Actueel

23 augustus 2016

Energiedeskundigen zetten spelregels energietransitie op een rij

Energiedeskundigen, waaronder experts van ECN, hebben de afgelopen maanden in het Forum Energietransitie nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op...[meer...]

13 juni 2016

Internationaal meetexperiment ammoniak in Dronten

Nieuwe technieken kunnen metingen en uitkomsten nauwkeuriger maken. Met een grootschalig en zelden vertoond experiment gaan wetenschappelijke teams uit Nederland, Frankrijk en Zwitserland een week lang ammoniakemissies van mest meten in Dronten. Daarmee willen ze aantonen dat met nieuwe...[meer...]

8 juni 2016

Tien uitdagingen voor de energietransitie

Gebouwen, vervoer, industrie, ICT, gebruikersgedrag, energieopslag, zonne-energie, windenergie, bio-energie, CO2-vastlegging en meer. De energietransitie is een van de grootste veranderingen in deze eeuw en kent vele aspecten. Ze zijn geclusterd in de Nationale Wetenschapsagenda Route...[meer...]

31 mei 2016

Vice-gouverneur provincie Hebei bezoekt ECN

Op 6 mei heeft de vice-gouverneur van de provincie Hebei ECN bezocht. De gouverneur heeft zich laten informeren over de stof monitoring die ECN samen met zijn Chinese partner Lanmeng ingericht heeft in Lingshou in de provicie Hebei.[meer...]

20 april 2016

TekDelta en ECN ontsluiten labs en faciliteiten voor startups

TekDelta, een initiatief van StartupDelta en TNO, maakt patenten, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten makkelijker beschikbaar voor startups. ECN ontsluit daarbij als partner van TekDelta, haar analyse en research labs en haar faciliteiten en services voor de realisatie van pilots, demo’s en...[meer...]

5 april 2016

ECN zorgt voor Europese certificering van bio-based producten

Op weg naar een duurzame, circulaire economie worden steeds meer producten gemaakt uit biomassa. Dat is materiaal afkomstig van planten die recent groeiden. "Een product noemen we nu 'bio-based' als een deel uit biomassa bestaat. Het is niet vastgelegd hoe groot dat deel moet zijn," zegt Jaap...[meer...]

4 april 2016

Handzame AirBox CAIRE meet luchtkwaliteit in en om huis en op het werk

ECN brengt geavanceerde sensortechnologie naar handheld[meer...]

9 februari 2016

Circulariteit vraagt om doorbraak

“We zien veel bedrijven stoeien met circulariteit”, vertelt Sjaak van Loo, program development manager Milieu bij ECN. “Grondstoffen moeten  zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden, afval geminimaliseerd en er moet zelfs een tweede leven aan worden gegeven. Enerzijds vanuit...[meer...]

15 december 2015

ECN tekent samen met Partners for International Business Clean Coal China convenant

De ondertekening van het convenant vond op 1 december 2015 plaats door het consortium Partners for International Business, waar ECN deel van uitmaakt. Het consortium heeft als doel om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te...[meer...]

2 december 2015

Tata Steel zet ECN Stof Monitoring Systeem in voor preventie stofoverlast

Bij de activiteiten van Tata Steel in IJmuiden kan stof ontstaan. Op het terrein worden diverse maatregelen genomen om vorming en verspreiding van stof tegen te gaan, zoals afdekken van bergen kolen en erts, bevochtigen van materiaal, schoonhouden van wegen en overdekken van stofgevoelige...[meer...]

27 november 2015

Klimaat: wat hangt ons nu echt boven het hoofd?

Arjan Hensen, klimaatonderzoeker bij ECN, omschrijft zijn baan als “betonvlechter “. Want hij en zijn team bij ECN kijken wat er nu echt in de lucht gebeurt met broeikasgassen boven Nederland. Hensen: “We meten nu 22 jaar lang wat er boven Nederland rondhangt. Op de 200 meter hoge meetmast van het...[meer...]

25 november 2015

Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Een nieuwe door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot van grote bedrijven in de staalindustrie tegen geringe kosten met miljarden tonnen te verminderen. Aangezien de staalindustrie samen met energiecentrales verantwoordelijk zijn voor...[meer...]

27 oktober 2015

Onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol afgerond

ECN meet luchtkwaliteit rond luchthaven[meer...]

22 oktober 2015

ECN helpt China bij aanpak fijnstof met ‘Made in Holland’ technologie

Overeenkomst met Lanmeng gesloten tijdens handelsmissie met koning en koningin[meer...]

15 oktober 2015

ECN op Recycling 2015 in stand 318

Op 2-4 november a.s. vindt Recycling 2015 plaats in de Evenementenhal Gorinchem, dé vakbeurs in de Benelux waar de totale recyclingbranche samenkomt. Rondom circulaire economie, belicht ecn de volgende onderwerpen tijdens de beurs: Van afval naar grondstof Wij ondersteunen u graag om uw...[meer...]

6 oktober 2015

Tienjarig innovatief experiment naar duurzaam stortbeheer kan starten

ECN ondersteunt Green Deal Duurzaam Stortbeheer voor onderzoek verduurzamen storten afval[meer...]

2 oktober 2015

Sardinië congres over afvalbeheer en storten van afval 2015

In de week van 5 tot 9 oktober 2015 wordt op Sardinië voor de 15e keer “Het internationale congres over afvalbeheer en storten van afval” gehouden. ECN is vanuit haar inhoudelijke kennispositie en ervaring op het gebied van afvalbeheer en storten ook dit jaar aanwezig. Andre van Zomeren, expert...[meer...]

17 september 2015

Nieuw Europees meetnetwerk volgt nauwkeurig alle niet CO2-broeikasgassen

Belangrijk voor nieuwe afspraken op klimaattop eind december  Vooruitlopend op de politieke klimaattop eind van het jaar in Parijs, vindt van 21 tot 24 september aan de Universiteit Utrecht een internationale wetenschappelijke conferentie plaats over alle andere broeikasgassen dan CO2. Deze...[meer...]

15 september 2015

ECN-meting toont aan: minder fijnstof bij overslagbedrijf IGMA in Amsterdamse haven

Nieuwe metingen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bij bulkterminal IGMA in het Amsterdamse havengebied hebben uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof (PM10) minder is dan tot nu werd aangenomen. IGMA is een bulkterminal in de Amsterdamse haven voor de overslag van landbouwproducten,...[meer...]

7 juli 2015

Beter meten maakt beleid slimmer

Fijnstof zorgt voor opwinding bij burgers, overheden en milieuorganisaties. Metingen van de luchtkwaliteit worden geïnterpreteerd en besproken in de pers. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? In Eindhoven doet ECN lokaal nauwkeurige metingen naar de aanwezigheid van fijnstof. Met real time data...[meer...]

Resultaten 21 t/m 40 van 64