Onderzoek en technologie Energie-efficiëntie

ECN doet op veel verschillende vlakken onderzoek naar nieuwe technologieën op het gebied van energie-efficiëntie, warmtetechnologie en procestechnologie. De belangrijkste ontwikkelingen zetten we voor u op een rijtje.

Verlagen van energiekosten met warmtetechnologie

Het energie-efficiëntie onderzoek van ECN richt zich op de ontwikkeling van technologieën en diensten voor warmtepompen, warmte-integratie en opslag.

Deze technologieën verminderen de warmtevraag en produceren de benodigde warmte efficiënter. Dit leidt bij energiegebruikers tot een lager energieverbruik, lagere kosten en een lagere uitstoot van koolstof.

Meer informatie leest u in de brochure over warmtetechnologie.

Tip: Benieuwd hoe en bij wie ECN haar expertise op het gebied van onderzoek en technologie in de afgelopen jaren ingezet heeft? Lees de referenties. 

Verbeteren van bedrijfsprocessen met procestechnologie 

 • Scheidingsprocessen:
  In de industrie zijn scheidingen zeer energie-intensief. ECN ontwikkelt scheidingstechnologie om gassen en vloeistoffen efficiënt en energiezuinig te scheiden. De membranen van ECN onderscheiden zich door hoge stabiliteit onder extreme condities en twee unieke gepatenteerde membraanmodules: Hybsi® en Hysep®.

 • Behandelen en opwaarderen van gassen:
  Bij verbrandingsprocessen komen diverse gassen vrij. De technologie van ECN waardeert deze gassen op en verwijdert onzuivere componenten uit deze gassen. De technologie van ECN is kosteneffectief en energiezuinig. ECN past de technologie toe op grote schaal voor grote kolen- en gascentrales en op kleine schaal (biogasreiniging).

 • Intensiveren van processen voor bulkchemicaliën
  ECN biedt de grote chemische industrie een aantal technologieën die processtappen combineren en de schaalgrootte van processen verkleinen. Dit resulteert in compactere efficiëntere installaties en systemen. ECN ontwikkelt samen met de chemische industrie gestructureerde reactoren en geïntegreerde warmte integratie distillatie kolommen.

 • CO2-afvang en hergebruik
  ECN heeft diepgaande kennis en ervaring van CO2-afvang en CO2-hergebruik. Met ECN-technologie wordt dit voor aardgas- en kolengestookte energiecentrales goedkoper en energie-efficiënter. De SEWGS-technologie (Sorption-Enhanced Water Gas Shift) combineert de productie van waterstof uit syngas met de scheiding van CO2 in slechts één processtap. 

Meer weten?

Lees meer over het onderzoeksprogramma voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN op het gebied van:

Energie en industrie

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.

Tip: Benieuwd hoe ECN grensverleggend onderzoek en innovatieve technologieën naar de markt brengt, samenwerkt met andere bedrijven en kennis uitwisselt? Neem dan eens een kijkje op de pagina over technologie-overdracht.

Tip: Benieuwd hoe ECN grensverleggend onderzoek en innovatieve technologieën naar de markt brengt, samenwerkt met andere bedrijven en kennis uitwisselt? Neem dan eens een kijkje op de pagina over technologie-overdracht.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.