ACI Gasification 2016 conferentie in Rotterdam, 23 en 24 maart 2016

ECN ontwikkelt toonaangevende technieken voor een duurzame samenleving door een optimaal gebruik van alle grondstoffen voor het opwekken van energie en voor productontwikkeling mogelijk te maken.
Nederland heeft een rijke geschiedenis als ‘gas land’. ECN zet deze traditie graag voort met de nieuwste ontwikkelingen voor het produceren van  ‘groen gas’.  Een van deze ontwikkelingen loopt via de door ECN gepatenteerde route van vergassing (MILENA), gasreiniging (OLGA) naar de productie van groen gas (ESME) uit biomassa. Daarnaast kan gereinigd gas ook worden opgewerkt naar transportbrandstoffen en chemicaliën. De MILENA-OLGA combinatie zorgt voor een flexibele indirecte vergassing met hoog rendement en diverse andere toepassingen.

Tijdens de ACI Gasification 2016 conferentie geven ECN en betrokken partners diverse presentaties rondom dit thema.

Berend Vreugdenhil – ECN
Berend is in 2006 bij ECN in dienst gekomen en heeft in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van MILENA en OLGA. Hij ziet daarbij de toekomst voor vergassing vooral in toepassingen waar zonne-energie en wind energie niet werken. Denk dan aan de productie van chemicaliën, transportbrandstoffen en complexere koolstofverbindingen. Binnen ECN is hij verantwoordelijk voor de richting van het vergassingsonderzoek.

Tijdens de ACI Gasification 2016 conferentie geeft hij een presentatie “Greening the future”, waarin hij in zal gaan op de mogelijkheden van bijvoorbeeld benzeen en etheen productie uit biomassa als aanvulling op het groen gas werk.

Christiaan van der Meijden – Biomass Energy Engineering
Christaan van der Meijden heeft jarenlange ervaring op het gebied van vergassing. Tijdens zijn 16 jarige dienstverband bij ECN heeft hij onder andere meegewerkt aan het opstarten van de Circulerende Wervelbed vergasser BIVKIN en de ontwikkeling van de MILENA vergasser. Tegenwoordig is Van der Meijden actief zelfstandig adviseur op het gebied van vergassing en verbranding van biomassa. Hij werkt nauw samen met ECN en Dahlman.

Tijdens de ACI Gasification 2016 conferentie geeft hij een presentatie over de techniek achter vergassing en zal hij de verschillende toepasmogelijkheden van het gas toelichten.

Robin Zwart - Dahlman
Eind jaren negentig kwam Robin Zwart bij ECN in dienst om vooral  de economische haalbaarheid van innovatie concepten zoals de productie van groen gas te bepalen. Deze berekeningen liggen aan de basis van de strategie van ECN om een nieuwe vergasser technologie te ontwikkelen en focus te leggen op de opwerking van het geproduceerde gas tot groen gas (SNG). Hij heeft zich daarnaast beziggehouden met de industrialisatie van de bij ECN op lab en pilot schaal ontwikkelde technologieën van vergassing (MILENA), teerverwijdering (OLGA) en biomassa voorbehandeling (torrefactie). Hij was nauw betrokken bij de duurtesten met MILENA en OLGA die hebben geleid tot de commercialisering van de MILENA technologie door Dahlman in 2013. Daarna maakte hij de overstap van ECN naar Dahlman. Tegenwoordig is Zwart binnen Dahlman verantwoordelijk voor de technologie en productontwikkeling.

Tijdens de ACI Gasification 2016 conferentie geeft Robin Zwart een presentatie gericht op de OLGA teerverwijdering en diens flexibiliteit. Tevens is hij tijdens het evenement het aanspreekpunt voor alles rondom de mogelijkheden van de MILENA vergasser of de technologie voor efficiënte koeling van productgassen (ELANA).

Meer informatie

Klantencase Royal Dahlman:

 Bekijk ons filmpje over biomassa:

Downloads:

Brochure Gasification for value generation

Brochure Innovations in biomass technology

Download button Gasification for value generation

       Download button Innovations in biomass technology