Milieu-onderzoek

Onze economie en technologie laat sporen na in het milieu in de vorm van afval en stoffen die in de lucht en bodem terechtkomen. In haar milieuprogramma ontwikkelt ECN kennis, technologie en oplossingen om onze leefomgeving en omgang met grondstoffen gezond en duurzaam te maken.

ECN werkt op het gebied van milieu-onderzoek samen met het bedrijfsleven en overheid. Zij richt zich daarbij op het creëren van een duurzame leefomgeving en een circulaire economie. Met wetenschappelijke kennis als basis geeft ECN beleidsadvies aan overheden op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Oplossingen van ECN

Opdrachtgevers kunnen bij ECN onder meer terecht voor: 

  • Stofmonitoring
  • Fijnstof
  • Reactief stikstof
  • Volatiel organische componenten
  • Analyse milieurisico hergebruik
  • Procesontwikkeling hergebruik
  • Uitloogonderzoek en modellering

Services van ECN

U kunt op het gebied van milieu-onderzoek bij ons terecht voor: 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.