Producten en diensten Milieu-onderzoek

ECN heeft vanwege haar jarenlange ervaring zeer veel kennis en vaardigheden in huis. ECN kan haar opdrachtgevers op het gebied van producten en diensten voor milieu-onderzoek daarom een breed scala aan praktisch toepasbare oplossingen aanbieden.

AirBox

Er zijn soms plekken waar de luchtkwaliteit lokaal slecht kan zijn. Het monitoren van de luchtkwaliteit geeft u inzicht in de lokale situatie en maakt het mogelijk gericht in te grijpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. ECN levert daarvoor de AirBox, een sensorplatform voor het meten van onder andere fijnstof. 

Meer informatie leest u in de algemene brochure over de AirBox of in het overzicht van AirBox toepassingen en technische specificaties.

Stof Monitoring Systeem

U wilt de stofoverlast op uw terrein beperken, maar heeft onvoldoende inzicht in de effectiviteit van uw maatregelen. Het ECN Stof Monitoring Systeem geeft online, real-time inzicht in de stofemissies van uw terrein en maakt onderscheid tussen emissies van uw terrein en stofbronnen in de omgeving. 

Meer informatie leest u in de Stof Monitoring Systeem brochure en in de presentatie over het Stof Monitoring Systeem

Monitoring Stedelijke Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is een van de belangrijke parameters in een gezonde stad met een duurzame leefomgeving. De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek is cruciaal om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het ECN monitoring systeem voor stedelijke luchtkwaliteit maakt dit mogelijk.

Lees meer in de presentatie over het monitoren van stedelijke luchtkwaliteit.

Fijnstofmeting

Hoeveel fijnstof is er op enig moment in een stad, wijk of een straat? Hoe groot en schadelijk zijn deze deeltjes? Wat voor deeltjes zijn dit eigenlijk? ECN brengt als expert de lokale situatie voor overheden en bedrijven in beeld. Ook adviseert ECN over beleid en maatregelen ter vermindering van fijnstofemissies en -concentraties. 

Meer informatie leest u in de brochure over fijnstof

Stikstofmeting

Een teveel aan reactieve stikstof (ammoniak, stikstofdioxide) is slecht voor de ontwikkeling van vegetatie. Staat uw project als ontwikkelaar onder druk vanwege een dreigend overschot aan stikstofdepositie? Of is er in uw gemeente een gebied waar de stikstofdepositie te hoog is? ECN verricht metingen, ontwikkelt modellen voor stikstofemissie, -depositie en transport en adviseert u hoe u uw lokale situatie kunt verbeteren.

Meting Volatiel Organische Componenten

Volatiel Organische Componenten (VOC’s) zijn organische verbindingen die vrij kunnen komen bij industriële activiteiten. Ze komen onder andere ook in kleine hoeveelheden voor in uitlaatgassen.

ECN beschikt over mobiele apparatuur om de emissies van een terrein in kaart te brengen en kan ook emissiebronnen in de omgeving van uw bedrijf identificeren. In combinatie met meteogegevens wordt zo de totale emissie van uw bedrijf over de meetperiode berekend. 

Analyse milieurisico hergebruik

Veel reststoffen kunnen nuttig hergebruikt worden, bijvoorbeeld als bouwstof. ECN heeft de expertise en faciliteiten om uw producten te testen en te beoordelen of toepassing van reststoffen op een verantwoorde manier mogelijk is.

Klassificatie van gevaareigenschappen van afvalstoffen

ECN's gratis ClassifyMyWaste™ tool is ontwikkeld om gevaareigenschappen van afvalstoffen inzichtelijk te maken. Door uw gegevens in te vullen in ClassifyMyWaste™, heeft u binnen enkele minuten een gratis scan van uw gevarenclassificatie en een eventueel advies voor acties die u kunt uitvoeren.

Ga naar de ClassifyMyWaste™ tool.

Procesontwikkeling hergebruik

Vaak is het door nabewerking mogelijk om verontreinigingen uit uw product te verwijderen of te immobiliseren. Hierna is direct hergebruik wel mogelijk. ECN helpt u graag bij deze nabewerkingen. Vanuit onze diepgaande kennis over uitloogmechanismen adviseren we u over mogelijke processen voor uw product en ontwikkelen we samen met u een proces toegespitst op uw materiaal en uw business case. 

LeachXS

LeachXS is een door ECN ontwikkeld expert systeem waarmee u de resultaten van uitloogtesten overzichtelijk kunt ordenen en direct vergelijken met relevant beleid. Het biedt tevens de mogelijkheid om uitlooggedrag te modelleren.

Meer informatie leest u op de website van LeachXS

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.