Lopende projecten Energie-efficiëntie

ECN is actief in meerdere lopende projecten voor energie-efficiëntie in o.a. de clusters van TKI (PPP) ISPT. We zetten er graag een paar voor u op een rij.  

 • Utilities and sustainable use of heat:
  ECN helpt bedrijven zoals Smurfit Kappa door met aanpassing van bestaande technologie energie te besparen. Daarnaast ontwikkelt ECN, met onder andere Bronswerk, nieuwe warmtepompen om nog meer restwarmte te kunnen hergebruiken.

 • Dewatering & Drying:
  ECN organiseert eindgebruikers en technologieontwikkelaars rondom dit thema en voert specifiek onderzoek uit dat gericht is op energie-efficiënte oplossingen.

 • Gas separation & treatment:
  ECN beantwoordt de vraag van bedrijven uit de gassector (o.a. Frames en Shell) over de ontwikkeling van de innovatieve sorptie-technologie.

 • Energy Efficient Bulk Liquid Separation:
  ECN ontwikkelt de inzet van membranen en destillatieconcepten om energie te besparen voor ISPT partners.

 • Biobased to bulk chemicals:
  ECN koppelt de kennis van biomassaomzetting en de productie van bulkchemicaliën om roadmaps te maken voor de vervanging van fossiele feedstock in de bulkchemie.
 • Carena
  ECN coördineert dit EU project, waarin energiebesparende technologie wordt ontwikkeld voor de chemische industrie.

 • EDGaR
  EDGaR is een Nederlands onderzoek consortium van tien bedrijven en onderzoeksinstituut dat de realisatie van wetenschappelijke, toegepaste en technologische onderzoeken over gas en duurzaamheid coördineert.

 • Energy Hub
  E-Hub is een Europees project met als doel om het volledige potentieel van duurzame energie te demonstreren in een Energy-Hub District waarin 100% on-site duurzame energie wordt ingezet. Als partner van het consortium ontwikkelt ECN technologie voor compacte warmteopslag en voert ECN een case studie uit voor de toepassing van het E-hub concept in een nieuwe wijk in Amsterdam.

 • Odyssee-Mure
  Het Odyssee-Mure-project is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten en Noorwegen. Het doel is energiebesparingstrends en energiebesparingsmaatregelen in kaart te brengen. Hierbij worden twee complementaire databases gebruikt: ODYSSEE met energiebesparings- en CO2-indicatoren, inclusief gedetailleerde informatie over energieverbruik, activiteiten en gerelateerde CO2-emissies (ongeveer 1000 reeksen per land) en MURE met energiebesparingsmaatregelen inclusief hun effect (ongeveer 2000 maatregelen). 

 • Elektrificering van de chemische industrie
  ECN en TNO hebben samen met partners een open innovatie onderzoeksprogramma dat zich toespitst op de benutting van duurzame elektriciteit in de chemische industrie. 

 • Overige projecten:
  ECN is actief in een aantal EU FP7 projecten en vormt momenteel consortia met een groot aantal betrokkenen om de Horizon 2020-voorstellen vorm te geven.

Tip: Benieuwd hoe en bij wie ECN haar expertise in de afgelopen jaren bij projecten ingezet heeft? Lees de referenties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.