Lopende projecten Windenergie

ECN werkt aan meerdere projecten op het gebied van windenergie. Veel van die projecten voeren we uit in directe opdracht van industriële partijen. Andere projecten krijgen ondersteuning door nationale of internationale financiering. In het overzicht hieronder vindt u de meest recente, lopende projecten.

 • Far and Large Offshore Wind (FLOW)
  FLOW is een onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Deze werken samen aan innovatie met als doel kostenreductie voor windopwekking op zee. ECN voert in dit consortium veel projecten uit. Het FLOW programma loopt in 2016 ten einde. Het stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de internationale markt voor offshore windparken. De belangrijkste resultaten zijn:

 • Verbeteringen in windturbinetechnologie, zoals de bladen en de controllers,
 • Verbeteringen in windparkproductie door introductie van windparkregelingen
 • Verbeteringen aan het inpassen van offshore windparken in het elektrische net.

 • LAWINE
  Het project LAWINE verbetert en demonstreert toepassingsmogelijkheden voor Lidar-technologie. Zo kan voor geplande en bestaande locaties het windveld beter ingeschat worden. Lidar systemen bepalen met behulp van laserbundels de windsnelheden tot op grote hoogte.. ECN spant zich in om scanning lidars te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de Nederlandse industrie. Dit gebeurt in een internationaal samenwerkingsverband. U leest er meer over op www.windscanner.eu.

 • Design for Reliable Power Performance (D4REL)
  D4REL richt zich op het verminderen van de operationele (ontwerp)onzekerheid van windparken door middel van:

 • verbetering van de beschikbaarheid van elektrische generatoren door gebruik te maken van modulaire fout-tolerante en zelfherstellende systemen;
 • ontwikkeling van kennis- en ontwerpgereedschap voor de volgende generatie langere en lichtere offshore windturbinebladen;
 • kostenbesparing in de ondersteuningsconstructie van offshore windturbines, terwijl het ontwerp veilig en betrouwbaar blijft, door het toepassen van probabilistische methoden voor structureel ontwerp;
 • ontwikkeling van zelf-aanpassende regelalgoritmen die optimaal omgaan met veranderende omgevingsomstandigheden, zoals veranderingen in de waterdiepte door eb en vloed en ijsvorming op de bladen;
 • vervanging van ongepland onderhoud met gepland onderhoud door de kloof tussen conditiebewaking en fout-tolerant controle te overbruggen.

 • DAISY4OFFSHORE
  De onderhoudskosten van offshore windparken worden lager door smart monitoring. Het gaat daarbij om integrale controle en het voorspelbaar maken van prestatie, onderhoud, levensduur en opbrengst van een windpark. De ontwikkeling van dit project gebeurt in samenwerking met een consortium van Nederlandse bedrijven dat actief is in de offshore windparken.

 • High Yields Low Loads Enlarged Rotor (HYLLER)
  De energieproductie van windparken wordt met dit project verhoogd door de turbines in het windpark uit te rusten met verschillende rotordiameters. ECN heeft de analyse van de verhoogde opbrengst uitgevoerd.

 • Windmetingen op de Noordzee
  De afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kreeg van het Ministerie van Economische Zaken opdracht om een langjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. ECN verzamelt met dat meetprogramma windgegevens en stelt die beschikbaar aan het publiek en de ontwikkelaars van offshore windparken. Door nauwkeurigere windgegevens te gebruiken bij de voorbereidingen van nieuwe offshore windparken kan de kostprijs omlaag doordat risico’s weggenomen worden.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.