Onderzoek en technologie Zonne-energie

ECN werkt met bedrijven aan nieuwe technologie voor zonne-energie en verbetering van huidige zonnepanelen: kristallijn silicium en dunne films. De mogelijkheden voor verdere kostenverlaging, rendementsverhoging en volumegroei zijn enorm.
Zonne-energie is nog lang niet uitontwikkeld. ECN verkent met haar (onderzoek)partners de mogelijkheden voor compleet nieuwe, potentieel zeer efficiënte en goedkope soorten cellen en panelen. Daarnaast staat onderzoek naar nieuwe toepassingen voor zonne-energie hoog op de agenda. 

Twee programmalijnen

Het onderzoek van ECN is gebaseerd op twee programmalijnen die samenvallen met de prioriteitsgebieden van de TKI Solar Energy:

1. Technologieën voor opwekking van zonnestroom 

  • Wafergebaseerde silicium PV-technologieën
  • Dunne-film PV-technologieën

2. Integratie van zonnestroomsystemen 

  • Fysieke integratie 
  • Elektrische integratie 

Ondersteunend programma

Naast onderzoek op basis van bovengenoemde programmalijnen ontwikkelt ECN in een ondersteunend programma kennis voor: 

  • Geavanceerde meettechnieken en simulatiemodellen
  • Programmavernieuwing: verkenning van nieuwe onderzoeksgebieden en technologieën

Meer leest u in de brochure over kristallijn-silicium- en dunne-film-zonnecellen of in het onderzoeksprogramma van ECN.   

Meer weten?

Zonne-energie

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.