Referenties Milieu-onderzoek

14Credits

Afvalenergiecentrales zetten afval om in elektriciteit en warmte. Een deel van dit afval is van biogene afkomst (biologische of organische oorsprong). Dat betekent dat een deel van de opgewekte energie ‘groen’ is. Het is voor bijvoorbeeld afvalenergiecentrales vanwege het Emission Trading System en de Green Electricity Certificates financieel aantrekkelijk om te bepalen hoe groot nu het aandeel groene energie is.

ECN heeft daarom voor afvalenergiecentrales in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk 14Credits ontwikkeld; een accurate, betrouwbare en kostenefficiënte methode om de hoeveelheid groene energie te bepalen. Een deel van de rookgasstroom wordt afgetapt en opgeslagen in een cartridge die maandelijks wordt gewisseld. De vastgelegde CO2 wordt geanalyseerd op het aandeel C-14. Aan de hand daarvan wordt teruggerekend welk percentage van de geproduceerde CO2 en energie groen is.

Download de 14Credits brochure voor meer informatie. 

Stof Monitoring Systeem 

Bij sommige industriële processen onstaat (fijn) stof, zoals bij de op- en overslag van droge bulkgoederen. Om overlast voor de omgeving te voorkomen en de emissie van stof tegen te gaan willen bedrijven real-time inzicht in deze emissie. De uitdaging daarbij is een systeem te ontwikkelen dat bestand is tegen de invloeden van de natuur zoals het weer en insecten. ECN heeft voor Rietlanden Terminals in Amsterdam een systeem voor het monitoren van fijnstof ontwikkeld. Het systeem bestaat uit een netwerk van sensoren dat rond een bedrijfsterrein wordt geplaatst. De meetgegevens worden door speciale software van ECN in combinatie met meteorologische gegevens verwerkt. Via een beveiligde website kan de beheerder van het terrein direct en real time zien hoe het staat met de stofconcentraties op het terrein. Ook is duidelijk waar het stof vandaan komt. Met de meetgegevens is het tevens mogelijk om de emissievracht over een bepaalde periode vast te stellen.

Siliciumgietmachine

Wafers voor zonnecellen worden gemaakt uit blokken silicium die in dunne plakjes (wafers) worden gezaagd. Door het zagen gaat materiaal verloren. Dit kan worden voorkomen door de wafers te gieten uit vloeibaar silicium. ECN heeft voor RGS Development dit idee vertaald in een werkende machine. Silicium wordt verhit tot 1410 graden Celsius, gegoten en vervolgens afgekoeld. Dit koelen moet gecontroleerd gebeuren om ervoor te zorgen dat het silicium de juiste structuur krijgt. Bovendien moet worden voorkomen dat het materiaal verontreinigd raakt. De machine die ECN heeft ontwikkeld en gebouwd neemt deze problemen weg. 

Tata Steel

Bij de activiteiten van Tata Steel in IJmuiden kan stof ontstaan. Op het terrein worden diverse maatregelen genomen om vorming en verspreiding van stof tegen te gaan, zoals afdekken van bergen kolen en erts, bevochtigen van materiaal, schoonhouden van wegen en overdekken van stofgevoelige activiteiten. Tata Steel wil echter verder gaan om overlast voor de omgeving te voorkomen en zet daarom het Stof Monitoring Systeem van ECN in.

Het Stof Monitoring Systeem maakt inzichtelijk hoeveel stof er van een terrein afkomt. Dit maakt sneller en gerichter ingrijpen mogelijk. Kern van het systeem is de ECN AirBox, een sensorgebaseerd monitoringsysteem voor stof. De AirBoxen worden om en eventueel op een terrein geplaatst, zoals dat nu bij Tata Steel gebeurt. Ook wordt windsnelheid en –richting gemeten. Een verspreidingsmodel combineert deze gegevens en rekent uit hoeveel stof er van het bemeten terrein afkomt. De gebruiker ziet dit op zijn scherm als een wolk verwaaiend stof.

Tata Steel gebruikt het systeem om bronnen van stofoverlast vroegtijdig te detecteren en stofoverlast voor de omgeving verder te reduceren.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze referenties, neem dan contact met ons op.