Lopende projecten Energie-efficiëntie

ECN is actief in meerdere lopende projecten voor energie-efficiëntie in o.a. de clusters van TKI (PPP) ISPT. We zetten er graag een paar voor u op een rij.  

 • STEPWISE:
  Binnen het mede door H2020 gesponsorde STEPWISE project, demonstreert ECN, in een grote industriële pilot, een geavanceerde CO2 afvang technologie. Hoogovengas vanuit een staalbedrijf zal worden behandeld met de SEWGS, Sorption Enhanced Water Gas Shift, technologie. 

 • FReSMe:
  FReSMe is een door H2020 ondersteund project waarin vanuit restgassen in de staalindustrie ongeveer 1 ton methanol per dag zal worden geproduceerd. De SEWGS-technologie worden gebruikt om de grondstof hoogovengas op te werken. In de vervolgstappen wordt het product verder behandeld en omgezet in methanol. 

 • FLEDGED:
  Het FLEDGED project combineert een flexibel op sorptie gebaseerde vergassingtechnologie met een nieuwe technologie voor de productie van een geavanceerde bio- brandstof, dimethylether, DME. ECN heeft onlangs een uitvinding gedaan waardoor in één stap DME kan worden gesynthetiseerd  uit een CO2-bevattend syngas. Deze nieuwe technologie zal op pre-pilot schaal, binnen onze eigen laboratoria, worden gedemonstreerd.

 • ALIGN -CCUS:
  Het doel van ALIGN -CCUS is om de overgang van de bestaande industriële sectoren naar een economisch stabiele en klimaat neutrale toekomstige situatie. Dankzij CO2 afvang, gebruik en opslag (CCS en CCU) zal het mogelijk zijn om de een zeer lage netto CO2 uitstoot te bereiken. Binnen ALIGN worden specifieke vraagstukken rondom de CCUS keten van verschillende industriegebieden worden geadresseerd om een kosteneffectieve invoering van CCUS in 2025 mogelijk te maken. Binnen dit project ontwikkelt ECN een nieuwe katalysator voor de omzetting van CO2 naar waardevolle grondstoffen. 

 • ELEGANCY:
  ELEGANCY heeft tot doel om economisch levensvatbare technologieën voor de productie van koolstofarme waterstof op basis van fossiele brandstoffen door het gebruik van geavanceerde CO2 afvangtechnologieën en permanente opslag te ontwikkelen. De belangrijkste grondstof binnen ELEGANCY hiervoor is aardgas. ECN richt zich op de restgassen uit de industrie, met name de staal en non-ferro metalen sectoren. 

 • 3D-CAPS:
  Het project 3D-CAPS is gericht op een tienvoudige  productiviteitsverhoging van twee op adsorptie gebaseerde CO2 afvangtechnologieën. Dit zal leiden tot een aanzienlijke afname van de totale omvang van de installatie en de bijbehorende kosten. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van de meest recente technieken voor het vormgeven van materialen: additief productieprocessen of 3D-printing. 

 • LOCOSTO:
  Het LOCOSTO project is erop gericht oplossingen te ontwikkelen voor industriële warmteopslag in het temperatuurgebied tussen 100°C en 250°C, die zowel technisch als economisch haalbaar zijn. Dit project wordt in een consortium uitgevoerd met DOW en EMMTEC als eindgebruikers, DWA als engineering consultant, Bronswerk Heat Transfer als systeem leverancier, Croda, Salca, Perstorp, en Nedmag als materiaal leveranciers en TNO en ECN (coördinator) als kennisinstituten.

 • PCM Scale-up:
  Warmteopslag kan bij vele industriële processen worden toegepast om te besparen op energiegebruik. Dit project levert een PCM warmteopslag testinstallatie op industrieel relevante schaal op, waarmee kennis van de prestaties van de technologie wordt verkregen. Ook krijgt men inzicht in de bijdrage aan de energiebesparing die industriële processen kunnen leveren en de economische haalbaarheid en randvoorwaarden waaronder de technologie het best ingezet kan worden.

 • Ontwikkeling thermo-elektrisch paneel:
  ECN werkt in samenwerking met RGS development, Tata en Ardagh aan de ontwikkeling van een thermo-elektrisch paneel dat in staat is om hoge-temperatuur restwarmte (600°C) om te zetten in elektriciteit en nuttige warmte. Hierbij is de thermo-elektrische technologie afkomstig van RGS development en werkt ECN aan het thermische deel van het systeem. 

 • STEPS:
  In het STEPS project wordt op basis van pentaan een warmtepomp ontwikkeld die in staat is om tot 6 bara stoom te produceren. Dit is een twee-traps compressie systeem waarbij restwarmte op zowel laag (60°C) als middentemperatuur (100°C) kan worden toegevoerd.  STEPS wordt uitgevoerd door een omvangrijk industrieel consortium. Dit consortium bestaat uit eindgebruikers AkzoNobel, Bavaria, Dow, DSM, Heineken, Huntsman, Lamb Weston / Meijer,  SmurfitKappa, Warmtebedrijf Rotterdam, technologie leveranciers Bronswerk Heat Transfer, IBK en engineering & consultancy bedrijf IF Technology. 

 • TASTE:
  ECN werkt in het kader van het TASTE (Electrically driven ThermoAcoustic high temperature STEam producing heat pump) project samen met Bronswerk Heat Transfer, Howden Thomassen Compressors, Dow en SmurfitKappa aan de ontwikkeling van een industriële thermo-akoestische warmtepomp. Deze warmtepomp wordt aangedreven met een zuigercompressor en is in staat om restwarmte van 120°C op te waarderen tot minimaal 180°C stoom. 

 • CTWB:
  In het CTWB (Compacte Thermo akoestische Warmtepomp voor de Bebouwde omgeving) project wordt de veelzijdigheid van thermo akoestische warmtepomp technologie gedemonstreerd. In samenwerking met Blue Heart Energy, Teamwork Technology wordt een kleine, compact warmtepomp ontwikkeld die omgevingswarmte op een efficiënte manier moet opwaarderen tot ruimte- en/of tapwaterverwarming.

 • EELS:
  In het kader van het EELS (Energy Efficient drying using Liquid Sorption) project werkt ECN aan een sorptiesysteem dat in staat is om restwarmte uit een sproeidroger, bestaande uit warme vochtige lucht, vrijwel volledig terug te winnen. De warmte die vrijkomt door de absorptie van het vocht uit de lucht, wordt gebruikt om de lucht op te warmen en weer terug te sturen (als droge lucht) naar de droger.

Tip: Benieuwd hoe en bij wie ECN haar expertise in de afgelopen jaren bij projecten ingezet heeft? Lees de referenties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.