Energie-efficiëntie

ECN speelt een prominente rol in het ontwikkelen van duurzame technologieën en kennis in energie-efficiëntie. Hierdoor kan in industriële processen energie efficiënter worden ingezet.

De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn is erop gericht om 20 procent energiebesparing te realiseren in 2020 in Europa. Voor elke lidstaat wordt deze doelstelling vertaald in een nationale doelstelling. De doelstelling voor Nederland komt neer op een cumulatieve energiebesparing in het eindverbruik van 480 PJ in de periode 2014-2020.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, zijn innovaties in energie-efficiëntie noodzakelijk. ECN ontwikkelt kennis en technologie voor energie-efficiënte innovaties in industriële processen.

Onderzoeksprogramma

Het ECN energie-efficiëntie onderzoeksprogramma richt zich op warmte- en procestechnologie. De aandacht ligt daarbij op: 

 • Hergebruik, transport en opslag van restwarmte
 • Membraanscheidingen voor vloeistoffen en gassen
 • Sorptietechnieken voor vloeistof- en gasscheiding
 • Behandelen en opwaarderen van gassen
 • Intensiveren van productieprocessen voor (bulk)chemicaliën
 • Benutten van reststromen zoals CO2 als grondstof voor chemicaliën

Voor de implementatie van deze oplossingen werkt ECN samen met leveranciers van grondstoffen, aannemers, ingenieursbureaus, machinebouwers, installatiebedrijven en een scala aan grote eindgebruikers.

Oplossingen van ECN

ECN zet in op technologische innovatie voor een vermindering van het totale energiegebruik in uw bedrijfsproces, wat leidt tot een duurzamer proces, lager energieverbruik en lagere operationele kosten. Dit doet ECN onder andere door: 

 • Een efficiënter gebruik van energie
 • Een efficiëntere inzet van grondstoffen
 • Ontwikkeling van efficiëntere scheidingsmethoden
 • Terugdringen van ongewenste bijproducten
 • Verbetering van de productopbrengst en kwaliteit
 • De overgang naar duurzame producten

Services van ECN

U kunt op het gebied van energie-efficiëntie bij ons terecht voor: 

Tip: Benieuwd hoe en bij wie ECN haar expertise op het gebied van energie-efficiëntie in de afgelopen jaren ingezet heeft? Lees de referenties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.