Onderzoek en technologie Biomassa

ECN houdt zich op het gebied van onderzoek en technologie rond biomassa bezig met twee onderwerpen: bio-energie en bioraffinage. Ze staan hoog op onze agenda omdat energie uit organisch materiaal voor een belangrijk deel de toekomst van de duurzame schone energie bepaalt. 

Bio-energie

ECN is gespecialiseerd in de thermochemische omzetting van biomassa en houdt zich bezig met het totale proces: van voorbewerking tot verbranding en vergassing van organisch materiaal om daar energie uit op te wekken.

Bij de thermische omzetting van biomassa richt ECN zich op twee verschillende technologieën: vergassing en torrefactie. We lichten hun belangrijkste eigenschappen en voordelen hieronder kort toe.

1. Vergassing:

  • Unieke, gepatenteerde MILENA biomassavergassingstechnologie
  • Volledige omzetting en 80% koud gas efficiency met calorisch waarde van het gas van 12-15 MJ//Nm3
  • Zet biomassa om in gas dat gelijkwaardig is aan aardgas, en dat gebruikt wordt in boilers, motoren, turbines en brandstofcellen
  • Co-productie van groen gas, transportbrandstoffen (CNG, LNG) en chemicaliën
  • Binnenkort opgeschaald van laboratoriumschaal naar een grote demonstratie-installatie 

2. Torrefactie:

  • Gebruikt om compacte biomassa-pellets bij te stoken in kolengestookte energiecentrales en kleinschalige, gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales
  • Biomassa-korrels hebben een hoge energiedichtheid en zijn zeer gemakkelijk te transporteren, verwerken en op te slaan
  • Wordt op dit moment op fabrieksschaal gedemonstreerd en bewezen

Meer informatie? Download de brochure over bio-energie of lees meer over het onderzoeksprogramma van ECN Biomassa.

Bioraffinage

Het onderzoek naar raffinage van biomassa is erop gericht samen met bedrijven nieuwe technologieën te ontwikkelen om verschillende soorten biomassa om te zetten in brandstoffen, chemicaliën en andere producten als een belangrijk onderdeel in de transitie naar een biobased economy.

ECN richt zich op het fractioneren van 2e generatie biomassa (lignocellulose) door middel van Organosolv-technologie, waarbij de focus ligt op de mate hydrolyseerbaarheid van cellulose en hemi-cellulose naar suikers en lignine valorisatie richting hoogwaardige toepassingen als chemicalien en materialen.

Daarnaast focust ECN zich op 3e generatie aquatische biomassa (zeewier) als grondstof voor energie, chemie en materialen. ECN fractioneert en isoleert verschillende suikers die als basis dienen voor verder verdere verwerking naar eindproducten.

Tip: Benieuwd hoe ECN grensverleggend onderzoek en innovatieve technologieën naar de markt brengt, samenwerkt met andere bedrijven en kennis uitwisselt? Neem dan eens een kijkje op de pagina over technologie-overdracht.

Unieke benadering ECN

De benadering van ECN is uniek omdat bij ons de aandacht ligt op raffinage via chemische weg. ECN kijkt daarbij niet alleen naar de afzonderlijke fases in het raffinageproces, maar houdt altijd het totale proces in het oog.

Meer weten?

Biomassa

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.