Lucht en zon centraal bij ECN op Innovation Expo 2016

Tijdens de Innovation Expo op 14 april 2016 - het grootste innovatie-event van Nederland - presenteert ECN enkele van haar meest recente innovaties. De Expo staat dit jaar in het teken van de Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties als fotonica, zelfrijdende auto's en biobased productie. Daarmee laat Nederland zich zien als een living lab.

CAIRE meet de luchtkwaliteit in uw eigen omgeving

ECN brengt sensortechnologie uit de AirBox naar een handheldversie, genaamd CAIRE. Die maakt het mogelijk dat mensen zelf op hun werk of in en om het huis de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Met dit apparaat speelt ECN in op de behoefte van mensen om zelf de luchtvervuiling dicht bij huis in de gaten te kunnen houden. De huidige manier, waarbij landelijk via circa honderd meetstations wordt gemeten, sluit niet aan bij de zorgen die mensen zich maken over de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving.

Makkelijk en snel meer informatie
Met deze handheldversie van de AirBox kunnen mensen op hun werk, in de sportschool, thuis of in de tuin de fijnstofconcentraties in de lucht meten. CAIRE geeft een meetwaarde en licht op in de kleuren van de luchtkwaliteitsindex zoals ook het RIVM die hanteert. Dat varieert van blauw (goed) tot geel (matig), oranje (onvoldoende), rood (slecht) en paars (zeer slecht). Als de bepaalde (schadelijke) concentraties binnen te hoog worden, bijvoorbeeld na het stofzuigen, kunnen mensen ventileren of even naar buiten gaan. Als dat buiten gebeurt, kunnen ze bijvoorbeeld besluiten om niet te gaan hardlopen of fietsen. Ook long- of astmapatiënten kunnen met het apparaat objectiever en makkelijker vaststellen hoe vaak ze last hebben van luchtvervuiling.

Maak kennis en lees meer
Bezoek ECN tijdens Innovation Expo 2016 op het milieuplein, waar u live kennis kunt maken met deze nieuwe, persoonlijke fijnstofmeter. Heeft u interesse in het apparaatje of de mogelijkheden ervan? Neem dan contact op met Bas van Bree, Business Development Manager, hij vertelt u er graag meer over. Meer informatie over wat ECN voor u kan betekenen op het gebied van meten van luchtkwaliteit, vindt u op de themapagina luchtkwaliteit.

Tweezijdige zonnepanelen voor meer energie-opbrengst

Naast nieuwe technologie om fijnstof mee te meten presenteert ECN op Innovation Expo 2016 twee nieuwe toepassingen van tweezijdige (bifacial) zonnepanelen. Bifacial zonnepanelen kunnen, zoals de naam al zegt, aan twee zijden licht opvangen. Dit betekent dat dus ook het licht dat op de achterzijde van zulke panelen valt omgezet wordt in elektriciteit. Bifacial zonnepanelen zijn vooral voordelig voor locaties met veel strooilicht door wolken, stof in de lucht of witgeverfde daken, voor locaties die zich ver van de evenaar bevinden en voor locaties met veel weerkaatsing van zon- en strooilicht op de bodem, bijvoorbeeld vanwege sneeuw en licht gekleurd zand.

Bekijk de animatie over tweezijdige zonnecellen:

Drijvende zonnepanelen (Floating PV)
Samen met het bedrijf Sunfloat en Havenbedrijf Amsterdam presenteert ECN namelijk slimme, drijvende zonnepanelen. Op twee innovatieve drijfconstructies worden 12 zonnepanelen geplaatst die eveneens aan twee zijden stroom opwekken.

Het plaatsen van zonnepanelen op water biedt grote voordelen. Zo kunnen de panelen eenvoudig  meedraaien met de zon en  blijven ze ook koeler. Beide effecten verhogen de energieopbrengst. Behalve deze voordelen, maken de tweezijdige panelen ook slim gebruik van de goede lichtweerkaatsing van het wateroppervlak. Op deze manier kunnen de voor- én achterzijde optimaal rendement leveren. Er is wereldwijd veel wateroppervlak beschikbaar in de buurt van steden. Denk aan waterreservoirs voor waterkrachtcentrales, drinkwateropslag of waterzuivering. Dit biedt een unieke kans om de technologie van drijvende zonnepanelen grootschalig toe te passen.

Zonnepanelen verkleed als geluidsscherm: Solar Highways
Solar Highways is een demonstratieproject van ECN, Rijkswaterstaat en ECN voor een geluidsscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Ook over deze vernieuwende technologie kunt u op Innovation Expo 2016 meer te weten komen.

Het scherm van Solar Highways wekt aan twee kanten energie op dankzij de bifacial zonnecellen van ECN die zijn geïntegreerd in de geluidwerende constructie. ECN ontwikkelt het prototype en monitort de energieopbrengst van het scherm. De innovatieve integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek in zijn soort. Solar Highways bestaat uit een 450-meter lang scherm van zes meter hoog waarvan de bovenste vier meter uit eerdergenoemde tweezijdige zonnecellen bestaat. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van twee zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut. Het geluidscherm moet 275 MWh per jaar opleveren, wat genoeg is om circa 80 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project draagt daardoor bij aan het nationale energieakkoord voor duurzame groei. Het energieakkoord heeft als ambitie om in 2023 16% van de energie hernieuwbaar op te wekken. Meer informatie over dit project leest u op de website van Solar Highways.

Meer informatie over ECN & zonne-energie
Meer informatie over wat ECN kan betekenen voor de PV industrie vindt u op de expertisepagina. U kunt ook contact opnemen met Peter Blokker, senior manager Solar Module & applications.

Download onze brochure
U kunt hieronder de ECN-brochure over onze dienstverlening op het gebied van zonne-energie downloaden:

 

Wij ontmoeten u graag op 14 april, u kunt zich hier aanmelden voor de Innovation Expo.