Milieu-onderzoek en technologie

ECN ontwikkelt kennis, technologie en meetinstrumenten om een duurzame leefomgeving en een betere luchtkwaliteit mogelijk te maken.

Wat is een duurzame leefomgeving?

In een duurzame leefomgeving ondervinden burgers en bedrijven geen overlast van elkaar en leeft iedereen in een gezond milieu. Dat betekent dat er geen last is van bijvoorbeeld luchtvervuiling, stank, geluid, licht, straling en hittestress. Geen directe overlast (zoals bij geluid) en geen overlast van effecten op de lange termijn (zoals bij sommige luchtvervuiling).

Welke rol speelt ECN hierbij?
ECN ontwikkelt kennis en technologie om een duurzame leefomgeving mogelijk te maken. Dat begint bij het onzichtbare zichtbaar maken: het meten van overlast. ECN richt zich bij het meten van overlast vooral op luchtvervuiling. Deze wordt in kaart gebracht met innovatieve meetinstrumenten. De meetgegevens zet ECN om in informatie die mensen helpt hun leefomgeving duurzaam in te richten. Samen met bedrijven ontwikkelt ECN daarnaast concrete oplossingen voor het aanpakken van milieuproblemen. En met overheden ontwikkelt ECN innovatief beleid om de leefomgeving duurzamer te maken.

Welke expertise heeft ECN op dit gebied?
Onze expertise op het gebied van de duurzame leefomgeving omvat onder andere:

  • Instrument- en sensorontwikkeling
  • Meten en monitoren van luchtkwaliteit
  • Modelleren van luchtkwaliteit
  • Emissie en depositie van stikstof (ammoniak, stikstofdioxide)

Meer informatie over onze expertise in de duurzame leefomgeving leest u bij producten en diensten. Ook kunt u de uitleganimatie bekijken over het meten van broeikasgassen.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving, om vervolgens steeds hergebruikt te worden. Afval bestaat in de circulaire economie dus niet meer.

Welke rol speelt ECN hierbij?
Sommige afvalstoffen of hergebruikte materialen verontreinigd en kunnen niet direct toegepast worden, bijvoorbeeld als bouwstof in de bouw. ECN ontwikkelt op basis van wetenschappelijke kennis beoordelingsmethoden en processen voor het verantwoord hergebruik van bouwstoffen. Met name het uitspoelen (‘uitlogen’) van verontreinigingen (zoals zware metalen) kan een probleem zijn.

Welke expertise heeft ECN op dit gebied?
Onze expertise op het gebied van de circulaire economie omvat onder andere: 

  • Milieurisico hergebruik
  • Uitloging
  • Procesontwikkeling voor hergebruik
  • Voorspellen van uitloging door modelleren

Meer informatie over onze expertise in de circulaire economie leest u op onze themapagina over dit onderwerp en bij producten en diensten. Ook kunt u de uitleganimatie bekijken over de gesloten kringloop van grondstoffen.

Normering en standaarden 

ECN maakt vaak onderdeel uit van commissies om mee te helpen met het schrijven van nieuwe normeringen en standaarden. ECN ontwikkelt methoden en vertaalt deze door naar normen. Een voorbeeld hiervan is de commissie CEN/TC 351, waar een Europese methode ontwikkeld wordt voor het beoordelen van het risico van het terechtkomen van verontreinigingen uit bouwproducten in het milieu. 

Tip: Benieuwd hoe ECN grensverleggend onderzoek en innovatieve technologieën naar de markt brengt, samenwerkt met andere bedrijven en kennis uitwisselt? Neem dan eens een kijkje op de pagina over technologie-overdracht.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.