Lopende projecten Biomassa

Benieuwd welke projecten er bij ECN lopen op het gebied van Biomassa? We zetten er graag een paar voor u op een rij. 

ECN in de projecten van TKI Gas

 • ECN heeft samen met HVC en Gasunie demonstratieproject Groen Gas 2.0 geïnitieerd om de door ECN ontwikkelde MILENA biomassavergassingstechnologie te demonstreren voor de grootschalige productie van Groen Gas.
 • Samen met Dahlman ontwikkelt ECN een efficiënte grootschalige MILENA-vergasser.
 • ECN onderzoekt de noodzaak en de haalbaarheid van omzetting van duurzame stroom in synthetisch aardgas (Power-to-Gas) in opdracht van belanghebbende bedrijven.

ECN in de projecten van TKI Biobased Economy 

 • Hoogwaardige energiedragers:
  ECN voert de wetenschappelijke coördinatie binnen het project Pretreatment (torrefactieontwikkeling in samenwerking met Nederlandse torrefactie-bedrijven en elektriciteitsproducenten) en begeleidt het testen van getorreficieerde biomassa in centrales.

 • Hoge percentages mee- en bijstook:
  ECN heeft samen met energieproducenten projecten opgezet om meer biomassa bij te stoken in kolencentrales en levert kennis om goedkopere biomassa te kunnen gebruiken.

 • Bioraffinage:
  ECN speelt een belangrijke rol in het Iso-butanol Platform Rotterdam en is betrokken bij de bioraffinage-activiteiten in Cuijk. ECN werkt als partner in het LigniFame waarin verschillende lignocellulose bronnen ingezet worden voor een duurzame productie van energiedragers, brandstof additieven, chemicaliën en materialen.

 • Aquatische biomassa:
  ECN en WUR zijn essentiële schakels in de waardeketen van bedrijven die aan de basis staan van zeewieroogst en afgeleide hoogwaardige producten en energie. Lees meer hierover in de aquatische biomassa leaflet.

 • Chemische en biotechnologische conversietechnologie:
  ECN levert Avantium de technologie om fractionering van biomassa mogelijk te maken en zo bio-plastics te leveren aan Coca Cola. 

ECN is daarnaast actief in een aantal EU FP7 projecten en vormt momenteel consortia met heel veel betrokkenen om Horizon 2020 voorstellen vorm te geven.

Europese projecten

 • Biorefinery
  Framework voor duurzame verwerking van biomassa in een spectrum van biobased producten en bio-energie.

 • Mermaid
  ECN bouwt samen met universiteiten en bedrijven kennis op om zeewier te gebruiken in de energievoorziening.

 • SECTOR
  In het SECTOR project werkt ECN samen met de producenten en afnemers om de biomassa torrefactie technologie naar implementatie te brengen. 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.