Producten en diensten Biomassa

ECN heeft vanwege haar uitgebreide ervaring op het gebied van biomassa een unieke kennispositie. Wij kunnen u dan ook een uitgebreid pakket producten, diensten en praktische oplossingen bieden.

Karakterisering

Geeft via de door ECN beheerde Phyllis-database inzicht in de samenstelling van biomassa, fossiele brandstoffen en rest- en afvalstromen. ECN beschikt over een breed scala aan analysetechnieken om de samenstelling van de biomassagrondstof te bepalen. 

Voorbewerking

Vervuilde biomassastromen met heterogene samenstelling hebben een voorbewerking nodig om te kunnen worden toegepast. ECN is expert in torrefactie en ontwikkeld Organosolv, een fractioneringstechnologie om biomassa te ontsluiten en toegankelijk te maken voor verdere verwerking naar hoogwaardige toepassingen. De expertise van ECN heeft geleid tot compacte biomassapellets met een hoge calorische waarde die voordelen biedt voor transport, verwerking en opslag.

Conversie en opwerking

Voor de omzetting van biomassa heeft ECN kennis en technologie ontwikkeld in thermochemische conversietechnieken als verbranding, vergassing en pyrolyse. 

Verbranding

Het heterogene karakter van biomassa bemoeilijkt de verbranding in een industrieel proces. ECN beschikt over kennis en technieken om het verbrandingsgedrag van vaste en vloeibare brandstoffen (biomassa, kolen, afval en reststromen) te simuleren en in real-time te meten. De kennis en technieken van ECN op het gebied van verbranding geven klanten waardevolle inzichten in belangrijke aspecten als corrosie, vervuiling, verslakking en emissies. 

Vergassing

Via de gepatenteerde MILENA-OLGA vergasser zet ECN biomassa via syngas om naar groen gas, transportbrandstoffen en chemicaliën. De MILENA-OLGA vergasser zorgt voor een flexibele indirecte vergassing met hoog rendement.

Pyrolyse 

ECN voegt waarde toe bij de omzetting van lignine naar biochar en pyrolyse olie voor (in)directe hoogwaardige toepassingen. Denk hierbij aan harsen en lijmen.

Testen en Meten

ECN beschikt over een breed en uniek scala aan proefinstallaties waarbij met verschillende schaalgroottes, hoge en lage temperaturen, hoge en lage drukken en extreme condities gewerkt kan worden. ECN bezit kennis en expertise in bereiding, testen en karakteriseren van onder andere katalysatoren, absorberende materialen en membranen. Deze materialen kan ECN evalueren op verschillende procescondities en schaalgroottes. Doordat de testopstellingen in house ontworpen, gebouwd en onderhouden zijn, kan ECN eenvoudig aanpassingen doen die aansluiten op specifieke behoeften van klanten. De aanwezige beveiligings- en besturingssystemen (bijvoorbeeld gasdetectie, tripalarmen) staan toe dat onderzoeken 24/7 kunnen lopen. ECN biedt de mogelijkheid om testopstellingen van onze klanten op ons terrein neer te zetten waardoor ECN de problemen kan identificeren en analyseren. 

De kennis en expertise die ECN bezit in het opschalen van testopstellingen, de uitgebreide karakterisering en het testen van apparatuur heeft geleid tot een lang track record in samenwerking met industriële partijen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.