FLEXNET

De algehele doelstelling van het onderzoeksproject ‘FLEXibility of the power system in the NETherlands’ (FLEXNET) was om vraag en aanbod van flexibiliteit van het elektriciteitssysteem in Nederland tot 2050 te analyseren op zowel nationaal als regionaal niveau.  Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Topsector Energie en  gefinancierd in het kader van  de programmalijn Systeemintegratie. Daarnaast is het project medegefinancierd door GasTerra en Energie-Nederland.

Het project is uitgevoerd door een consortium bestaande uit ECN en diverse leden van Netbeheer Nederland, in het bijzonder Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS).

Het FLEXNET project bestond uit drie fasen, elk met een eigen onderzoeksvraag:

  • Fase 1 (‘De vraag naar flexibiliteit’): wat is de behoefte aan flexibiliteit van een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitssysteem in Nederland tot 2050?
  • Fase 2 (‘Het aanbod van flexibiliteit’): met welke mix van betrouwbare flexibiliteitsopties kan op een maatschappelijk optimale manier worden voldaan aan de voorspelde behoefte aan flexibiliteit?
  • Fase 3 (‘Maatschappelijk kader voor afweging tussen netwerkverzwaring en inzet van flexibiliteit’): in welke situaties is inzet van flexibiliteit een aantrekkelijkere optie dan netwerkverzwaring wanneer we de voorspelde overbelasting van het energienetwerk willen oplossen?

Het FLEXNET project heeft geleid tot de volgende publicaties (‘deliverables’):

Meer informatie & contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u vragen neem dan contact op met Jos Sijm via ons contactformulier.