Circulaire economie: laat ECN u adviseren

Door een toenemende wereldbevolking en welvaart wordt het efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker. Zowel vanuit milieubelasting als vanuit de schaarste van materialen. Een overgang naar een volledige ontkoppeling van materiaalgebruik en economische groei is noodzakelijk. ECN adviseert bedrijven en overheden onder andere over de classificatie van afvalstoffen, duurzaam stortbeheer, het omzetten van afval naar grondstof en het toepassen van materialen die beter zijn voor het milieu.

Het is vanuit de overheid nodig om regelgeving in te zetten en spelregels op te stellen om de hergebruiksmarkt op gang te krijgen. Bedrijven moeten investeren in innovatieve technieken om kringlopen te sluiten. Nederland is koploper en is goed bezig, maar ECN ziet dat Europese wetgeving steeds belangrijker wordt.  

Wat is circulaire economie? 

In een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving, om vervolgens steeds opnieuw gebruikt te worden. Afval bestaat in de circulaire economie dus niet meer.

Welke rol speelt ECN bij circulaire economie? 

ECN heeft vanuit haar milieu-onderzoek veel kennis opgebouwd en heeft met haar expertise een belangrijke adviesrol op het gebied van de circulaire economie. Met het geavanceerde lab van ECN en een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van testmethoden en wetenschappelijke kennis over uitloging en transport in de bodem, biedt ECN beleidsondersteuning voor overheden.

Waarmee kan ECN u helpen?

ECN kan bedrijven en overheden ondermeer van dienst zijn op de volgende gebieden: 

  1. Advies bij het proces van afval naar grondstof
  2. Realiseren van duurzaam stortbeheer
  3. Classificeren van afvalstoffen
  4. Milieuvriendelijke toepassing van materialen
  5. Beleidsadvisering, bijvoorbeeld voor regelgeving  

 

 

 1. Van afval naar grondstof (VANG)

ECN ondersteunt u graag bij het omzetten van uw afval in een grondstof. Wij karakteriseren uw afvalstroom en adviseren over de haalbaarheid van hergebruik. We denken met u mee over de processen die nodig zijn om afval in een duurzaam product om te zetten. Tenslotte adviseren we over Einde Afval (End of Waste) – hoe komt u van het label ‘afval’ af? 

Meer weten? 

  • Meer over VANG leest u in de brochure. U kunt deze hiernaast gratis downloaden.


Download PM brochure

 

^ terug naar boven

2. Duurzaam stortbeheer

In het kader van de “Green Deal Duurzaam Stortbeheer” kunnen wij modelberekeningen uitvoeren om te beoordelen wat de effecten zijn op het grondwater van het al dan niet aanbrengen van een bovenafdichting op verduurzaamde stortplaatsen.  Daarnaast kunnen wij u helpen bij het beoordelen van technische maatregelen waarmee een stortplaats verduurzaamd kan worden.


Meer weten?

  • Meer over Duurzaam storten leest u in de brochure. U kunt deze hiernaast gratis downloaden.


Download AB brochure

^ terug naar boven

3. Classificeren van afvalstoffen

De verwerkingskosten voor een stof die als gevaarlijk afval wordt aangemerkt kunnen aanzienlijk zijn. 

Wij helpen u door het woud van regelgeving navigeren en bepalen hoe uw afvalstof geclassificeerd moet worden. Indien nodig verrichten we hiervoor analyse in ons lab (elementbepaling) en leiden de meest waarschijnlijke speciatie van stoffen in uw afvalstof af. Het resultaat hiervan bepaalt of uw afvalstof als gevaarlijk moet worden aangemerkt.


Meer weten?

  • Meer over classificeren afvalstoffen leest u in de brochure. U kunt deze hiernaast gratis downloaden.

  • Snel en eenvoudig een quickscan van uw afvalstoffen en mogelijke gevaren? Vul de gratis ECN ClassifyMyWaste™ tool in en u heeft direct een snelle eerste beoordeling en inzicht in potentiele problematische gevaren. 


Download AB brochure

^ terug naar boven

4. Milieuvriendelijk toepassen van materialen

Bij het toepassen van materialen op of in de bodem kunnen ontoelaatbare hoeveelheden verontreiniging in de bodem en grondwater terechtkomen. Wij helpen u bepalen of milieuveilige toepassing mogelijk is, met name voor de internationale toepassingsmarkt.

We karakteriseren uw materiaal in ons lab en modelleren voor verschillende toepassingsscenario’s of deze potentieel voor problemen zorgen.

5. Beleidsadvies, onder andere voor regelgeving

De expertise van ECN in het testen en modelleren van uitloogprocessen vormt de basis voor beleidsadvies. Zo heeft ECN de nationale overheid geadviseerd over het Besluit Bodemkwaliteit (BBk). In het BBk is onder andere vastgelegd waar bouwstoffen aan moeten voldoen om in het milieu toegepast te mogen worden en hoe deze beoordeeld moeten worden. Ook is ECN betrokken bij regelgeving rondom grond en bagger en duurzaam beheerde stortplaatsen.

Ook zet ECN haar expertise op dit gebied ook in voor het adviseren van de Europese overheid over beleid en beoordelingsmethoden voor veilige toepassing van bouw- en reststoffen

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over onze expertise in de circulaire economie leest u bij onderzoek en technologie 

Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen en denken graag met u mee. U kunt contact opnemen via ons contactformulier. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tip: bekijk ook eens wat onze klanten zeggen over onze dienstverlening.