Actueel

23 juni 2015

Is een landelijke AiREAS mogelijk?

Van onze partner AiREAS:  Het antwoord is volmondig “JA!” maar dan dienen er zich verschillende partijen, die vandaag nog de landelijke hiërarchie vormen, los te durven laten en zich opnieuw verbinden aan de multidisciplinaire waardecreatie van AiREAS. Lange tijd bestond het vermoeden dat dit...[meer...]

5 juni 2015

Bezoek ECN op de Nationale Milieudag 2015

Op 11 juni a.s. is ECN vertegenwoordigd op de Nationale Milieudag 2015, georganiseerd door de Vereniging Van Milieuprofessionals (VVM). De Nationale Milieudag heeft dit jaar als thema ‘Echt innoveren’. Centraal staat wat er écht nodig is om de belangrijkste milieuvraagstukken de wereld uit te...[meer...]

21 mei 2015

Open Dag Impact uit Petten

Op zaterdag 13 juni organiseert ECN, in samenwerking met JRC, NRG, PALLAS en Mallinckrodt een Open Dag in Petten. Dit jaar bestaat de onderzoekslocatie in Petten 60 jaar. Welke impact heeft het onderzoek? Wat zie je daarvan terug in het dagelijks leven en wat kan je in de toekomst ‘in je eigen...[meer...]

20 april 2015

Internationale belangstelling voor ECN modellen voor risicobeoordeling bouwproducten

Er is internationale belangstelling voor ECN modellen waarmee de milieurisico’s van bouwproducten bepaald kunnen worden. Dat bleek onder meer tijdens twee internationale bijeenkomsten waarin overleg plaatsvond tussen modelexperts.[meer...]

20 februari 2015

ECN meet luchtvervuiling in scheepvaart

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en RIVM heeft ECN in 2014 gedurende vier maanden de luchtkwaliteit bij Loenen gemeten. Op drie locaties op verschillende afstanden van het Amsterdam Rijnkanaal zijn meetmasten geplaatst om te meten of de verspreiding van...[meer...]

16 december 2014

Persbericht: NO2-sensor maakt luchtmeetsysteem compleet

AiREAS breidt netwerk van AirBoxen Eindhoven uit met monitoring verkeersemissies[meer...]

10 december 2014

ECN meet ammoniakreductie van innovatieve bemester Triple Spray

Ammoniak is goed, maar niet teveelReactief stikstof, zoals ammoniak, is een meststof. Bij bemesten is het de bedoeling dat de stikstof uit de mest zoveel mogelijk in de grond terechtkomt. Probleem is dat een deel in de vorm van ammoniakgas bij bemesten vrijkomt en zich in de omgeving verspreidt....[meer...]

28 november 2014

Nieuwe tool van ECN voor effectieve aanpak luchtkwaliteit

ECN ontwikkelt, samen met GGD Amsterdam, een nieuwe tool voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Het instrument met de naam 'Decision Support Tool', helpt beleidsmedewerkers van gemeentes bij de keuze, implementatie en evaluatie van de meest effectieve maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te...[meer...]

30 oktober 2014

Het belang van het meten van broeikasgassen

Meetstation voor broeikasgassen onmisbaar voor effectief klimaatbeleid[meer...]

24 september 2014

Een van de grootste wereldproblemen: reactief stikstof

Stikstof. We hebben het keihard nodig voor de voedselproductie en voor het produceren van honderden producten. Maar tegelijk kan het zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. In de afgelopen jaren is reactief stikstof een van de grootste wereldproblemen geworden. Onderzoeker Albert...[meer...]

23 september 2014

Depositiemetingen Solleveld van start

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een meettoren opgebouwd in de duinen van bij Solleveld, in het DUNEA waterwingebied net ten zuiden van Den Haag. Daarmee wordt bepaald in welke mate en op welke manier luchtverontreiniging die over de duinen waait, in het duinlandschap wordt...[meer...]

29 augustus 2014

ECN maakt concept-onderzoeksplannen 2015 bekend

Net als in voorgaande jaren, zal ECN in 2015 in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Zoals ieder jaar zijn ook in 2015 de onderzoeksonderwerpen in nauw...[meer...]

5 augustus 2014

ECN werkt constructief mee aan de Europese Bouwproductenverordening

De kolomtest is in Nederland al vele jaren verplicht om na te gaan of primaire en secundaire bouwmaterialen aan de normen voor uitloging volgens het BesluitBodemkwaliteit voldoen. “Ook in het kader van de Europese Bouwproductenverordening wordt zo’n test verplicht. De vraag is dan al snel...[meer...]

29 juli 2014

Fijnstof monitoring-systeem ECN in uitgave ‘Stofbestrijding’

Continu real time zicht op het ontstaan en de beweging van wolken fijnstof, ook in uithoeken van een terrein en ook in het donker. Dat biedt het nieuwe fijnstof monitoring-systeem van ECN. Bedrijven kunnen onmiddellijk ingrijpen als dat nodig is en zo overlast voor de omgeving voorkomen. Het...[meer...]

1 juli 2014

ECN staat aan de basis van nieuwe Europese meetmethoden voor uitloging van schadelijke stoffen uit bouwproducten

Een nieuwe Europese Bouwproductenverordening moet de bestaande handelsbelemmeringen rond bouwproducten tussen lidstaten in de Europese Unie opheffen. De introductie van CE markering op bouwproducten is een essentieel middel om dit te bereiken. Fabrikanten zullen onder andere iets over emissies van...[meer...]

23 juni 2014

Binnenlucht in een voertuig ongezond?

De kwaliteit van de lucht in een rijdend voertuig staat ter discussie. De vraag is  of de hogere concentraties aan fijnstof en NO2 op drukke verkeerswegen de binnenlucht (en mogelijk daarmee de gezondheid van de rijder) beïnvloeden? Uit een eerste studie van ECN blijkt dat inderdaad het...[meer...]

19 juni 2014

ECN coördinator in Europees project rondom luchtkwaliteit

Op 1 en 2 juli 2014 komt Werkgroep 34 voor het Europese project CEN Anions and Cations in PM2,5 bijeen in Amsterdam om de voortgang van de ontwikkeling van de meetmethode te bespreken. ECN is de coördinator van dit project en zal ook de werkgroepbijeenkomst voorzitten.[meer...]

26 mei 2014

Schone lucht in uw gemeente?

In Eindhoven weten ze het. De actuele luchtkwaliteit in de lichtstad is online te volgen. Vorig jaar zijn hier 30 AirBoxen opgehangen die concentraties fijnstof meten. Eindhoven had de primeur. Nu is het tijd voor de volgende gemeenten. Sla de handen ineen met burgers, bedrijven en wetenschappers...[meer...]

28 maart 2014

Lokale monitoring brengt fijnstofproblemen in kaart

Nieuwe gemeentebesturen moeten zorgen voor gezonde lokale situatie[meer...]

30 januari 2014

Monitoring ECN helpt bedrijven bij aanpak fijnstof

Veel interesse voor nieuw ECN systeem na succesvolle test bij Rietlanden Terminals[meer...]

Resultaten 41 t/m 60 van 64