ kunnen verschillende beleidsmaatregelen worden ingezet. De maatregelen die betrekking hebben op energiebesparing binnen de bestaande gebouwde omgeving hebben een substantieel positief effect op de CO2-emissies en op de...[meer...]

19 maart 2013

Negeren van bezorgdheid valkuil in (schalie)gasdebat

Kort nadat het Staatstoezicht op de Mijnen de overheid adviseerde om de gaswinning in Groningen te beperken, grijpt in Nederland de schaliegaskoorts om zich heen. In beide discussies staan techno-economische argumenten lijnrecht tegenover de zorgen van burgers. Niet voor het eerst. Het patroon van...[meer...]

8 maart 2013

Spoedig aanbesteden nodig om 16% doel hernieuwbare energie in 2020 te halen

Het regeerakkoord stelt een doel van 16% hernieuwbare energie in 2020. Dit doel lijkt binnen bereik te liggen, wanneer een voldoende ondersteunend beleidskader tijdig wordt vastgesteld. In opdracht van Stichting Natuur en Milieu en Energie-Nederland heeft ECN onderzocht op welke momenten de...[meer...]

21 februari 2013

Biomassa produceren op zee: het kan!

Seminar op woensdag 27 februari, 10.00-13.00 uur, Bovenkarspel[meer...]

7 januari 2013

Consortium onderzoekt ‘stopcontact’ windparken Noordzee

Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door ontwikkeling van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. De Nederlandse overheid heeft vorige maand 2 miljoen euro subsidie in het kader van Topteams...[meer...]

2 januari 2013

ECN presenteert state of the art n-type PV-cellen op de grootste markt ter wereld: China.

ECN is voorloper op het gebied van zonne-energietechnologie en promoot samen met Nederlandse bedrijven zoals Tempress, Levitech en Eurotron, state of the art technologie en procesapparatuur voor hoog rendement zonnecellen en modules. De onlangs gehouden zonne-energie conferentie in China bood...[meer...]

23 november 2012

Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas. Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door...[meer...]

1 november 2012

Doelstelling van 16% duurzame energie vraagt om extra windparken op zee en inzetten extra biomassa in kolencentrales

De 2,4 miljard extra die het nieuwe kabinet Rutte II structureel voor duurzame energie beschikbaar stelt, zou toereikend kunnen zijn om tot 16% duurzame energie in 2020 te komen. Dit vraagt om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Het vorige...[meer...]

24 oktober 2012

Ongekende wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei van start

Vorige week is de Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) van start gegaan. Dit initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op...[meer...]

17 oktober 2012

ECN en Trinitas College motiveren jongeren voor technische kant

Woensdag 17 oktober tekenen het Trinitas College uit Heerhugowaard en ECN een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Jet-Net. [meer...]

11 oktober 2012

Aad Veenman neemt functie Ruud Lubbers over als voorzitter Raad van Toezicht ECN/NRG

Aad Veenman is met terugwerkende kracht per 1 juni 2012 benoemd tot opvolger van Ruud Lubbers als voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN/NRG. Ruud Lubbers is 7 jaar lang actief geweest als voorzitter. Hij heeft zich met groot enthousiasme en inzet verdienstelijk gemaakt voor ECN en haar...[meer...]

10 oktober 2012

ECN helpt durfinvesteerders technologierisico te beoordelen

ECN Technology Due Diligence is op maat gesneden voor internationale durfinvesteerders die investeren in technologische ondernemingen op het gebied van duurzame energie.[meer...]

Resultaten 381 t/m 400 van 721