News

12 oktober 2006

ECN ontwikkelt windturbinetestpark in China

Samenwerkingsverband ECN en Chinese stad Baoding[meer...]

5 oktober 2006

Een wind van verandering voor Nederland

Binnen 20 tot 30 jaar moet de uitstoot van CO2 met 30 tot 50 procent teruggedrongen worden. De opwekking en het gebruik van energie moeten worden geherstructureerd. De stand van zaken voor windenergie wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Wind R&D Workshops op 11 en 12 oktober.[meer...]

13 juli 2006

Miniwindmolen op ECN-testpark Wieringermeer

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil op het Windturbine Testpark in de Wieringermeer elf 'mini'-windturbines plaatsen in een windparkopstelling. Dit 'schaalpark' met kleine windmolens met een rotordiameter van 7,6 m zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe turbines in grote offshore...[meer...]

28 februari 2006

Verkoop ECN-licentie aan REpower

ECN heeft een licentie verkocht aan het Duitse bedrijf REpower. REpower heeft sinds een jaar een prototype van een windturbine met een vermogen van 5 MW in bedrijf.[meer...]

26 oktober 2005

Zeewierteelt tussen windturbines.

De teelt van zeewieren heeft een enorm potentieel als bron van bio-energie en hernieuwbare grondstoffen, chemicaliën en producten. In het kader van de EZ Biomassa transitie is in 2003 een uitwerking ingediend van het Transitiepad “Aquatische Biomassa”. In de daarin opgenomen toekomstvisie, vindt in...[meer...]

19 september 2005

Sterke fasering en stringent internationaal klimaatbeleid essentieel voor maatschappelijk rendement van windenergie op zee.

Voor de aanleg van circa 30 windparken op de Noordzee met een totaalvermogen van 6000 Megawatt in 2020, waarmee ongeveer 15% van de verwachte elektriciteitsconsumptie in Nederland op dat moment kan worden opgewekt, gaan in alle onderzochte varianten de maatschappelijke kosten uit boven de baten....[meer...]

18 april 2003

ECN koopt vijf Nordex windturbines

Het Energieonderzoek Centrum Nederland heeft het contract getekend voor de aankoop van vijf Nordex N80/2,5 MW windturbines voor plaatsing op ECN’s nieuwe Windturbine Testpark in de Wieringermeer. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van ongeveer 11 miljoen Euro. De Nordex N80 windturbine is...[meer...]

1 oktober 2002

ECN en TU Delft gaan windturbinebladen testen in de Wieringermeer

Eerste spade in grond voor testfaciliteit voor windturbine materialen en constructies[meer...]

Resultaten 101 t/m 108 van 108
<< Eerste < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende > Laatste >>