Producten en diensten Beleidsstudies

Bij de overstap naar een duurzame energiehuishouding is goed advies onontbeerlijk. Consultants van ECN kunnen dit advies geven. Zij bieden daarbij verschillende producten, diensten en oplossingen aan. Deze zijn zowel individueel als in een geïntegreerd proces in te zetten. De resultaten van ECN vormen onder meer de basis voor beleidsbeslissingen van de Nederlandse overheid op het gebied van energie.

Beoordeling huidige energiehuishouding

ECN is in staat om met behulp van geavanceerde technieken de huidige energiehuishouding van een land, regio of organisatie te beoordelen. Zo kunnen wij bedrijven en beleidsmakers van de juiste stuurinformatie voorzien.

Uitdagingen identificeren 

Jarenlange ervaring met beleids- en strategie-ontwikkeling en inzicht in internationale trends, stelt ECN in staat om als geen ander te identificeren waar de uitdagingen voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding liggen. Op basis van de ambities en doelstellingen van onze opdrachtgevers maken wij een knelpuntenanalyse die inzicht geeft in de haalbaarheid. 

Analyse van oplossingen en instrumenten

Zijn de doelstellingen en ambities helder en zijn de uitdagingen in kaart gebracht? Dan is het mogelijk om een portfolio met oplossingen samen te stellen. Samen met onze opdrachtgevers definiëren we de beste oplossingen en ontwikkelen we praktische instrumenten. ECN geeft daarnaast inzicht in de kosten en baten voor zowel de korte als de lange termijn. 

Monitoren en evalueren van oplossingen en instrumenten

Tijdens en na de implementatie van de gekozen instrumenten en maatregelen is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden, zodat duidelijk wordt of de genomen maatregelen de gewenste resultaten opleveren. Veelvuldig getoetste tools van ECN maken dit - op basis van meetgegevens en databronnen - inzichtelijk. 

Modellen voor kwantitatieve onderbouwing

ECN beschikt over unieke modellen om vast te stellen wat de gevolgen van genomen maatregelen zijn op het energiegebruik, de kosten en de emissies. Ze geven onze opdrachtgevers een integraal en compleet beeld. 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.