Lopende projecten Zonne-energie

ECN werkt aan meerdere projecten op het gebied van zonne-energie. U vindt ze hier kort beschreven.

  • CHEETAH
    CHEETAH is een samenwerkingsproject (CP), coördinatie en ondersteuning (CSA) gefinancierd door het 7e Framework programme van de Europese Commissie. CHEETAH beoogt specifieke R&D aspecten in het EERA-PV Joint Program en fragmentatie van het Europese PV R&D in Europa op te lossen en de samenwerking tussen R&D aanbieders en de industrie te versterken en innovaties te versnellen.

  • Silicon Competence Centre (SiCC) 
    Het SiCC is een samenwerkingsproject tussen Nederlandse PV-industriepartners, ECN, AMOLF en de TU Delft. Het project is een onderdeel van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Solar Energy. In deze samenwerking is het mogelijk om onderzoek uit te voeren van silicium wafer tot en met de modulefabricage.

    De doelstelling van het SiCC is om een onderzoek- en infrastructuurnetwerk op te bouwen op het gebied van kristallijn silicium PV. Die infrastructuur moet state-of-the art en goed toegankelijk voor industriepartners zijn.

    Daarnaast heeft het SiCC het doel om de diverse competenties bij de aangesloten kennisinstellingen en industriepartners samen te laten komen. Dit zal tot nieuwe toepassingen op het gebied van zonnecelprocessing, materiaalkennis, fabricagetechnologie en modellering leiden.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.