Luchtkwaliteit: wat kan ECN voor u doen?

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid, heeft effect op natuur en landbouw en draagt bij aan klimaatverandering. Het meten van de luchtkwaliteit is daarom belangrijk. ECN is met haar ervaring en kennis op dit gebied uw ideale partner.

Waarmee kan ECN u helpen?
Wilt u als gemeente de luchtkwaliteit van de leefomgeving van uw inwoners verbeteren? Maakt u zich sterk om de luchtvervuiling op snelwegen terug te dringen? Of heeft u een bedrijf en wilt u lokaal stofmonitoring inzetten om de lucht op uw bedrijfsterrein schoner te maken? ECN kan u daarbij helpen. Zo kunnen wij u op verschillende gebieden van dienst zijn:

  1. Fijnstof: luchtkwaliteit in stedelijk gebied verbeteren
  2. Lokale luchtkwaliteit in kaart brengen
  3. Stofemissies bij bedrijven in kaart brengen en monitoren
  4. In kaart brengen en beheersen van de hoeveelheid stikstof in de lucht
  5. Lokale metingen van VOC-emissie bij bedrijven (Volatiel Organische Componenten)
  6. Persoonlijke metingen van luchtkwaliteit met CAIRE@home: een handzaam apparaatje voor het meten van luchtkwaliteit thuis of op het werk
  7. Persoonlijke metingen van luchtkwaliteit met CAIRE: sensor om lokale luchtkwaliteit rondom huis, school, bedrijf te meten

 1. Fijnstof: Luchtkwaliteit in stedelijk gebied verbeteren

De luchtkwaliteit is een van de belangrijke parameters in een gezonde stad met een duurzame leefomgeving. Hoeveel fijnstof is er op enig moment in een stad, wijk of een straat? Hoe groot en schadelijk zijn deze deeltjes? Wat voor deeltjes zijn dit eigenlijk? 

De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek is cruciaal voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de hoeveelheid fijnstof in stedelijk gebied.

Wat kan ECN voor u doen?
Via meetcampagnes  met krijgt u inzicht hoe het met de luchtkwaliteit en met vervuiling van fijnstof in uw wijk of gemeente gesteld is. Zo kunnen provincies en gemeenten gerichte en effectieve maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, mocht dat nodig zijn.

Meer weten?

  • Meer over het meten van fijnstof leest u in de brochure. U kunt deze hiernaast gratis downloaden. 

 

Fijnstof brochure

Download Fijnstof brochure

 ^ terug naar boven

2. Lokale luchtkwaliteit in kaart brengen

Er zijn allerlei plekken waar de luchtkwaliteit lokaal slecht kan zijn, zoals dicht bij bronnen van verontreiniging (snelwegen, industriële sites) maar ook op plekken waar kwetsbare groepen verblijven (scholen, bejaardenhuizen). Het monitoren van de luchtkwaliteit geeft u inzicht in de lokale situatie en maakt het mogelijk gericht in te grijpen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

ECN brengt als expert de lokale situatie voor overheden, gemeenten en bedrijven in beeld. Ook adviseert ECN over beleid en maatregelen ter vermindering van fijnstofemissies en -concentraties.

Wat kan ECN voor u doen?
Het ECN Stof Monitoring Systeem met (een netwerk van) AirBox(en) maakt het mogelijk om inzicht te krijgen hoe het met de luchtkwaliteit in uw lokale situatie gesteld is, zodat u maatregelen kunt nemen.

Meer weten?

 

Airbox brochure

Download Airbox brochure

^ terug naar boven

3. Stofemissies bij bedrijven in kaart brengen

Verwaaiend materiaal is een van de bronnen van fijnstof. Hoeveel verwaaiend materiaal is er in een (stedelijk) gebied? Wat zijn dit voor deeltjes? Hoe groot en schadelijk zijn ze? U wilt de overlast van (fijn)stof op uw bedrijfsterrein beperken, maar heeft onvoldoende inzicht in de effectiviteit van uw maatregelen? Het Stof Monitoring Systeem van ECN biedt de oplossing.

Wat kan ECN voor u doen?
Met het ECN Stof Monitoring Systeem kunt u luchtvervuiling meten. U krijgt online, in real-time inzicht in de stofemissies van uw terrein én stofbronnen in de omgeving. Met deze informatie kunt u, als dit nodig mocht zijn, gericht actie ondernemen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.

Niet onbelangrijk: dit systeem maakt onderscheid tussen emissies van bedrijfsterreinen en stofbronnen in de omgeving. We kunnen bedrijven daarnaast advies geven om emissies en concentraties van verwaaiend stof te beperken.

Meer weten?

Stof Monitoring Systeem brochure

Download SM brochure

 ^ terug naar boven

4. In kaart brengen en beheersen van reactieve stikstof in de lucht

Te veel reactieve stikstof (ammoniak, stikstofdioxide) is slecht voor de ontwikkeling van vegetatie. Staat uw project onder druk door een dreigend overschot aan stikstofdepositie? Dan is het goed om te weten dat daar wat aan gedaan kan worden.

Wat kan ECN voor u doen?
ECN meet en ontwikkelt modellen voor de emissie, depositie en het transport van stikstof. Ook adviseren we hoe u uw project of lokale situatie kunt verbeteren.

 ^ terug naar boven

5. Lokale metingen van VOC-emissie bij bedrijven 

Volatiel Organische Componenten (VOC’s) zijn organische verbindingen die vrij kunnen komen bij industriële activiteiten. Ze komen ook voor in uitlaatgassen. VOC's zijn schadelijk voor het milieu. Het is dus zaak om de uitstoot daarvan tot een minimum te beperken.

Wat kan ECN voor u doen?
ECN heeft mobiele apparatuur die (bronnen van) VOC's in de lucht in kaart brengt. Samen met meteogegevens wordt zo de totale emissie van bedrijven berekend. Indien nodig kunt u met deze gegevens de uitstoot van VOC's terugdringen en beheersbaar maken.

 ^ terug naar boven

6. Persoonlijke metingen van luchtkwaliteit met CAIREHOME

CAIREHOME is een nieuw, persoonlijk en handzaam apparaatje voor het meten van luchtkwaliteit in je eigen omgeving. Het is gebaseerd op de  AirBox-technologie ontwikkeld door ECN.

Wat kan ECN voor u doen?
Met het kleine CAIREHOME apparaat kunnen mensen zelf op een eenvoudige manier de luchtkwaliteit in de gaten houden in hun directe leef- of werkomgeving, zoals thuis of op kantoor.

U vindt meer informatie over CAIREHOME op www.caire.nl.

 ^ terug naar boven

7. CAIRE persoonlijke sensor voor lokale, externe luchtmetingen

De CAIRE is een persoonlijke sensor waarmee u lokaal de luchtkwaliteit kunt meten. Het monitoren van de luchtkwaliteit in uw eigen omgeving maakt het mogelijk om in te grijpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de CAIRE kunt u zowel buiten als binnen de luchtkwaliteit meten, deze monitoren via een webapplicatie en u kunt zelfs een netwerk vormen met andere CAIRES in uw omgeving.

Meer informatie over de CAIRE vindt u op www.caire.nl.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over onze expertise in de duurzame leefomgeving leest u bij producten en diensten.

Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen op het gebied van luchtkwaliteit en denken graag met u mee. U kunt contact opnemen via het contactformulier. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook kunt u de uitleganimatie bekijken over het meten van broeikasgassen: