Strategie en advies Energie-efficiëntie

Op het gebied van strategie en advies voor energie-efficiëntie biedt ECN verschillende diensten aan die de industrie helpen hun bedrijfsproces efficiënter in te richten en hun energiegebruik en kosten te verlagen.Specifiek advies van ECN richt zich onder andere op: 

  • Evaluatie van totale energiehuishouding voor energiebesparingspotentieel en kostenreducties.

  • Implementatie van de nieuwste technologieën op het gebied van energie-efficiëntie.

  • Terugdringen van energiegebruik in energie-intensieve industrie:
    ECN heeft voor verschillende industriële processen in de chemie, voedingsindustrie en papier het totale energiegebruik in kaart gebracht en het daarbij behorende besparingspotentieel berekend. Daarnaast heeft ECN opties geïdentificeerd om deze energiebesparing te kunnen realiseren. Op basis hiervan is de eindgebruiker in staat om zijn kosten terug te dringen.

  • Oplossingen met betrekking tot restwarmte:
    ECN biedt energie-efficiënte oplossingen voor het upgraden, opslaan en hergebruiken van restwarmte. Daarbij richt ECN zich op de ontwikkeling van technologieën en diensten voor warmtepompen, warmte-integratie en opslag. Deze technologieën verminderen de warmtevraag en produceren de benodigde warmte efficiënter. Dit leidt tot lager energieverbruik, lagere kosten en een lagere uitstoot van koolstof voor de energiegebruiker en verduurzaming van warmte. Meer informatie hierover leest u in de brochure over warmtetechnologie.

Tip: Benieuwd hoe en bij wie ECN haar strategie en advies in de afgelopen jaren ingezet heeft? Lees de referenties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.