Referenties Biomassa

ECN heeft, dankzij haar expertise, voor en met vele opdrachtgevers projecten gedaan. In dit overzicht vindt u enkele belangrijke referenties op het gebied van biomassa en groene energie.

Groene energie via biomassa-vergassing

POSCO Energy is een Zuid-Koreaans energiebedrijf dat fossiele brandstoffen omzet in elektriciteit en warmte. POSCO heeft zijn ambities uitgesproken om biomassa en afval om te zetten voor duurzame energieopwekking.

De heterogeniteit van biomassa en afval vormen een grote uitdaging voor de omzetting in energie. ECN en POSCO Energy hebben daarom een samenwerkingscontract ondertekend. Hierbij vormt ECN-kennis en de MILENA vergassingstechnologie de basis voor de bouw van een pilot vergasser in Korea.

ECN ondersteunt POSCO Energy daarnaast met kennis op het gebied van vergassing en methanisering voor de omzetting van syngas naar methaan. In het ECN lab zijn verschillende samples aangeleverd die getest en geanalyseerd zijn, om zo eventuele problemen tijdens de conversie te identificeren en te vermijden.

Totale procesoptimalisatie voor Polyprom

Eén van de grootste toonaangevende houtskoolproducenten in Europa maakt gebruik van pyrolyse voor de productie van houtskool uit hout.

ECN heeft voor deze houtskoolproducent een audit uitgevoerd. Daarbij zijn er adviezen en verbeteringen gegeven die ervoor gezorgd hebben dat de houtskoolproducent zijn kwaliteit en productiecapaciteit heeft kunnen vergoten.

Bijstook van biomassa in Nuon IGCC centrale

IGCC centrales zetten kolen en andere koolstof-gebaseerde brandstoffen om in syngas voor de productie van elektriciteit en warmte.

ECN heeft voor deze opdrachtgever een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij 50-70% biomassa probleemloos kan worden bijgestookt in de co-vergassingscentrale.

Na het uitvoeren van verschillende biomassa lab- en pilottesten en het analyseren van potentiele biomassabrandstoffen door ECN,  heeft de opdrachtgever inzicht gekregen in schadepreventie door verslakking en vervuiling van biomassa brandstof.

Na het testen en analyseren werd onder meer duidelijk dat er geen extra investeringen nodig zijn om getorrificeerde biomassa (50-70%) te kunnen bijstoken. Bovendien kreeg men inzicht in de opties die er zijn om biomassa-brandstof bij te stoken.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze referenties, neem dan contact met ons op.