ECN Solar Prototyping

Wij voorzien een toekomst waarin zonne-energie-elementen op een efficiënte, economisch verantwoorde en elegante manier zijn geïntegreerd in onze omgeving. Als uw bedrijf een product met zonne-energietoepassing wil maken, maar niet over alle benodigde expertise beschikt, staan wij klaar om u te helpen. We helpen niet alleen uw ideeën om te zetten in een ontwerp en een prototype, maar ook bij het kiezen van de juiste materialen. Bovendien introduceren wij u bij een geschikt netwerk van toeleveranciers, inclusief ontwerpers en architecten. Verder zorgen we ervoor dat uw idee en uw product worden getest op een manier die toegankelijk en begrijpelijk is voor u en uw klanten. 

ECN heeft ECN Solar Prototyping opgericht om samen met bedrijven zonne-energieproducten op maat te ontwikkelen, van idee tot vermarkting. 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gevels van gebouwen met zonnecellen
 • Dakpanelen met zonnecellen
 • Drijvende zonnepanelen
 • Geluidsschermen met zonnecellen
 • Wegen met zonnecellen.

Op deze pagina lichten we ECN Solar Prototyping toe en leggen we uit hoe we samen met uw bedrijf een zonne-energieproduct kunnen ontwerpen, ontwikkelen en op de markt brengen.

Wat ECN Solar Prototyping voor u kan betekenen
ECN Solar Prototyping is een open, levend laboratorium dat helpt uw project te realiseren. Zie het als een speeltuin met apparatuur en deskundigen die u ondersteunen bij het ontwerp, het prototype en het testen van producten waarin zonnecellen zijn verwerkt—ongeacht grootte, vorm, kleur of toepassing. 

ECN Solar Prototyping verzorgt het installeren en testen van uw product in een relevante omgeving waar u het product aan uw klanten kunt laten zien en feedback vanuit de markt kan verzamelen. Op die manier ontstaat er een optimaal ontwikkelproces.

Voor alle toepassingen werken we samen met klanten en partners om producten voor de beoogde omgeving te leveren die in zowel technisch als esthetisch opzicht optimaal zijn. 

ECN Solar Prototyping: hoe werkt het?

 

 1. Markt
  Ten eerste stelt ECN Solar Prototyping de markt centraal bij elke stap van het proces. Dat betekent dat we altijd rekening houden met de eindklant en diens wensen voor het product. ECN, onze klanten en partners verwerken deze input continu in het proces van productontwikkeling.

 2. Specificatie
  Samen specificeren we wat het product moet en kan bevatten, zowel vanuit de primaire functie van het product als vanuit het zonne-energieaspect. Welk formaat, gewicht, materiaal en welke kenmerken moet het product hebben? Welke veiligheids- en benchmarktesten moeten er precies worden uitgevoerd? Hoe ziet de concurrentie eruit?  Voor de meer gangbare toepassingen hebben ECN en onze partner SEAC achtergrondbeoordelingen uitgevoerd en benchmarkrapporten gepubliceerd, waarin de momenteel beschikbare technologieën en producten, en de kosten en voordelen daarvan, worden beschreven.

 3. Ontwerp
  ECN Solar Prototyping brengt de eisen van de markt in overeenstemming met de technische kenmerken van uw product. Om het ontwerpproces te stroomlijnen heeft ECN geavanceerde simulatiemodellen ontwikkeld die zowel resultaten op jaarbasis als productiekosten van producten in het vroege ontwerpstadium kunnen voorspellen.

 4. Bouw
  Bij de constructie van een prototype gaan we praktisch te werk, en u wordt hierbij betrokken. ECN Solar Prototyping beschikt over een geavanceerde werkomgeving voor de integratie van zonnecellen of -laminaten in uw product, ongeacht formaat, materiaal of kleur. Hier worden diverse gereedschappen en constructiemethoden gebruikt (waaronder 3D-lijmen, ultrasoon lassen en laserlassen). Daarnaast maken we gebruik van onze netwerken van bouwers en producenten van zonnecellen en -modules, en van onze eigen ervaring. We bepalen voor het prototype de energie-output, elektroluminescentie, mechanische sterkte, gevoeligheid voor delaminatie en hagelbestendigheid, en onderwerpen het aan versnelde levensduurtesten en diverse standaardtesten voor de bouw.

 5. Validatie
  Bij ECN Solar Prototyping worden zowel technische als niet-technische parameters getest. ECN Solar Prototyping meet niet alleen de prestaties in een relevante omgeving, maar houdt zich ook bezig met de respons van de markt en de validatie van de businesscase. Gebruikers en gasten kunnen worden uitgenodigd om commentaar te leveren op het prototype. Er kan een businessmodel voor het product worden opgesteld met behulp van gestructureerde discussies tussen diverse belanghebbenden.

Lees over de ervaringen van bouwbedrijf Heijmans met ECN.

Meer weten?
Wilt u weten wat 
ECN Solar Prototyping voor u kan betekenen? Neem dan contact op via het online contactformulier of download de ECN Solar Prototyping brochure.