Actueel

18 februari 2016

Start van ELECTRE project: verlagen van electrolyzer kosten door verlenging levensduur

VoltaChem co-initiator ECN en Hydron Energy gaan samenwerken in een project om te onderzoeken welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer. Het uiteindelijke doel is om de kosten van electrolyzers te verlagen naar een niveau...[meer...]

9 februari 2016

Circulariteit vraagt om doorbraak

“We zien veel bedrijven stoeien met circulariteit”, vertelt Sjaak van Loo, program development manager Milieu bij ECN. “Grondstoffen moeten  zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden, afval geminimaliseerd en er moet zelfs een tweede leven aan worden gegeven. Enerzijds vanuit...[meer...]

5 februari 2016

ECN, initiator van het VoltaChem Shared Innovation Program, nodigt u uit voor het jaarcongres elektrificatie van de chemische industrie

Op 17 maart 2016 organiseert VoltaChem samen met Innovatielink, Energy Valley, FME en de Topsector Chemie van 13.30 uur tot 18:00 haar jaarlijkse event. Ditmaal in de Energy Barn op het Zernike Science Park in Groningen. VoltaChemShared Innovation Program VoltaChem, een initiatief van TNO en ECN,...[meer...]

29 januari 2016

Hoge-temperatuur warmtepomp technologie voor duurzame stoomproductie in de industrie

Een consortium, gecoördineerd door ECN, ontwikkelt warmtepomptechnologie voor industriële toepassingen waarbij restwarmte of geothermie wordt gebruikt als bron om stoom te producereen tot temperatuurniveaus van 200°C, aanmerkelijk hoger dan tot op heden mogelijk. De nieuwe pomptechnologie moet...[meer...]

25 november 2015

Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Een nieuwe door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot van grote bedrijven in de staalindustrie tegen geringe kosten met miljarden tonnen te verminderen. Aangezien de staalindustrie samen met energiecentrales verantwoordelijk zijn voor...[meer...]

20 november 2015

Proces intensifiëring: SEWGS case

Proces intensifiëring omvat het combineren van meerdere processtappen met als doel de specifieke kosten te verkleinen. Een typische proces intensifiëring is de combinatie van een evenwichts-gelimiteerde reactie met de na-geschakelde scheiding. De dalende kosten kunnen resulteren uit een toegenomen...[meer...]

5 november 2015

Geothermie voor de industrie: ECN & IF Technology slaan de handen ineen!

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ingenieursbureau IF Technology B.V. hebben op 3 november 2015 een intentieverklaring getekend voor samenwerking op het gebied van toepassing van diepe geothermie in de industrie in de overtuiging dat deze optie veel potentie biedt voor de verduurzaming...[meer...]

8 oktober 2015

Shared Innovation Program VoltaChem gelanceerd

Verbinding tussen chemische industrie en elektriciteitssector [meer...]

10 september 2015

European Conference of Chemical Engineering 2015

Van 27 September t/m 1 Oktober 2015 is ECN aanwezig op de ECCE “European Conference of Chemical Engineering in Nice, Frankrijk. Deze conferentie toont de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (bio-)chemische engineering voor de Europese procesindustrie. ECN is aanwezig op deze beurs en nodigt u...[meer...]

1 september 2015

ECN maakt concept-onderzoeksplannen 2016 bekend

Ook in 2016 zal ECN in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Zoals ieder jaar zijn voor 2016 de onderzoeksonderwerpen in nauw overleg met de TKI’s (Topconsortia voor...[meer...]

25 juni 2015

Stille warmtepomp ECN kan energieverbruik woning halveren

Met een fluisterstille warmtepomp die woningen per kamer kan ventileren, koelen en verwarmen denken Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Teamwork Technology een enorme energiebesparing te kunnen realiseren in de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik van de warmtepomp 10...[meer...]

21 mei 2015

Open Dag Impact uit Petten

Op zaterdag 13 juni organiseert ECN, in samenwerking met JRC, NRG, PALLAS en Mallinckrodt een Open Dag in Petten. Dit jaar bestaat de onderzoekslocatie in Petten 60 jaar. Welke impact heeft het onderzoek? Wat zie je daarvan terug in het dagelijks leven en wat kan je in de toekomst ‘in je eigen...[meer...]

22 april 2015

Uitnodiging workshop: "Electrification of the Chemical Industry"

ECN en TNO nodigen u van harte uit om op donderdag 28 mei aanstaande deel te nemen aan de workshop 'Electrification of the Chemical Industry'. Doel is bedrijven uit de chemie- en energiesector, uit de apparatenbouw en de wetenschap te verbinden rond het leveren van flexibele duurzame energie aan de...[meer...]

13 april 2015

ECN tekent MoU met Marokkaans onderzoeksinstituut IRESEN

Samenwerking op gebied van biomassa, zonne- en windenergie[meer...]

10 april 2015

EuRyDice-project van start gegaan

“Energie-efficiënte valorisatie van componenten uit processtromen” is de volledige titel van het nieuwe EuRyDice-project, dat binnen het ISPT-samenwerkingsverband zal worden uitgevoerd door AkzoNobel, Corbion, DOW, Hexion, ECN, KWR en VITO.[meer...]

1 april 2015

LOCOSTO: verbetering van de energie efficiency van industriële processen door warmteopslag

Het opslaan van warmte voor gebruik op een later tijdstip is een goede manier om energie te besparen. Batch processen in de industrie kunnen de vrijkomende warmte uit een lopende batch via warmteopslag weer benutten om de volgende batch voor te verwarmen. Hoewel warmteopslag in enkele sectoren al...[meer...]

13 maart 2015

Succesvol eerste jaar voor het ‘Smart Delta Resources Platform’

Het Platform voor versterking concurrentiekracht Zeeuwse industrie levert ruim 20 projecten op voor samenwerking en synergie bij grondstoffen en energiegebruik.[meer...]

12 februari 2015

Wat is de meerwaarde van energie efficiency? En wat is de rol van ECN daarin?

‘The Next Dawn: Energy Efficiency Comes of Age’[meer...]

23 januari 2015

Industrie slaat handen ineen

Elk industrieel bedrijf kan besparen op energie en grondstoffen. En als we de krachten bundelen zijn de effecten nóg groter. Reststof van het ene bedrijf kan bijvoorbeeld grondstof zijn voor de ander. ECN brengt de mogelijkheden in kaart. Samenwerking met andere (industriële) bedrijven verbetert...[meer...]

26 september 2014

Start project Varende Warmte

Begin september is het innovatieve project Varende Warmte van start gegaan. ECN ontwikkelt samen met de penvoerder DWA en partners Bronswerk Heat Transfer, Visser Smit Hanab, HVC en Stemat een concept waarbij de restwarmte van industriële processen wordt vervoerd en gebruikt voor de verwarming van...[meer...]

Resultaten 41 t/m 60 van 76