Strategie en advies Beleidsstudies

Bij de ontwikkeling en implementatie van een energiestrategie  is betrouwbaar advies en goede begeleiding onontbeerlijk. ECN levert onafhankelijke kennis en realistische strategieën voor uw toekomstige energiehuishouding. Het advies van ECN is evidence based en is gebaseerd op de berekeningen en het diepgaande onderzoekswerk dat wij doen voor de Nederlandse overheid en de EU. De consultants van ECN zijn hiermee de ideale partners om een strategie voor uw energievoorziening uit te stippelen.

Wij helpen organisaties een realistische energievisie te ontwikkelen, deze met cijfers te onderbouwen en concreet in kaart te brengen hoe ze die het beste kunnen realiseren in lijn met hun strategie. ‘Duurzamer waar mogelijk, maar vooral realistisch gezien de organisationele en externe context’.

Wat zijn de beste keuzes? En hoe zorgt u ervoor dat die keuzes ook daadwerkelijk worden gemaakt? Hoe zorgt u ervoor dat er steun is voor deze keuzes en dat deze uiteindelijk ook voordelen opleveren?

ECN geeft het antwoord op deze en andere vragen door:

  • De meest kosteneffectieve oplossingen bij energievraagstukken inzichtelijk te maken en te selecteren
  • Te adviseren welke strategieën en beleidsinstrumenten op welke wijze geïmplementeerd kunnen worden

Oplossingen en expertise van ECN

ECN kent en begrijpt de dilemma’s die overwonnen moeten worden om tot een duurzamere energiehuishouding te komen. Hierdoor kunnen we de volgende oplossingen en expertises aan onze klanten aanbieden:

  • Onafhankelijk advies over een duurzame energiehuishouding aan private partijen, nationale overheden en de Europese Unie.
  • Hulp bij het bepalen van de juiste keuzes in relatie tot kosten, voorkeuren en andere randvoorwaarden.
  • Onderzoekers met verschillende achtergronden. Bij ECN werken ingenieurs, economen, sociaal-wetenschappers en milieudeskundigen. In onze adviezen worden daardoor alle relevante beleidsaspecten geïntegreerd.
  • Zowel nationaal als wereldwijd in kaart gebrachte energietrends, hulp bij het ontwikkelen van strategieën en het aandragen en analyseren van beleidsinstrumenten.
  • De nieuwste kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, hoogwaardige technieken voor dataverzameling en geavanceerde analyse-instrumenten om de beste stuurinformatie te garanderen.

Resultaten van modellen van ECN liggen aan de basis van het energiebeleid en de strategie van grote industrieën, de EU, de Wereldbank en de nationale regeringen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.